Biuro Karier i Praktyk

Biuro Karier i Praktyk utworzyliśmy z myślą o studentach studiów I, II stopnia oraz jednolitych magisterskich. Jeśli jesteś zainteresowany wsparciem w zakresie pośrednictwa pracy, praktyk, staży czy jeszcze szerszym rozwojem kompetencji to u nas znajdziesz niezbędną pomoc w tym zakresie.

Czym się zajmujemy?

Biuro Karier i Praktyk pomoże Ci w wyborze ścieżki zawodowej, umożliwi odbycie praktyki lub stażu w firmach współpracujących z Uniwesytetem WSB Merito w Poznaniu, a także wesprze w poszukiwaniach stałej pracy. Nawiązujemy stałe kontakty z pracodawcami i firmami doradztwa personalnego.

Julia Wiśniewska

"Biuro Karier i Praktyk współpracuje z ponad 80 firmami i instytucjami z całej Wielkopolski. W ramach tej współpracy organizujemy dla Was warsztaty, wizyty, staże i praktyki. Przedstawiciele firm prowadzą u nas zajęcia, konsultują programy kierunków i specjalności. Dzięki temu dostarczamy Wam wiedzę i umiejętności, jakich aktualnie oczekuje rynek”.

Julia Wiśniewska

Dyrektor Biura Karier i Praktyk

Na co możesz liczyć?

  • Otrzymasz dostęp do ofert pracy (Platforma JobTeaser: https://merito-poznan.jobteaser.com).
  • Wesprzemy Cię w napisaniu profesjonalnego CV i pomożemy w przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych.
  • Będziesz miał możliwość wzięcia udziału w wizytach studyjnych w siedzibie firmy, podczas których pracodawcy zaprezentują Tobie działalność firmy, możliwości pracy i kariery, oferowane stanowiska i warunki zatrudnienia.
  • Będziesz mógł liczyć na konsultacje na każdym etapie procesu poszukiwania pracy.
     
  • Uzyskasz możliwość udziału w indywidualnych sesjach coachingowych. Wyrobienie nowych nawyków, zmiana ograniczających przekonań, które przekładają się na blokady w uczeniu, motywowanie, świadome planowanie przyszłości, formułowanie celów życiowych i realizowanie zamierzeń to kluczowe cele coachingu dla studentów.
  • Weźmiesz udział w bezpłatnych szkoleniach pomagających w wejściu na rynek pracy z obszaru m.in. efektywnej komunikacji, rozwiązywania konfliktów, zarządzania czasem, radzenia sobie ze stresem.
  • Będziesz mógł skonfrontować swoje plany podczas konsultacji z doradcą zawodowym i doradcą przedsiębiorczości.
  • Skorzystasz z programu mentoringowego, w którym opiekunami i doradcami studentów zostają doświadczone osoby z otoczenia biznesowego uczelni.