Naszą misją jest rozwijanie badań w obszarach związanych z kierunkami kształcenia. W tym celu podejmujemy współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi. Śledząc trendy zauważyliśmy, iż istotną rolę odgrywają potrzeby środowiska i regionu, w tym lokalnych przedsiębiorstw i samorządu. 

Priorytetem polityki naukowej jest osiągnięcie statusu rozpoznawalnego w kraju ośrodka naukowego, posiadającego znaczący dorobek naukowy w postaci oryginalnych osiągnięć w dziedzinie nauk ekonomicznych. Istotną rolę odgrywa również utrzymanie pozycji jednej z czołowych instytucji w obszarze szkolnictwa wyższego (uczelni niepublicznych) w Polsce o profilu ekonomicznym (biznesowym).