Uniwersytet WSB Merito Warszawa jest miejscem przyjaznym dla wszystkich studentów, bez barier językowych, kulturowych i międzyludzkich. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby nasz nowoczesny kampus został w pełni przystosowany do osób ze specjalnymi potrzebami oraz  niepełnosprawnościami.

Uczelnia mieści się przy ul. Łabiszyńskiej 25 na warszawskim Targówku. Tutaj mieszczą się działy administracyjne uczelni, które zajmują się bezpośrednią obsługą studentów. Są to m.in. Dziekanat, Dział Obsługi Finansowej Studenta, Biuro Karier i Praktyk, Biblioteka,  gabinety Dziekana i Prodziekanów oraz Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami.
 
Nasz budynek zlokalizowany jest pomiędzy Trasą Toruńską (trasa S8) a ulicą Kondratowicza. Dzieli nas 9 minut spacerem od stacji metra Bródno.

Na uczelnię można też dojechać również autobusem.

Skorzystaj z aplikacji jakdojade.pl i sprawdź, jak dojechać lub dojść na piechotę na Uniwersytet WSB Merito Warszawa z miejsca, w którym się znajdujesz.

 

studenci

Część wyposażenia uczelni została sfinansowana z projektu WSB Merito Warszawa - Uczelnia szeroko dostępna. Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedzą Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Uczelnia dostępna II.

ncbr

Nasze zadania

Zadania Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami
Reprezentuje interesy studentów ze specjalnymi potrzebami oraz niepełnosprawnościami trwale lub czasowo niezdolnymi do pełnego uczestnictwa w procesie kształcenia z powodu chorób, urazów, wypadków itp. Dąży do zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie rekrutacji, kształcenia oraz działalności naukowej.

Do bezpośrednich obowiązków należą:

 1. wsparcie studentów ze specjalnymi potrzebami i niepełnosprawnościami w rozwiązywaniu problemów związanych z procesem kształcenia,
 2. działa na rzecz podnoszenia wiedzy wśród pracowników oraz studentów na temat różnego rodzaju niepełnosprawności,
 3. dąży do pełnego dostosowaniu infrastruktury uczelni do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami i niepełnosprawnościami,
 4. monitoruje przepisy ich przestrzeganie na uczelni z zakresu osób ze specjalnymi potrzebami i niepełnosprawnościami,
 5. monitoruje i uczestniczy w procesie rozpoznawania potrzeb, problemów oraz oczekiwań studentów ze specjalnymi potrzebami i niepełnosprawnościami,
 6. udziela informacji dotyczących praw i zasad korzystania z różnych form wsparcia jak stypendia dla niepełnosprawnych, programy PFRON itp.,
 7. udziela doraźnej pomocy w rozwiązywaniu indywidualnych problemów studentów ze specjalnymi potrzebami i niepełnosprawnościami,
 8. odpowiada za zakup i wypożyczanie sprzętu zapewniającego osobom ze specjalnymi potrzebami oraz niepełnosprawnościami pełnego udziału w procesie kształcenia,
 9. nadzoruje wypożyczalnią sprzętu dedykowanego dla osób ze specjalnymi potrzebami i niepełnosprawnościami w procesie kształcenia,
 10. nadzoruję pracę asystentów edukacyjnych osób z niepełnosprawnościami,
 11. współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością,
 12. udziela konsultacji dla studentów ze specjalnymi potrzebami i niepełnosprawnościami w czasie dyżurów,
 13. organizuje kursy i szkolenia dla pracowników szkoły dotyczących studentów z niepełnosprawnościami,
 14. wsparcie wykładowców w zakresie osób ze specjalnymi potrzebami i niepełnosprawnościami,
 15. możliwość skorzystania z Akademickiego Centrum Pomocy Psychologicznej.

 

Formy wsparcia procesu kształcenia

Forma udzielanego wsparcia zależy od potrzeb studenta i powinna zostać zgłoszona, a następnie omówiona bezpośrednio z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Z pomocy mogą korzystać nie tylko osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, ale także wszyscy studenci i słuchacze ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dążąc do zapewnienia wszystkim studentom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia oraz działalności naukowej Uniwersytet zapewnia:
 

 1. asystenta dydaktycznego,
 2. stypendium dla osób z niepełnosprawnościami,
 3. urlopu od zajęć,
 4. indywidualny tok studiów,
 5. zmiany warunków uczestniczenia w zajęciach oraz ich zaliczania,
 6. zmiana formy zaliczania przedmiotów,
 7. przedłużenia czasu trwania zaliczeń i egzaminów,
 8. dodatkowe materiały z przedmiotu od wykładowców,
 9. korzystanie z alternatywnych form zapisu treści zajęć np. nagrywanie dyktafonem,
 10. dostępu do biblioteki cyfrowej i elektronicznych baz pełnotekstowych,
 11. korzystania z dostosowanych stanowisk komputerowych w bibliotece i czytelni wyposażonej w drukarkę brajlowską i auto lektora,
 12. wypożyczenia dodatkowych środków dydaktycznych (np.: dyktafon, system fm, klawiatury specjalistyczne, myszy specjalistyczne itp.,),
 13. korzystanie z dedykowanego dla osób z niepełnosprawnościami sprzętu i oprogramowania wspierającego proces dydaktyczny dostępnego w siedzibie Uczelni jak: drukarka brajlowska, program konwertujący tekst na brajla,
 14. konsultacje z Pełnomocnikiem ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Konsultantem Edukacyjnym.

 

Dostępność infrastruktury uczelni

Uniwersytet WSB Merito Warszawa dąży do usunięcia wszelkich barier architektonicznych poprzez wprowadzanie innowacyjnych i uniwersalnych rozwiązań służących realizacji idei edukacji włączającej. Dostępność zapewnia:

 

 1. system znaczników dla osób niewidomych i słabowidzących Your Way w całym budynku.
  Pobierz aplikację
  Lista znaczników na Uczelni
 2. dostosowany biletomat / system kolejkowy,
 3. toalety dla niepełnosprawnych,
 4. biblioteka stanowiąca strefę ciszy i komfortu dla wszystkich studentów. Wyposażona w biurka z elektrycznie regulowanym blatem, auto lektor, powiększalnik optyczny, drukarkę brajlowską, track ball (dostosowana mysz), klawiaturę z dużą czcionką,
 5. defibrylator,
 6. sale zajęciowe dostosowane do prowadzenia zajęć hybrydowo,
 7. klimatyzowane sale oraz biura,
 8. antypoślizgowe listwy na schodach,
 9. dystrybutory wody dostępny na każdym piętrze,
 10. sieć Wi-Fi dostępną dla wszystkich odwiedzających,
 11. strefę wypoczynkową z automatami na napoje, przekąski i posiłki,
 12. ogólnodostępną drukarkę.

 

Wypożyczalnia sprzętu

Z wypożyczalni sprzętu dedykowanego mogą korzystać nie tylko osoby z orzeczoną niepełnosprawnością ale także wszyscy studenci i słuchacze ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Aktualnie z wypożyczalni sprzętu dedykowanego można wypożyczyć:

 1. klawiatura dla słabowidzących Vision Board 2
 2. trackball BIGtrack 2
 3. podłokietnik stołowy Ergorest
 4. system FM firmy Univox
 5. dyktafon i odtwarzacz Daisy Milestone 312

 

Masz pytania? Chcesz porozmawiać? Napisz! Zadzwoń!

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami


dr Agnieszka Wąsik
kom:
532 472 758
e-mail: agnieszka.wasik@warszawa.merito.pl
Dyżury:

 • Stacjonarnie pok. 004, środa 9:00 -13:00
Organizacja

Potrzebujesz wsparcia psychologicznego?

Plany modernizacji budynku

W najbliższym czasie w siedzibie Uniwersytetu WSB Merito Warszawa przy ul. Łabiszyńskiej:

 • zostaną zamontowane pętle indukcyjne stanowiskowe,
 • zostaną zamontowane pętle indukcyjne w salach zajęciowych.

 

Aktualności

Chcesz poznać inne zewnętrzne projekty?

 

sprawdź

  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.