Opis kierunku

Studia w formule online (synchronicznie).  
 

Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz, dzięki zajęciom realizowanym na platformie MS Teams. Z wykładowcami i uczestnikami studiów kontaktujesz się przez internet, w czasie rzeczywistym (synchronicznie). W zajęciach uczestniczysz w weekendy, zgodnie z ustalonym harmonogramem zjazdów.

 

Kierunek, który Cię interesuje jest efektem współpracy Uniwersytetów WSB Merito z Chorzowa, Poznania, Szczecina, Warszawy i Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW.

online

Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 890 z późniejszymi zmianami). 

program kierunku

Studia na tym kierunku pozwalają zdobyć umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły. Pokazują, jak współpracować z dziećmi, młodzieżą, gronem pedagogicznym i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom dyrekcji szkoły. Rzetelnie przygotowują do roli, jaką nauczyciele odgrywają w życiu dzieci. 

Studia są kierowane do osób, które planują uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotów lub prowadzenia zajęć realizowanych w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej. 

 

Pedagogiczne kwalifikacyjne studia podyplomowe umożliwiają absolwentom nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki przedmiotowej oraz kompetencji zawodowych niezbędnych nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W trakcie praktyk pedagogicznych nabędą umiejętności zawodowe przez aktywną realizację zajęć edukacyjnych. 

Po zakończeniu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela absolwent:  

 • posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się,  
 • posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej,  
 • posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły,  
 • wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów,  
 • umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces,  
 • charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności,  
 • jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela. 

 

pedagogiczne

W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne. W zależności od przedmiotu lub rodzaju zajęć, mogą one być realizowane w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych placówkach udzielających wsparcia uczniom, rodzicom i nauczycielom. 

Chcesz skorzystać z dofinansowania Bazy Usług Rozwojowych?

Sprawdź nasze usługi w BUR: Wyszukiwarka usług - Baza Usług Rozwojowych - PARP 


Jeśli nie możesz znaleźć usługi, która Cię interesuje, skontaktuj się z nami, a wprowadzimy ją specjalnie dla Ciebie!

Napisz: rekrutacja-sp@poznan.merito.pl

 

Dowiedz się więcej o BUR

nauka

W sprawach związanych z rekrutacją (np. ilości dostępnych miejsc czy terminy składania dokumentów) skontaktuj się z naszym biurem rekrutacji, do którego kontakt uzyskasz na dole strony.

 

Jeśli zainteresował Cię ten kierunek i chcesz dowiedzieć się więcej w kwestiach merytorycznych (np. planu zajęć czy programu studiów) skontaktuj się z nami bezpośrednio - dsp@poznan.merito.pl

 

Skontaktuj się z nami

Co zyskujesz?

Studia umożliwią absolwentom kierunków niepedagogicznych posiadającym wiedzę merytoryczną z zakresu nauczania konkretnych przedmiotów lub prowadzenia określonych zajęć, rozszerzenie swoich kwalifikacji o uprawnienia pedagogiczne.  

 

Absolwenci pedagogicznych studiów podyplomowych będą mogli podjąć pracę w szkole podstawowej – osoby posiadające wykształcenie wyższe zawodowe albo we wszystkich typach szkół – osoby będące absolwentami studiów wyższych studiów magisterskich. 

Dla kogo?

Studia skierowane są do kandydatów nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego, równocześnie będących absolwentami studiów magisterskich na kierunku, którego program studiów określał efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom podstawy programowej przedmiotu nauczania lub treściom prowadzonych zajęć.  

Warunki przyjęcia na studia

W procesie rekrutacji kandydaci składają:

 •  dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego,
 • oświadczenie kandydata na studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela. 

Praktyczny charakter studiów

 • W trakcie studiów i praktyk pedagogicznych uczestnik nabędzie wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej. 
 • Studia prowadzone są w sposób atrakcyjny z wykorzystaniem metod aktywizujących. 

Bezpłatne szkolenia

Uczestnikom naszych studiów podyplomowych dajemy możliwość uzyskania dodatkowych umiejętności przez uczestnictwo w bezpłatnych szkoleniach z różnych obszarów, np. psychologii, biznesu, marketingu i nowych technologii.

Szkolenia realizowane są w II semestrze. Szczegółowe informacje przekazywane są przez koordynatora kierunku.

Nie czekaj, zapisz się online. Pierwsi korzystają najwięcej!

Do 31 lipca
czesne już od
230 zł
207 zł
miesięcznie

Zapisując się do 31 lipca, zyskujesz 800 zł, dzięki:

 • 400 zł zniżki w czesnym rozliczanej przez cały okres studiów, proporcjonalnie do wybranego systemu ratalnego,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej 1000 zł:

 • 600 zł zniżki w czesnym rozliczanej przez cały okres studiów, proporcjonalnie do wybranego systemu ratalnego,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 185 zł/mies.

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku przygotowanie pedagogiczne – dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

 

 

Liczba miesięcy nauki: 15
Liczba godzin: 330 + 150 godz. praktyk + 60 godz. zajęć w formie e-learningu
Liczba zjazdów: 19
Liczba semestrów: 3
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Agnieszka Barwicka
Agnieszka Motycka

Pedagog, terapeuta, trener.

Twórca i realizator kreatywnych pomysłów. Od 2012 roku pracuje jako nauczyciel akademicki na kierunku Pedagogika (WSB, UAM). Absolwentka studiów magisterskich z edukacji medialnej i technologii informacyjnych, edukacji elementarnej i terapii pedagogicznej, a...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF