Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Psychologia reklamy i komunikacji.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 140
Liczba zjazdów: 14
Liczba semestrów: 2
Psychologia reklamy
(65 godz.)
  • Wstęp do psychologii 
  • Procesy poznawcze-nastrój, emocje 
  • Psychologia społeczna i poznawcza w reklamie
  • Psychologia mediów
Komunikacja marketingowa
(25 godz.)
  • budowanie strategii marketingowej
  • public relations
Współczesny konsument
(50 godz.)
  • promocje konsumenckie i perswazyjność reklamy
  • zachowania konsumenckie
  • motywacja i postawy konsumentów
Forma zaliczenia

Zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych programem studiów, zaliczenie egzaminu końcowego obejmującego cały zakres studiów.