Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku zintegrowany system informatyczny SAP ERP na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu (XII edycja).

 • 90% w formie ćwiczeń realizowanych w pracowni komputerowej na najnowszej wersji systemu SAP ERP oraz Fiori
 • 10% w formie wykładu - będących praktycznych wprowadzeniem do modułów SAP od strony funkcjonalnej oraz konfiguracji

 

We wszystkich niżej przedstawionych modułach zostanie dodatkowo pokazana i omówiona konfiguracja modułowa SPRO.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 176
Liczba zjazdów: 11
Liczba semestrów: 2
Zarządzanie materiałami w przedsiębiorstwie – SAP MM
(8 godz.)
 • Typy indeksów materiałowych
 • Struktura danych podstawowych
 • Tworzenie nowych indeksów materiałowych
 • Zmiany indeksów materiałowych
 • Dane podstawowe
   
Zarządzanie danymi zakupowymi – SAP MM
(4 godz.)
 • Dane podstawowe zakupowe
 • Informacyjne rekordy zakupowe
 • Lista źródeł zakupowych
 • Dane podstawowe dostawców
   
Definiowanie dostawców. Walidacja dostawców – SAP MM
(4 godz.)
 • Tworzenie danych podstawowych dla dostawców
 • Połączenie danych podstawowych dostawców z danymi zakupowymi
 • Dane statystyczne
 • Funkcje rekordów dla dostawców 
   
Przyjęcia towarów – SAP MM
(8 godz.)
 • Generowanie zamówień zakupu
 • Przyjęcie materiałów w referencji do zamówienia
 • Przyjęcie bez referencji do zamówienia
 • Anulowanie przyjęć
 • Dostawy przychodzące
 • Zwroty materiałów
 • Zwroty materiałów w referencji do zamówienia zwrotnego
   
Proces zakupu materiałów – SAP MM
(8 godz.)
 • Zarządzanie danymi zakupowymi
 • Typów zamówień
 • Zarządzanie dostawcami
 • Warunki cenowe
 • Potwierdzanie dostaw
 • Generowanie przypomnienia o niepotwierdzonych dostawach przez dostawców
 • Generowanie przypomnienia o braku dostawy
 • Lista źródeł
 • Automatyczny proces tworzenia zamówień
   
Struktura materiałowa, marszruta, gniazda robocze – SAP PP
(12 godz.)
 • Definiowanie struktury materiałowej produktów i półproduktów
 • Różne typy BOM
 • Marszruta i kurs marszruty
 • Strategie redukcji
 • Definiowanie gniazd roboczych
 • Rodzaje gniazd roboczych
   
Raportowanie produkcji– SAP PP
(8 godz.)

Raportowanie produkcji

Planowanie i realizacja procesu produkcyjnego – SAP PP
(12 godz.)
 • Plany produkcyjne na podstawie danych sprzedażowych
 • Niezależne planowania produkcji
 • Raportowanie z produkcji
 • Ruchy materiałowe
 • Naprawianie błędów związanych z ruchami materiałowymi
 • Braki powstające w procesie produkcyjnym
 • Różne typy produkcji
 • MTO – cykl produkcji na zamówienie klienta
 • Planowanie materiałów do zleceń produkcyjnych
   
Plany sprzedażowe. Realizacja zamówień klientów z uwzględnieniem strategii cenowych – SAP SD
(8 godz.)
 • Realizacja zamówień sprzedaży. Różne typy zamówień sprzedaży
 • Planowanie sprzedaży
 • Rabaty cenowe uzależnione od ilości lub wartości towaru
 • Promocje
 • Różnicowanie cen dla różnych segmentów rynku
   
Wysyłka towarów – SAP SD
(8 godz.)
 • Dokumenty wysyłkowe
 • Definiowanie i wybór miejsca wysyłki oraz trasy transportu
 • Kompletacja i pakowanie towaru
 • Kolektywne przetwarzanie zleceń wysyłkowych
 • Wystawianie dokumentów rozliczeniowych
 • Montaż zamówionych produktów
   
Charakterystyki i plany kontroli – SAP QM
(8 godz.)
 • Plany inspekcji jakościowych
 • Sposoby kontroli
 • Plany próbkowania
 • Dane podstawowe
 • Typy inspekcji
 • Przypisywanie typów kontroli
   
Proces kontroli jakości w zakupach, produkcji i sprzedaży – SAP QM
(8 godz.)
 • Miejsca generowania kontroli jakościowej
 • Sposoby aktywowania kontroli jakościowej
 • Znaczenie procesowe
 • Zmiany manualne w kontroli
 • Ocena przyjęć
 • Procesy w tle - definiowanie
 • Modyfikowanie danych podstawowych
 • Reguły dynamizacji
 • Proces zmiany statusu materiałów - jednostopniowy zautomatyzowany
   
Zarządzanie magazynem. Łączenie IM z WM - SAP WM
(16 godz.)
 • Struktura magazynu IM
 • Struktura magazynu WM
 • Rodzaje przesunięć
 • Dostawy przychodzące
 • Dostawy zwrotne IM/WM
 • Automatyzacja ruchów
   
SAP testy integracyjne
(16 godz.)

Zdefiniowanie pełnego procesu od zamówienia sprzedaży po wysyłkę produktu gotowego.

Finanse i kontroling w przedsiębiorstwie – SAP FICO
(32 godz.)
 • Księgi finansowe
 • Zasady rozliczania transakcji
 • Struktura kontrolingu
 • Kontrola kosztów i zyskowności przedsięwzięć
 • Cykliczne rozliczenia kosztów
 • Wycena materiałów
   
Jak zostać konsultantem SAP
(8 godz.)

Spotkanie z rekruterem.

Zagadnienia administracyjne i programistyczne dotyczące SAP – SAP ABAP, BASIS, HANA, FIORI
(8 godz.)
 • Profile autoryzacji, zarządzanie wersjami
 • Programy w ABAP, Debugger
 • Zapytania (SAP Query), LSMW
 • SAP HANA, SAP FIORI
Forma zaliczenia
Projekt
egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności z zakresu poznanych modułów SAP
Organizacja
projekt funkcjonalny lub wdrożeniowy realizowany pod opieką konsultantów SAP