Wygodne zapisy na studia - krok po kroku

Studia podyplomowe możesz podjąć, jeśli masz wykształcenie wyższe (licencjackie, inżynierskie lub magisterskie). Oznacza to, że nie musisz posiadać dyplomu magistra i już po studiach I stopnia zacząć studia podyplomowe. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu dokumentów i spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji.

Sprawdź konieczne nową możliwość przejścia procesu rekrutacji z Kontem Kandydata. Zaprojektowaliśmy je tak, by maksymalnie ułatwić Ci zostanie studentem Uniwersytetu WSB Merito. 

 

Co zyskujesz, zakładając konto: 

 • cały proces rekrutacji przejdziesz online 
 • dostarczysz dokumenty, podpiszesz umowę i dokonasz płatności rekrutacyjnych z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem Internetu 
 • sprawdzisz status swoich rekrutacji oraz historię zapisów 
 • w każdej chwili dokończysz przerwany proces uzupełniania formularza rejestracyjnego.  
Rekrutacja kobieta komputer online

Rekrutacja z Kontem Kandydata

KROK 1.

Spośród kierunków studiów podyplomowych wybierz jeden dla siebie - lista kierunków, przejdź do

zapisów online i wybierz opcję “Załóż konto” w prawym, górnym rogu.

KROK 2.

Zaloguj się do Konta Kandydata, w którym będziesz mógł wypełnić zapis na studia. Znajdziesz tu również listę wszystkich niezbędnych dokumentów, które trzeba dostarczyć, by spełnić wymogi rekrutacyjne i zostać uczestnikiem studiów podyplomowych Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu.

 

Po zapisie online wgraj na konto:

 • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych -oryginał lub odpis do wglądu okaż w Biurze rekrutacji,
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej, którą można dokonać przelewem (nie dotyczy w okresie promocji 0 zł wpisowego). Dowód opłaty prosimy opisać tytułem: studia podyplomowe, imię i nazwisko osoby zapisującej się na studia oraz adres.

Jeśli posiadasz dyplom studiów wyższych wydany przez zagraniczną uczelnię, dodatkowo skompletuj:

 • dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych oraz dodatku/suplementu - zalegalizowanym lub zaopatrzonym w klauzulę apostille (oryginał do wglądu),
 • tłumaczenia powyższych dokumentów na język polski, sporządzonych lub poświadczonych przez tłumacza przysięgłego.

Cudzoziemcy dodatkowo zobowiązani są przedstawić:

 • do wglądu paszport/dowód osobisty, strona ze zdjęciem; w przypadku podwójnego obywatelstwa i dwóch paszportów prosimy o wybranie i posługiwanie się jednym.
 • oświadczenie o znajomości języka polskiego na poziomie pozwalającym na podjęcie studiów podyplomowych w j. polskim na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu. 

Sprawdź szczegóły, aby dowiedzieć się, czy Twój zagraniczny dyplom wymaga dodatkowego procesu uznawania (nostryfikaci), aby umożliwić Ci rozpoczęcie studiów podyplomowych w Polsce.

KROK 3.

Po założeniu konta i wypełnieniu formularza rejestracyjnego masz 7 dni na skompletowanie, dostarczenie i podpisanie niezbędnych dokumentów. Tylko dzięki Kontu Kandydata możesz to zrobić online, szybko i wygodnie!

 

Pamiętaj, aby dostarczyć nam do wglądu oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych lub inne wymagane dokumenty.
Możesz to zrobić osobiście, przesłać listem, kurierem lub do Paczkomatu WRO109M (nr tel. do nadania paczki: 532 541 134).

KROK 4.

Po weryfikacji kompletności wszystkich otrzymanych od Ciebie dokumentów, przekażemy Ci informację o przyjęciu na studia. Jeśli zdiagnozujemy jakieś błędy lub braki, będziemy Cię o tym na bieżąco informować.

 

Zapoznaj się z informacja nt. organizacji roku akademickiego czy zasadami wystawiania faktury.

KROK 5.

To wszystko! Zostałeś przyjęty na studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu!

 

W październiku będziesz mógł:

 • zalogować się do Extranetu
 • sprawdzić harmonogram pierwszego zjazdu. Informacje dotyczące pierwszego zjazdu (termin, godziny oraz plan zajęć) zostaną przesłane przez Dział Studiów Podyplomowych na wskazany w formularzu adres e-mail na około 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

Rekrutacja bez zakładania konta

KROK 1.

Wybierz kierunek studiów odpowiedni dla siebie, przejdź do zapisów online i rozpocznij wypełnianie formularza rejestracyjnego.

KROK 2.

Po wypełnieniu formularza i zakończeniu rejestracji wyślemy na Twój adres e-mail automatycznie wygenerowane i wypełnione dokumenty.  

Spokojnie, poprowadzimy Cię przez proces zapisu oraz przypomnimy o wszystkich wymaganych dokumentach, które musisz jeszcze zgromadzić.

KROK 3.

W ciągu 7 dni od daty zapisu na studia dostarcz do nas komplet dokumentów wraz z podpisaną i zaparafowaną na każdej stronie umową. Aby proces rekrutacji na studia nie sprawił Ci kłopotu, możesz to zrobić na kilka sposobów:

 • przychodząc osobiście do Biura Rekrutacji
 • korzystając z wrzutni na dokumenty rekrutacyjne (bud.A)
 • wysyłając je do nas pocztą tradycyjną lub kurierem
 • wysyłając je do paczkomatu Inpost znajdującego się przy uczelni - podaj numer paczkomatu WRO109M oraz numer telefonu +48 532 541 134.
KROK 4.

Po weryfikacji kompletności wszystkich otrzymanych od Ciebie dokumentów, przekażemy Ci informację o przyjęciu na studia. Jeśli zdiagnozujemy jakieś błędy lub braki, będziemy Cię o tym na bieżąco informować.

 

Bądź spokojny, w razie pytań, pracownicy Biura Rekrutacji pomogą Ci i przekażą wszelkie niezbędne informacje. Cały czas jesteśmy z Tobą w kontakcie telefonicznym i e-mailowym!  

 

Zapoznaj się z informacja nt. organizacji roku akademickiego czy zasadami wystawiania faktury.

KROK 5.

To wszystko! Zostałeś przyjęty na studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu!

 

W październiku będziesz mógł:

 • zalogować się do Extranetu
 • sprawdzić harmonogram pierwszego zjazdu. Informacje dotyczące pierwszego zjazdu (termin, godziny oraz plan zajęć) zostaną przesłane przez Dział Studiów Podyplomowych na wskazany w formularzu adres e-mail na około 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

Dodatkowe zasady:

 • W przypadku Cudzoziemców - oświadczenie o znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B2 wg ESOKJ pozwalającym na podjęcie studiów podyplomowych w j. polskim.
 • Cloud DevOps Engineer Administrator - przeznaczone są dla osób, które posiadają biegłość w obsłudze komputera pozwalającą na samodzielne rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem wyszukiwarki i dokumentacji lub posiadają profil zawodowy: specjalista helpdesk. 
 • Cloud DevOps Engineer Expert - oświadczenie o zatrudnieniu jako programista lub administrator systemów/sieci lub tester lub posiadanie podstawowej wiedzy z sieci i systemów komputerowych pozwalającej na zdobywanie wiedzy specjalistycznej. Przeznaczone dla osób, które posiadają znajomość podstaw sieci komputerowych i systemów operacyjnych lub posiadają profil zawodowy: programisty, administratora systemów i sieci, testera.
 • Cloud Solution Architect - przeznaczone są dla osób, które posiadają minimum roczne doświadczenie w IT oraz podstawową znajomość systemów operacyjnych Linux/Windows.
 • SAP S/4 HANA – nowoczesny system ERP - dla osób, które ukończyły studia podyplomowe na kierunku „Zintegrowane systemy informatyczne SAP ERP” lub  posiadają podstawową znajomość systemu SAP ERP lub S/4 HANA.
 • Programowanie dla pracowników biznesowych z zastosowaniem sztucznej inteligencji - wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji. 
 • Język angielski w przedsiębiorstwie - oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 wg ESOKJ.
 • Język niemiecki w przedsiębiorstwie - oświadczenie o znajomości języka niemieckiego na poziomie co najmniej B1 wg ESOKJ.
 • Kształcenie tłumaczy specjalistycznych w zakresie języka angielskiego - oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 wg ESOKJ.
 • Kształcenie tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych w zakresie języka niemieckiego - oświadczenie o znajomości języka niemieckiego na poziomie co najmniej C1 wg ESOKJ.
 • Warsztat pracy tłumacza - oświadczenie o znajomości języka polskiego na poziomie C1 wg ESOKJ. Studia są przeznaczone dla tłumaczy lub osób zainteresowanych podjęciem pracy tłumacza wszystkich języków, a zajęcia są prowadzone w języku polskim - czasami z wykorzystaniem elementów innego języka.
 • Kosmetologia medyczna i techniki anti-aging - oświadczenie o braku przeciwskazań do zabiegów laserowych oraz zabiegów z użyciem kwasów realizowanych w ramach tych studiów podyplomowych oraz o zapoznaniu się z działaniami niepożądanymi i możliwych komplikacjach oraz zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy albo lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych z prawem wykonywania zawodu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (zaświadczenie lekarskie wydane w wyniku badania lekarskiego przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów, Dz. U. 2019 poz. 1651) - do dostarczenia w oryginale do Działu Studiów Podyplomowych w ciągu 14 dni od dnia decyzji o uruchomieniu kierunku na podstawie osiągnięcia limitu minimalnego przyjęć (na podstawie skierowania otrzymanego od Uczelni w procesie rekrutacji).
 • Nowoczesne techniki obrazowania i wykonywania zabiegów w kosmetologii i fizjoterapii - oświadczenie o braku przeciwskazań do zastosowania technik zabiegowych realizowanych w ramach tych studiów podyplomowych oraz zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy albo lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych z prawem wykonywania zawodu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (zaświadczenie lekarskie wydane w wyniku badania lekarskiego przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów, Dz. U. 2019 poz. 1651) - do dostarczenia w oryginale do Działu Studiów Podyplomowych w ciągu 14 dni od dnia decyzji o uruchomieniu na podstawie osiągnięcia limitu minimalnego przyjęć (na podstawie skierowania otrzymanego od Uczelni w procesie rekrutacji). Kierunek Nowoczesne techniki obrazowania i wykonywania zabiegów w kosmetologii i fizjoterapii nie daje uprawnień do wykonywania zawodu kosmetologa czy fizjoterapeuty.
 • Professional Management dla początkujących - przeznaczone są dla osób z min. dwuletnim doświadczeniem zawodowym, niekoniecznie na stanowisku menedżerskim, które po dokonaniu zapisu pozytywnie przejdą rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowa kwalifikacyjna na studia ma na celu weryfikację predyspozycji do podjęcia studiów pod kątem motywacji do podjęcia studiów oraz aktualnego doświadczenia zawodowego.  
 • Kolegium doktorskie - deklaracja planów naukowych uczestnika studiów podyplomowych stanowiąca załącznik nr 3 do zasad rekrutacji. Studia przeznaczone są dla osób, które posiadają wykształcenie wyższe magisterskie z dziedziny nauk społecznych zbieżnych z dyscyplinami, w ramach których posiadamy uprawnienia do doktoryzowania. W dziedzinie nauk społecznych to: pedagogika, nauki o komunikacji społecznej i mediach, psychologia, ekonomia, zarządzanie, nauki o bezpieczeństwie. 

Kontakt:

Biuro Rekrutacji - studia podyplomowe

ul. Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław

bud. A, pok. 100

Infolinia: 71 758 22 30

Godziny otwarcia


poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek: 08:00 - 16:00
środa: 08:00 - 16:00
czwartek: 08:00 - 16:00
piątek: 08:00 - 16:00

Nie czekaj, zapisz się online. Pierwsi korzystają najwięcej!

do 25 kwietnia
czesne już od
480 zł
400zł
miesięcznie

Zapisując się do 25 kwietnia, zyskujesz 1200 zł, dzięki:

 • 800 zł zniżki w czesnym rozliczanej przez cały okres studiów, proporcjonalnie do wybranego systemu ratalnego,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

 

 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 480 zł

Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskacsz jeszcze więcej 1400 zł:

 • 1000 zł zniżki w czesnym rozliczanej przez cały okres studiów, proporcjonalnie do wybranego systemu ratalnego,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.