Opis kierunku

Gwarantujemy pełną zgodność z przepisami prawa i najwyższe standardy edukacyjne.

Wdrożenie systemu SAP w wielu korporacjach działających na polskim rynku pozwoliło w znaczący sposób wzmocnić ich pozycję rynkową. Dzięki temu pracownicy posiadający praktyczne umiejętności pracy w programie SAP są poszukiwani i dobrze opłacani na współczesnym rynku pracy. Dlatego też główny nacisk w procesie dydaktycznym na kierunku zintegrowany system informatyczny SAP S/4HANA położony został na wykorzystanie gier biznesowych i symulacji odzwierciedlających rzeczywiste środowisko pracy. Blisko 90% zajęć odbędzie się w formie ćwiczeń - będziesz wykonywał zadania w pracowni komputerowej na najnowszej wersji systemu SAP S/4HANA pod opieką konsultantów z wieloletnim doświadczeniem. Dodatkowo otrzymasz swoje indywidualne konto do systemu SAP S/4HANA z możliwością logowania 24h na dobę, abyś mógł szkolić się i uczyć także w domu. 

Masz możliwość wyboru pomiędzy studiami online a formą niestacjonarną.
Zajęcia można realizować w formie niestacjonarnej (w sali wykładowej) jak i w formie zdalnej z wykorzystaniem systemów wideokonferencji z dowolnego miejsca nie świecie. Sam wybierasz, która forma studiowania będzie dla Ciebie korzystniejsza w danym czasie. 

Jesteśmy gotowi na nowy rok akademicki

Masz możliwość wyboru pomiędzy studiami online a formą niestacjonarną.
Zajęcia można realizować w formie niestacjonarnej (w sali wykładowej) jak i w formie zdalnej z wykorzystaniem systemów wideokonferencji z dowolnego miejsca nie świecie. Sam wybierasz, która forma studiowania będzie dla Ciebie korzystniejsza w danym czasie. 

Grupa 3 osoby rozmowa fontanny dwór zeszyt

Co zyskujesz?

 • Zdobędziesz praktyczną wiedzę biznesową, techniczną i umiejętności zakresu funkcjonowania poszczególnych modułów funkcjonalnych systemu SAP.  
 • Nauczysz się szybszego sporządzania raportów dla wewnętrznych i zewnętrznych celów sprawozdawczych oraz wykonywania różnego rodzaju symulacji w celu sporządzenia planów finansowych.
 • Otrzymasz indywidualne konto - usera wraz z kluczem developerskim do systemu SAP S/4 HANA z możliwością logowania 24/7, abyś mógł szkolić się/uczyć także w domu. Logowanie będzie możliwe poprzez zainstalowanie programu SAPlogon lub przez przeglądarkę internetową. 
 • Zajęcia realizowane są na najnowszej platformie informatycznej firmy SAP w formie laboratoriów komputerowych prowadzonych przez doświadczonych konsultantów i doradców biznesowych SAP.
 • Wymiana własnych doświadczeń między uczestnikami studiów umożliwia rozwiązywanie rzeczywistych problemów biznesowych dzięki analizie przypadków.
 • Nauczysz się korzystać z profesjonalnej platformy Jira helpdesk - odzwierciedlającej rzeczywiste środowisko pracy w firmach wykorzystujących system SAP.
 • Nauczysz się sporządzać dokumentację techniczną: funkcjonalną i wdrożeniową systemu SAP.
 • Otrzymasz możliwość uczestnictwa w dodatkowych, praktycznych warsztatach i spotkaniach z firmami, partnerami biznesowymi kierunku studiów (m. in.: Atos, Hicron, 3M Global Service Center EMEA, Mahle).
 • Otrzymasz dostęp do książek z wydawnictwa SAP PRESS (ponad 80 pozycji w bibliotece Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu).

Dla kogo?

Studia skierowane są do:

 • osób, które pragną nabyć lub zgłębić wiedzę związaną z wykorzystywaniem zintegrowanego systemu informatycznego SAP do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem,
 • osób zajmujących się realizacją procesów biznesowych w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem zintegrowanych systemów informatycznych,
 • pracowników firm wdrażających lub rozwijających systemy klasy ERP np. SAP (użytkowników kluczowych),
 • osób chcących rozpocząć swoją karierę zawodową z systemem SAP ECC 6.O ehp 7, SAP S/4 HANA,
 • kadry kierowniczej, w tym kierowników modułowych, kierowników projektowych, kierowników funkcyjnych oraz menedżerów firm i organizacji, w tym administracji publicznej, którzy planują wdrożenie lub już korzystają z systemu informatycznego klasy ERP,
 • osób, które wykorzystują lub będą wykorzystywać w swojej pracy system SAP. 

Certyfikat

Po ukończeniu studiów otrzymasz nieodpłatnie certyfikat ukończenia szkolenia SAP wydany przez Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu we współpracy z SAP UA oraz SAP Next Gen.


Będziesz miał również możliwość uczestnictwa w bezpłatnym certyfikowanym programie: Corporate Readiness Certificate (CRC). Program organizowany jest przez korporacje: Kyndryl, Accenture, ING Hubs Poland oraz E&Y.

 

Zawiera cykl webinarów, prowadzonych przez praktyków w biznesie, a zakończony jest certyfikatem potwierdzającym nową umiejętność. Nadrzędnym celem Programu CRC jest stworzenie we współpracy z uczelniami atrakcyjnej
oferty edukacyjnej, która najzdolniejszym i najbardziej aktywnym studentom:

 • umożliwi szybszy rozwój,
 • umożliwi zdobycie przedmiotowej wiedzy praktycznej,
 • wykształci umiejętności funkcjonowania w złożonym, nowoczesnym środowisku biznesowym.

Udział w pełni bezpłatnym programie to wyjątkowa okazja, aby zdobyć dodatkową, specjalistyczną wiedzę z zakresu IT oraz systemów zarządzania pracą w dużych przedsiębiorstwach, poznać nowe obszary działalności biznesowej, aby w rezultacie zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

 

Oferta CRC w 2023 roku:

 • Administration in Project Management - PMO
 • Analityka w ryzyku kredytowym
 • Architecture in IT
 • Bezpieczeństwo w chmurze z wykorzystaniem narzędzi w Azure
 • Business processes automation by EY - ServiceNow Fundamentals
 • Client Management in IT Environment
 • Cloud Data Management and Artificial Intelligence - Kyndryl
 • Continuous improvement
 • Cybersecurity - defense in modern organisations
 • Data analysis in PowerBI
 • Design Thinking - Facilitation (Advanced)
 • Design Thinking - innovating and creativity in business
 • Design Thinking in a Nutshell (Basic)
 • Efektywność - biznesowo słowo roku 2023
 • IT Career Navigator - wejdź do branży IT
 • Mainframe
 • Microsoft Data
 • Microsoft SQL Server
 • Modelowanie ryzyka rynkowego
 • Modern Leadership
 • Open Source
 • Oracle SQL/PLSQL – Introduction
 • OT/IoT cybersecurity for future experts. How to protect Industry 4.0
 • Professional communications
 • Project Management with AGILE methodology
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w instytucji finansowej
 • SAP – platforma dla aplikacji biznesowych
 • Service Management with Agile the KYNDRYL Way Stream - Kyndryl
 • SRE – how to deal with it? From OPS through DevOps to SRE
 • Testy penetracyjne aplikacji internetowych
 • Tworzenie nowoczesnych fullstackowych aplikacji webowych
 • UX/UI Bootcamp
 • Wprowadzenie do usług chmurowych na podstawie Microsoft Azure
 • Współczesne trendy w cybersecurity
 • Zarządzanie infrastrukturą aplikacji bankowej
 • Zarządzanie modelami ryzyka w erze big data
 • Zarządzanie projektami tranzycyjnymi

SAP Next-Gen

W styczniu 2018 roku WSB we Wrocław (obecnie Uniwersytet WSB Merito) jako pierwsza uczelnia wyższa w Polsce dołącza do programu SAP Next-Gen. SAP Next-Gen jest platformą dla ekosystemu SAP (firm i partnerów) wokół uczelni wyższych dla wspólnych projektów innowacyjnych studenckich i naukowych. Łączymy trzy elementy: wiedzę praktyczną, pomysłowość i energię środowiska akademickiego Uniwersytetu WSB Merito oraz technologię i doświadczenia SAP, aby budować innowacyjne rozwiązania na przyszłość i podejść do obecnych problemów w zupełnie nowy sposób. W ramach SAP Next-Gen studenci naszej uczelni będą mieli dostęp do oprogramowania SAP, nie tylko SAP HANA czy SAP Cloud, oraz również SAP Leonardo, pozwalającej kreować innowacyjne z użyciem:  Internetu Rzeczy, Sztucznej Inteligencji i Uczenia Maszynowego, Predykcji, Big Data oraz Blockchain.

Dokument ukończenia studiów

Jako absolwent naszej uczelni otrzymasz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z przepisami, jakie zostały określone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Bezpłatne szkolenia biznesowe

Uczestnikom naszych studiów podyplomowych i naszym absolwentom dajemy możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji przez uczestnictwo w 4 bezpłatnych szkoleniach biznesowych (tematyka szkoleń podawana jest w II semestrze).

 

Udział w szkoleniach potwierdzany jest certyfikatami, które wydawane są wraz ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych. Szkolenia realizowane są zazwyczaj w wybrany weekend majowy.

 

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Zasady rekrutacji

Pamiętaj, że studia podyplomowe możesz zacząć, jeśli masz wykształcenie wyższe (licencjackie, inżynierskie lub magisterskie). Oznacza to, że nie musisz posiadać dyplomu magistra i już po studiach I stopnia możesz zacząć studia podyplomowe. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz konieczność złożenia kompletu dokumentów i spełnienia wymogów wynikających z zasad rekrutacji.

 

Pierwszym krokiem do zapisów na studia jest wypełnienie internetowego formularza rekrutacyjnego.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną zasada rekrutacji, na której krok po kroku przeprowadzimy Cię przez formularz rekrutacyjny. Na stronie znajdziesz też regulaminy oraz wzory dokumentów do druku.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI REKRUTACJI

 

Zastrzegamy sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Bezzwrotne dotacje na studia

Sprawdź jakie dofinansowanie na studia podyplomowe ze źródeł zewnętrznych możesz otrzymać. Dopłata możliwa jest dzięki współpracy z instytucjami, które przyznają środki na rozwój kompetencji i podnoszenie kwalifikacji zawodowych m.in. Baza Usług Rozwojowych (BUR) czy Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS).

 

Do zdobycia jest do 100% dofinansowania do studiów podyplomowych. A to oznacza, że studia możesz mieć całkowicie za darmo!

 

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Na polskim rynku pracy w branży IT pogłębia się deficyt specjalistów ds. wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych. Znajomość systemu SAP to atut, który odpowiednio wykorzystany, stwarza bardzo dużą przewagę na rynku pracy. Wśród pracodawców oferujących stanowiska konsultantów, programistów czy specjalistów z różnych modułów funkcyjnych systemu SAP znajdują się zarówno uznane firmy polskie, jak i międzynarodowe, dla których największym problemem jest znalezienie pracownika o odpowiedniej wiedzy, doświadczeniu i znajomości realiów branży.

Bartek Szubzda

Wykładowca kierunku | Konsultant wdrożeniowy SAP modułów logistycznych z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych projektach wdrożeniowych i serwisowych.

Chciałbym pracować w obszarze kontaktów Polski z krajami DACHL, np. w branży związanej z logistyką lub IT. Firmy działające na tych rynkach oprócz dobrej znajomości języka niemieckiego wymagają umiejętności obsługi systemu SAP. Studia w WSB (obecnie Uniwersytet WSB Merito) dają mi możliwość nauki tego systemu, dzięki czemu mam szanse osiągnąć swój cel. Cenię ogromną wiedzę, doświadczenie, a zarazem partnerskie podejście wykładowców do nas jako uczestników studiów oraz gotowość niesienia pomocy w trakcie nauki. Studia te dają też możliwość nawiązania kontaktów z ludźmi pracującymi w obszarze SAP.

Artur Nuzbański

Absolwent WSB (obecnie Uniwersytet WSB Merito)

Zdecydowałam się na studia podyplomowe zintegrowany system informatyczny SAP ERP, ponieważ od kilku lat jestem użytkownikiem platformy SAP i chciałam poszerzyć swoją wiedzę oraz wykorzystać ją w pracy zawodowej. Zostałam pozytywnie zaskoczona sposobem prowadzenia zajęć, które w dużej mierze odbywały się w formie warsztatów w laboratoriach komputerowych, w odniesieniu do realnych przykładów, a wykładowcy kierunku wykazywali się ogromną wiedzą i zaangażowaniem.

Katarzyna Mazur

Absolwentka WSB (obecnie Uniwersytet WSB Merito)

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku zintegrowany system informatyczny SAP ERP na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu (XII edycja).

 • 90% w formie ćwiczeń realizowanych w pracowni komputerowej na najnowszej wersji systemu SAP ERP oraz Fiori
 • 10% w formie wykładu - będących praktycznych wprowadzeniem do modułów SAP od strony funkcjonalnej oraz konfiguracji

 

We wszystkich niżej przedstawionych modułach zostanie dodatkowo pokazana i omówiona konfiguracja modułowa SPRO.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 176
Liczba zjazdów: 11
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Witalij
Barczyński
WSB Wrocław. Mężczyzna w niebieskiej koszuli siedzący przy laptopie.
Mariusz Bubeła
dr Anna Orzeł
Paweł Waligórski
Katarzyna_Jędraś
Wojciech Ciesielski
mgr inż. Bartosz Szubzda

Pracownik międzynarodowej firmy konsultingowej. Kierownik zespołu konsultantów z obszaru SCM. Ekspert SAP w dziedzinie modułów funkcjonalnych: QM, MM, LE, PP z naciskiem na QM. Silne umiejętności w dziedzinach: WM / LE. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w przemyśle...

Bartłomiej Socha

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet WSB Merito. Konsultant wdrożeniowy modułów logistycznych SAP, ekspert biznesowy w zakresie walidacji systemów zinformatyzowanych oraz zarządzania projektami. Brał udział w wielu...

mgr inż. Witalij Rudnicki

Architekt w globalnym zespole Developer Relations w firmie SAP. W centrum zainteresowań: rozwiązania Big Data i Fast Data, analityka oraz Internet Rzeczy. Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako konsultant technologiczny najpierw w Polsce, potem w USA w...

mgr inż. Paweł Woźniak

Absolwent Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego. Konsultant SAP w modułach: MM / WM / QM / PP w obszarze funkcjonalnym, technicznym oraz na płaszczyźnie procesów logistycznych w wiodących zakładach przemysłu chemicznego w Polsce. Doradca w zakresie wykorzystywania...

mgr inż. Bartłomiej Trojan

Absolwent Politechniki Wrocławskiej z zakresu Inżynierii górniczej i warszawskiej SGH o specjalizacji Zarządzanie projektami. Obecnie pracuje dla globalnej firmy z sektora FMCG w obszarze integracji systemów ERP i MES dla wszystkich zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na całym...

mgr inż. Wojciech Barczyński

Dyrektor Infrastruktury w Codility, programista i system inżynier. W Codility buduję wiodącą platformą dla zdalnego zatrudniania, która pomaga obiektywnie ocenić kandydatów na podstawie ich umiejętności. Wcześniej Head of Engineering w dwóch siostrzanych startupów Machine Learning...

Piotr Kosior

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet WSB Merito) i Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Doświadczony manager w zakresie zarządzania, zarządzania finansami, controllingu, rachunkowości finansowej i zarządczej. Obecnie manager ds....

mgr inż. Sebastian Sobczyk

Menedżer kierunku studiów informatyka na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu, wykładowca akademicki. Specjalizuje się w systemach informatycznych wspomagających działalność przedsiębiorstwa (ERP), konsultant oraz trener systemu SAP ERP oraz SAP S/4 HANA. Konsultant wdrożeń i...

Elżbieta Gmur

Absolwentka Akademii  Ekonomicznej we Wrocławiu. Konsultant oraz trener modułów FICO, opracowanie rozwiązań biznesowych w SAP w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej poparte bardzo dobrą znajomością tych zagadnień, praktyka wdrożeniowa w opracowaniu koncepcji rachunków...

mgr inż. Kinga Moska

Absolwentka studiów Informatyka w biznesie, o specjalności Menadżer systemów informatycznych na Wydziale Finansów, Informatyki i Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Konsultant SAP Business Warehouse(BW), Business Objects(BO) i Business Planning and Consolidation(BPC),...

Mariusz Bubeła

Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Konsultant wdrożeniowy i serwisowy modułów logistycznych SAP. Ekspert biznesowy w zakresie walidacji systemów zinformatyzowanych oraz zarządzania projektami. Brał udział w wielu wdrożeniach SAP na polskim rynku oraz w projektach międzynarodowych. W...

dr Anna Orzeł

Prawnik, ekspert z dziedziny logistyki, specjalizuje się w transporcie drogowym. Prodziekan ds. organizacyjnych i rozwoju na Wydziale Finansów i Zarządzania we Wrocławiu. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych z zakresu logistyki i transportu, prowadzi zajęcia ze studentami na...

Paweł Waligórski

Absolwent Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Pracownik międzynarodowej firmy konsultingowej. Konsultant wdrożeniowy i serwisowy modułów logistycznych SAP z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych projektach dla klientów DACH. Doświadczony manager w zakresie logistyki i...

Katarzyna Jędraś

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Konsultant SAP FI/CO w dużej firmie branży chemicznej. Posiada doświadczenie w analizie procesów biznesowych w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej. Uczestniczyła w projektach dotyczących wdrożeń i modyfikacji systemów...

Wojciech Ciesielski

Absolwent Politechniki Wrocławskie i Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Konsultant ABAP odpowiedzialny za architekturę, interfejsy oraz planowanie, realizację i prowadzenie prac programistycznych dla systemów SAP ERP. Nastawiony na wdrażanie nowoczesnych rozwiązań opartych na...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - studia podyplomowe

bud. A, pok. 100
ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 08:00 - 16:00
 • so: 09:00 - 13:00
Pobierz stronę do PDF