Bezzwrotne dotacje na studia

Niektórzy z nas odkładają na później swoje plany rozwojowe. Ostrożnie dysponujemy zasobami i boimy się angażować w kolejne zobowiązania. Czy w odniesieniu do wyboru studiów podyplomowych to na pewno dobra droga?

 

Studia oprócz rozwijania pasji, to jeden z ważniejszych elementów inwestycji w samego siebie. To pewna inwestycja, ponieważ to właśnie Ty jesteś osobą, która odniesie z niej największe korzyści. 

SP

Jeżeli zastanawiasz się, w jaki sposób sfinansować wybrane studia podyplomowe, nie nadwyrężając kieszeni, zobacz jakie dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych możesz otrzymać. Dopłata możliwa jest dzięki współpracy z instytucjami, które przyznają środki na rozwój kompetencji i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

 

Poniżej znajdziesz wykaz instytucji, które przyznają dofinansowania.

 

NOWY bezzwrotne dofinansowanie studiów

Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych (BUR) została stworzona z myślą o potrzebach przedsiębiorców i pracowników z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. BUR to platforma online za pośrednictwem której możesz jako przedsiębiorca wybrać i zgłosić siebie oraz swoich pracowników na studia podyplomowe i szkolenia.

 

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

 

Np. w województwie dolnośląskim realizowanych jest 8 projektów dla pracodawców i ich pracowników (projekty)

 1. Kompetencje i kwalifikacje - wsparcie zielonej transformacji w powiatach świdnickim i dzierżoniowskim poprzez realizację wysokiej jakości usług rozwojowych.
 2. Centrum Wsparcia Rozwoju Kompetencji Zawodowych - przygotowanie mieszkańców subregionu do zmian związanych z transformacją dolnośląskie, powiat wałbrzyski, miasto Wałbrzych.
 3. Nowe kompetencje.
 4. Dotacje na usługi rozwojowe dla dolnośląskich firm.
 5. Wsparcie rozwoju kompetencji mieszkańców subregionu wrocławskiego z wykorzystaniem BUR.
 6. Usługi rozwojowe dla osób dorosłych z subregionu legnicko – głogowskiego.
 7. Nowoczesne kadry Dolnego Śląska - system finansowania usług rozwojowych dla mieszkańców.
 8. Nowe kompetencje, nowe perspektywy - kształcenie osób dorosłych w subregionie jeleniogórskim.

 

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

 

 

Poziom dofinansowania

 • Poziom dofinansowania jest uzależniony od wybranego projektu i wynosi od 50% do 80%.


Czas trwania projektu 

 • Realizacja projektów potrwa do 31.12.2028 r. (w zależności od projektu)

Jak skorzystać z dofinansowania?

 • Wybierz z Bazy Usług Rozwojowych studia podyplomowe realizowane przez Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu. Jeżeli nie znajdziesz swojego kierunku, skontaktuj się z nami i sprawdź możliwość zamieszczenia go w BUR.
 • Wygeneruj kartę usługi z BUR i zgłoś się do wybranego przez siebie operatora.
 • Wejdź na stronę wybranego operatora. Zapoznaj się z wymaganymi dokumentami i wnioskami oraz dostarcz je do operatora, u którego będziesz się starać o dofinansowanie (lista operatorów).
 • Po podpisaniu umowy niezwłocznie zgłoś się do Biura Rekrutacji Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu w celu zawarcia umowy na studia podyplomowe. Oprócz umowy z operatorem na usługę zawierasz również umowę edukacyjną z Uniwersytetem WSB Merito we Wrocławiu na realizację studiów podyplomowych.
 • Pamiętaj, że:

  • korzystając z dofinansowania poprzez BUR oraz podpisując umowę na studia podyplomowe z Uniwersytetem WSB Merito, obowiązuje cena katalogowa kierunku (bez zniżki czasowej w czesnym). 
  • uzyskane dofinansowanie działa na zasadzie refinansacji usługi, czyli opłacasz usługę z własnych środków, a po jej zakończeniu uzyskujesz zwrot dofinansowania.

 


Palec 

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami.
Mail: sp@wroclaw.merito.pl

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

 

Do zdobycia jest od 80 do 100% dofinansowania do kursów i studiów podyplomowych.

 

Wniosek o dofinansowanie składasz do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej.

 

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z partnerami rozpoczęła realizację projektu pn.: „Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – IV edycja”, w ramach którego uczestnikom projektu oferowane jest m. in. wsparcie w formie dofinansowania studiów podyplomowych do wysokości 9000 zł.
 

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby zamieszkałe na terenie Dolnego Śląska i należące do jednej z grup:

 • pracownicy przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne w zakresie programów outplacementowych, przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem w zakresie programów outplacementowych;
 • osoby zwolnione z zakładu pracy z przyczyn niedotyczących pracownika;
 • osoby odchodzące z rolnictwa zamierzające podjąć zatrudnienie poza rolnictwem.

Studia podyplomowe muszą zakończyć się do 31 grudnia 2026 roku.

 

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Bank Gospodarstwa Krajowego

Pożyczka na kształcenie to rodzaj wsparcia finansowego dostępnego dla wszystkich pełnoletnich mieszkańców Polski, niezależnie od ich obywatelstwa.

 

Wysokość wsparcia: do 50 tys. zł; w tej kwocie dopuszcza się możliwość realizacji jednego lub kilku szkoleń/ studiów podyplomowych z dowolnego obszaru wiedzy lub umiejętności.

 

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

 


Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje również projekt pt. „Postaw na rozwój europejskie pożyczki na kształcenie”. 

 

Celem finansowania jest wspieranie edukacji przez całe życie, z naciskiem na elastyczne możliwości zdobywania i zmiany kwalifikacji, szczególnie w zakresie umiejętności przedsiębiorczych i cyfrowych. Inicjatywa ta odpowiada na potrzeby rynku pracy, który wymaga nowych kompetencji, umożliwia zmianę ścieżki zawodowej oraz wspiera mobilność zawodową.

 

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

Trójstronne umowy szkoleniowe to umowy zawierane na wniosek pracodawcy przez starostę z pracodawcą i instytucją szkoleniową. W umowach pracodawcy deklarują zatrudnienie bezrobotnego po odbytym szkoleniu.

 

Osoba bezrobotna, biorąca udział w szkoleniu realizowanym na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej, zdobywa nowe umiejętności i kwalifikacje, które są przede wszystkim przydatne do podjęcia pracy na określonych stanowiskach. Po zakończeniu szkolenia, osoba ta zostaje zatrudniona przez pracodawcę, który podpisał trójstronną umowę szkoleniową.SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY


Dofinansowanie studiów podyplomowych pozwala na pogłębienie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności, co zwiększa szanse osoby poszukującej pracy na rynku zatrudnienia. Program ten jest skierowany do bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy.

 

Urząd pracy może pokryć do 100% kosztów studiów podyplomowych, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. W okresie uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów osoba bezrobotna otrzyma stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.

 

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY


Pożyczka szkoleniowa jest to nieoprocentowana pożyczka udzielona przez powiatowy urząd pracy (starostę) z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów szkolenia osobie bezrobotnej i poszukującej pracy, zwiększająca szanse na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Kwota udzielanej pożyczki nie może przekroczyć 4-krotności przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy.

 

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Dodatkowe możliwości

Pamiętaj, że to nie jedyne sposoby na obniżenie czesnego na studiach podyplomowych.

 

NASI ABSOLWENCI PŁACĄ MNIEJ!

Jeśli jesteś absolwentem Uniwersytetów WSB Merito, możesz skorzystać ze zniżek dedykowanych absolwentom. Im szybciej zapiszesz się na studia, tym większa zniżka Ci przysługuje. Na początku rekrutacji nawet do 1400 zł mniej.

 

PROGRAM FIRMA

Sprawdź czy Twoja firma ma podpisane porozumienie z Uniwersytetem WSB Merito we Wrocławiu, dzięki czemu możesz studiować ze specjalną zniżką. O tym jak skorzystać z Programu Firma i jakie dokładnie płyną z tego korzyści, dowiedz się na stronie programu. 

Grupa pomieszczenie kawa laptop rozmowa dyskusja

Masz pytania?

Biuro Rekrutacji - studia podyplomowe

ul. Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław

bud. A, pok. 100

Infolinia: 71 758 22 30

Godziny otwarcia


poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek: 08:00 - 16:00
środa: 08:00 - 16:00
czwartek: 08:00 - 16:00
piątek: 08:00 - 16:00
sobota: 09:00 - 13:00

Nie czekaj, zapisz się online. Pierwsi korzystają najwięcej!

Do 31 lipca
czesne już od
480 zł
440zł
miesięcznie

Zapisując się do 31 lipca, zyskujesz 800 zł, dzięki:

 • 400 zł zniżki w czesnym rozliczanej przez cały okres studiów, proporcjonalnie do wybranego systemu ratalnego,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

 

 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 400 zł

Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej - 1000 zł:

 • 600 zł zniżki w czesnym rozliczanej przez cały okres studiów, proporcjonalnie do wybranego systemu ratalnego,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.