Dnia 3 kwietnia 2023 roku zostaliśmy Uniwersytetem WSB Merito w Poznaniu.

Zmiana na uniwersytet to wyjątkowe wydarzenie dla całej naszej społeczności akademickiej. Drzwi do tego sukcesu otworzyły nam wysokie wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej, której poddaliśmy się w ramach Federacji Naukowej WSB-DSW. Zostanie uniwersytetem to kolejny, niezwykle ważny krok w rozwoju naszej uczelni, który potwierdza nasz szeroki, uniwersalny profil kształcenia oraz działalności naukowej. Nie zmieniamy jednak tego, co najważniejsze, na czym od lat budowaliśmy WSB. Zapewniamy Cię, że praktyczne kształcenie i przyjazność nadal są dla nas najważniejsze. 

Jesteśmy uniwersytetem, który stawia na praktyczność przekazywanej wiedzy i umiejętności oraz współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Najważniejsi są dla nas studenci i ich potrzeby. 

Nowa nazwa Merito 

 

Nowa nazwa wyraża praktyczny charakter i szeroką ofertę naszych studiów. Zmieniliśmy nazwę, ponieważ od dawna oferujemy znacznie więcej niż tylko kierunki związane z bankowością.  

Merito – skuteczne działanie

Merito nawiązuje znaczeniowo do meritum. Dążenie do sedna, merytoryczne i skuteczne działanie, które od zawsze nas charakteryzowały, teraz znajdują swoje odzwierciedlenie również w nazwie naszego uniwersytetu.  

Szeroka oferta

Nowa nazwa podkreśla szeroką ofertę i praktyczność naszych studiów – tworzymy kierunki, które odpowiadają na dzisiejsze trendy na rynku pracy.   

Nowe możliwości

Stawiamy na synergię pomiędzy nową kategorią uczelni i możliwościami, jakie ona daje, a naszym doświadczeniem w praktycznym przekazywaniu wiedzy oraz we współpracy z otoczeniem. 

Stałe wartości

Nie rozstajemy się jednak ze skrótem WSB – jesteśmy tą samą uczelnią, ważne są dla nas te same wartości. 

 

Palec

Więcej informacji znajdziesz w

Zaufało nam już ponad 550 000 studentów

Nasze 29-letnie doświadczenie w kształceniu zostało docenione. Jesteśmy najczęściej wybieranymi uczelniami niepublicznymi w swoich regionach według danych Ministerstwa Edukacji i Nauki o wynikach rekrutacji na rok akademicki 2022/2023.

Zaufało nam już ponad 450 000 studentów!
Od 23 lat uczelnia nr 1 w Wielkopolsce

W opublikowanym przez miesięcznik „Perspektywy” 24. ogólnopolskim rankingu uczelni niepublicznych Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu został uczelnią nr 1 w Wielkopolsce. Uczelnia utrzymuje ten wynik już od 23 lat. W tym roku awansowała z 16. na 13. miejsce w rankingu.

Od 23 lat uczelnia nr 1 w wielkopolsce