Program studiów

Program studiów podyplomowych dla kierunku Angular: komercyjne podejście do programowania

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 176
Liczba zjazdów: 11
Liczba semestrów: 2
WPROWADZENIE DO WEB DEVELOPMENTU W KONTEKŚCIE
(32 godz.)
 • Type Script: Składnia, zmienne, typy danych, funkcje, interfejsy, klasy, enumy itd. 
 • JSON: Struktura danych i przetwarzanie w formacie JSON. 
 • Ecma Script: Najnowsze standardy. 
 • Preprocessory SCSS: Tworzenie i zarządzanie stylami w aplikacjach webowych. 
 • Responsive Web Design (RWD): Projektowanie responsywnych stron internetowych. 
 • Debugowanie i korzystanie z konsoli developerskiej 
WPROWADZENIE DO ANGULARA
(32 godz.)
 • Moduły Angulara: Tworzenie i zarządzanie modułami aplikacji (do wersji 14 od 14 komponenty standalone) 
 • Komponenty: Projektowanie i implementacja komponentów. 
 • Serwisy: czym są serwisy oraz przypadki użycia. 
 • Dyrektywy: Wykorzystywanie wbudowanych i tworzenie własnych dyrektyw. 
 • Pipe’y: Wykorzystanie wbudowanych i tworzenie własnych pipeów. 
 • Szablony HTML i interpolacja: Tworzenie interfejsu użytkownika. 
 • Bindowanie danych: Przekazywanie i wyświetlanie danych w komponentach. 
 • Wstrzykiwanie zależności (Dependency Injection)
ZAAWANSOWANE KONSTRUKCJE ANGULARA
(40 godz.)
 • Serwisy http: Implementacja i wykorzystanie usług w Angularze. 
 • Routing i guardy: Konfiguracja routingu i nawigacji w aplikacji. 
 • Formularze: Tworzenie formularzy i obsługa danych wejściowych. 
 • Observable i RxJs: wprowadzenie do reaktywnego programowania. 
 • Mockowanie danych: przygotowanie aplikacji do pracy bez backendu. 
TESTOWANIE W ANGULARZE
(8 godz.)
 • Jednostkowe testy: Testowanie komponentów i usług. 
 • Narzędzia do testowania: Wybór i konfiguracja narzędzi do testowania. JEST
WPROWADZENIE DO KOMERCYJNEGO PROGRAMOWANIA
(24 godz.)
 • Praca w zespole: Efektywna współpraca w grupie programistycznej. 
 • Narzędzia śledzenia pracy: Wykorzystanie narzędzi takich jak Jira do zarządzania projektami. 
 • Procesy w rozwoju oprogramowania: Zrozumienie czym jest Story, Task, Bug, Refinement, wycena. 
 • Kryteria akceptacji: Jak określić, kiedy zadanie jest uznane za ukończone. 
CODE REVIEW I DOBRE PRAKTYKI
(8 godz.)
 • Code Review: Proces przeglądu kodu i analiza zmian. 
 • GitHub: Tworzenie repozytoriów, zarządzanie zmianami i pull requestami. 
 • Gitflow: Praktyki pracy z gałęziami w repozytorium. 
 • Standardy kodu: Przyjęte standardy i dobre praktyki programistyczne. 
PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE ANGULARA
(32 godz.)
 • Tworzenie rzeczywistych projektów: Implementacja aplikacji przy wykorzystaniu Angulara w ramach pracy zaliczeniowej z możliwością konsultacji i przeglądu kodu. 
Forma zaliczenia
Projekt
praktyczny projekt końcowy pisany indywidualnie lub grupowo pod opieką prowadzą