Książki
Zasoby biblioteki

Oprócz dostępu do głównego katalogu biblioteki umożliwiliśmy naszym czytelnikom korzystanie z zasobów elektronicznych - baz danych i czasopism w wersji on-line. 


Aby skorzystać z naszych katalogów, musisz posiadać aktywne konto biblioteczne.
Aby skorzystać z katalogu głównego ZALOGUJ SIĘ

  • Zaloguj się, używając  loginu oraz hasła takich samych jak do Extranetu
  • Wejdź w „Bazy danych”, które znajdują się pod wyszukiwarką

Dzięki temu, że korzystamy z sieci HAN (Hidden Automatic Navigator), możesz przeglądać zawartość baz np. z domu lub z dowolnego miejsca na świecie!

 

Bazy

LEX Akademia + Lexoteka

Codziennie aktualizowana baza prawnicza, dająca dostęp do pełnej bazy orzecznictwa sądowego i administracyjnego, piśmiennictwa prawniczego i źródeł prawa polskiego. W skład bazy wchodzi również Informator Prawno-Gospodarczy oraz Polska Bibliografia Prawnicza PAN. WEJŚCIE

IBUK Libra

To platforma e-booków takich wydawnictw, jak: Wydawnictwo Naukowe PWN, Wolters Kluwer Polska, PWE, C.H. Beck, IMPULS, Helion,i. in. oraz  wydawnictw uniwersyteckich z zakresu nauk ekonomicznych, humanistycznych, społecznych, matematyczno-przyrodniczych, prawa, medycyny, sportu. WEJŚCIE

Legalis

To kompleksowa baza prawa polskiego, zawierająca akty prawne z Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich i dzienników urzędowych, orzecznictwo sądów, wyjaśnienia urzędowe, wzory pism oraz moduły: KC, KPC, KK, KPK, KSH, KPA, Podatki, Prawo Pracy i Zamówienia Publiczne.  WEJŚCIE

Pearson
Baza jest w pełni anglojęzyczna. Gromadzi książki z zakresu ekonomii i zarządzania wydawane przez przedsiębiorstwo edukacyjne i wydawnicze Pearson. WEJŚCIE
 

Infor Lex

Baza pełnotekstowa zawierająca teksty aktów prawnych, orzecznictwa, komentarzy oraz teksty artykułów publikowanych w prasie fachowej wydawanej przez Wydawnictwo INFOR  dotyczącej finansów, podatków, księgowości i kadr. WEJŚCIE

BIBLIO ebookpoint

To internetowa wypożyczalnia specjalistycznych e-booków, która działa na zasadach podobnych do tradycyjnej biblioteki. WEJŚCIE

ebookp

Proquest

Baza głównie anglojęzyczna. Zawiera prawie 10.000 czasopism pełnotekstowych, rozprawy, dokumenty robocze, najważniejsze czasopisma biznesowe i ekonomiczne, takie jak raport Economist, raporty krajowe i branżowe. Jego międzynarodowy zasięg daje naukowcom pełny obraz firm i trendów biznesowych na całym świecie. WEJŚCIE

EBSCO

Najobszerniejsza (głównie anglojęzyczna) baza pełnotekstowa z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych, społecznych, psychologii, edukacji, nauk ekonomicznych, biznesu, informatyki, techniki, biologii, chemii, fizyki, nauk medycznych, biomedycznych i wielu innych. Rejestruje zawartość czasopism naukowych streszczeń książek, raportów, materiałów konferencyjnych, itp. WEJŚCIE

Elsevier

Miliony publikacji Wydawnictwa Elsevier, od pełnotekstowych wersji artykułów z czasopism, po rzetelne wydania książkowe. Książki w serwisie ScienceDirect obejmują 24 zbiory tematyczne z różnych dyscyplin, takich jak biochemia, genetyka, biologia molekularna, chemia, medycyna kliniczna, inżynieria i weterynaria. WEJŚCIE

Springer Link

Pełnotekstowa baza wydawnictwa Springer, która umożliwia przeszukiwanie i przeglądanie czasopism w formie elektronicznej z wielu dziedzin. Baza daje możliwość dostępu do spisów treści, streszczeń oraz pełnych tekstów artykułów (archiwum dostępne od 1996 roku). WEJŚCIE

Wiley-Blackwell

Kolekcja Wiley-Blackwell obejmuje czasopisma, książki  oraz artykuły Wydawnictwa John Wiley & Sons Ltd (Wiley) i Blackwell Publishers. Zakres tematyczny to nauki ścisłe, humanistyczne i społeczne. WEJŚCIE

Scopus

To tworzona przez Wydawnictwo Elsevier baza abstraktów i cytowań z recenzowanych publikacji: czasopism, książek naukowych i materiałów pokonferencyjnych. Zapewnia wszechstronny przegląd światowych wyników badań naukowych z dziedziny nauk ścisłych, technologii, medycyny, nauk społecznych, sztuki i nauk humanistycznych. WEJŚCIE

Web of Science

Baza danych tworzona przez Thomson Reuters. Indeksuje kilkanaście tysięcy czasopism, monografie oraz materiały konferencyjne. Baza oprócz standardowych informacji bibliograficznych zawiera także bibliografie załącznikowe, które składają się na ponad miliard cytowań. WEJŚCIE

Nature

Jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych, którego wydawcą jest Nature Publishing Group. Opisuje odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz ścisłych i ekonomicznych. Od 2010r. czasopismo udostępniane w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej (w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki). Licencja pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i czterech roczników archiwalnych. WEJŚCIE

Science

Czasopismo naukowe wydawane przez American Association for the Advancement of Science. Od 2010 r. czasopismo jest udostępniane w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej. Licencja krajowa Science pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 r. WEJŚCIE

Biblioteka Narodowa w Warszawie
Strona główna Biblioteki Narodowej. Zawiera informacje o samej Bibliotece oraz katalog BN, który pozwala na korzystanie z Bibliografii Narodowej m.in. z Przewodnika Bibliograficznego, Bibliografii Zawartości Czasopism, Bibliografii Dokumentów Elektronicznych i bibliografii specjalistycznych. WEJŚCIE

NUKAT (Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny)

Największy katalog centralny w Polsce. Obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów bibliotek współpracujących, w tym różnego typu dokumenty - książki, czasopisma, nagrania dźwiękowe, druki muzyczne, filmy, dokumenty kartograficzne, ikonograficzne i dokumenty życia społecznego. WEJŚCIE

KaRo (Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich)

Katalog i wyszukiwarka pozwalająca na dostęp do informacji o zasobach polskich i zagranicznych bibliotek . Ułatwia wyszukanie publikacji lub opisów bibliograficznych, stanowiąc uzupełnienie polskiego centralnego katalogu NUKAT. WEJŚCIE

BazEkon
Baza danych współtworzona przez Biblioteki Główne Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, we Wrocławiu, w Poznaniu, w Katowicach oraz Bibliotekę Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Biblioteki Wydziałowe Uniwersytetu Szczecińskiego zawierająca abstrakty lub pełne artykuły naukowe o tematyce ekonomicznej i tematach pokrewnych. WEJŚCIE
 

CEON (Repozytorium Centrum Otwartej Nauki)
W repozytorium są udostępniane różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie. Dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w repozytorium jest otwarty. WEJŚCIE
 

CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities ; Środkowoeuropejskie Czasopismo Nauk Społecznych i Humanistycznych) 

Elektroniczne, ogólnodostępne czasopismo gromadzące w internetowej bazie danych angielskie streszczenia artykułów i rozpraw, które ukazały się głównie w językach narodowych w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym, wydawanych w Europie Środkowej. WEJŚCIE
 

BazTech
Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych jest bibliograficzno-abstraktową bazą danych rejestrującą od 1998 r. artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, ścisłych i ochrony środowiska. WEJŚCIE
 

CBOS (Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej)
To wyspecjalizowany ośrodek prowadzący reprezentatywne dla społeczeństwa polskiego badania sondażowe, dotyczące opinii na temat wszelkich ważnych problemów społeczno-politycznych i gospodarczych. WEJŚCIE
 

Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny ang. European Statistical Office)
Zajmuje się sporządzaniem prognoz i analiz statystycznych dotyczących obszaru Unii Europejskiej. Zakres tematyczny danych statystycznych obejmuje szeroki wachlarz tematów od rozwoju regionalnego, poprzez środowisko naturalne, gospodarkę po handel zewnętrzny. WEJŚCIE
 

GUS (Główny Urząd Statystyczny)
Portal informacyjny Głównego Urzędu Statystycznego. Umożliwia korzystanie z danych i publikacji (dostępnych online) Urzędu Statystycznego. WEJŚCIE

KNF (Komisja Nadzoru Finansowego)
Komisja sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych. WEJŚCIE

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Strona zawiera informacje na temat Sejmu RP, jego struktury  i działań. Publikowane są tutaj: komunikaty, informacje na temat współpracy międzynarodowej, planowanych posiedzeń komisji sejmowych itp. Baza Internetowy System Aktów Prawnych zawiera - aktualizowane na bieżąco - opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim. WEJŚCIE

NBP (Narodowy Bank Polski)
Na stronie znaleźć można akty prawne i dokumenty związane z działalnością Narodowego Banku Polskiego oraz jego publikacje – biuletyny, informatory, raporty i analizy itp. WEJŚCIE

Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia

Publiczna instytucja analityczna zajmująca się monitoringiem wydarzeń i analizą procesów społeczno-politycznych, oraz gospodarczych w Rosji, Niemczech, na Ukrainie, Białorusi, państwach bałtyckich, Grupy Wyszehradzkiej i bałkańskich, oraz Turcji. Ośrodek prowadzi też badania regionalne dotyczące bezpieczeństwa, integracji rynków energetycznych, migracji oraz procesów integracyjnych w RFN, Europie Środkowej, na Bałkanach, Kaukazie, Azji Centralnej oraz regionie nordycko-bałtyckim i czarnomorskim. WEJŚCIE

Google Scholar
Wyszukiwarka internetowa służąca do przeszukiwania baz zawierających różnorodne publikacje naukowe (artykuły, książki, materiały konferencyjne itp.) z wielu dziedzin wiedzy. Można przy jej pomocy odnaleźć pełne teksty artykułów (PDF), a także cytowania. WEJŚCIE

 

Taylor & Francis
Baza głównie anglojęzyczna. Udostępnia czasopisma wydawane przez Taylor & Francis Group - zarówno numery bieżące, jak i teksty archiwalne od 1997 roku. Gromadzi artykuły naukowe z wielu dziedzin. WEJŚCIE

Wśród zasobów Biblioteki Cyfrowej znajdziesz książki, artykuły, manuale, czyli podręczniki, case study i podcasty z wielu obszarów. Znajdują się także filmy przygotowane przez znanych ekspertów, m.in. Natalię Hatalską, czy Janiny Bąk. 

Przejdź na www.biblioteka.cyfrowauczelnia.pl