Program studiów

Program studiów podyplomowych dla kierunku tester oprogramowania:

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 176
Liczba zjazdów: 11
Liczba semestrów: 2
TESTER JAKO DEVELOPER NARZĘDZI
(40 godz.)
 • konfiguracja lokalnego środowiska z wykorzystaniem maszyn wirtualnych i kontenerów (4 godz.)
 • Linux jako platforma dla narzędzi testera (4 godz.)
 • tester jako developer narzędzi z pomocą Python-a – warsztaty (16 godz.)
 • testy jako obywatel pierwszej kategorii z Test-Driven Development (4 godz.)
 • wprowadzenie do systemu kontroli wersji – GIT (8 godz.)
 • BDD (4 godz.)

Uczestnik nabędzie (ugruntuje) wiedzę z zakresu języka Python, platformy Linux, oraz pozna popularne biblioteki używane w testowaniu oprogramowania.

 

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA DLA TESTOWANIA OPROGRAMOWANIA
(24 godz.)
 • testy w cyklu rozwoju oprogramowania (4 godz.)
 • rodzaje testów według funkcjonalności oraz celów (4 godz.)
 • strategie testowania oraz priorytetyzacja testów (4 godz.)
 • techniki projektowania testów (4 godz.)
 • testy w zespołach stosujących metodyki zwinne Agile (SCRUM, Kanban) (4 godz.)
 • współpraca, raporty i zarządzanie testami (JIRA i dodatki) (4 godz.)

 

Uczestnik nabędzie wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące testowania, rodzajów testów i ich zastosowania. Uczestnik pozna również, jak testowanie odbywa się w zespołach stosujących Agile (SCRUM i Kanban) z wykorzystaniem Atlassian JIRA i dodatków wspomagających pracę testera.

TECHNOLOGIE WYKORZYSTYWANE W TESTOWANIU
(80 godz.)
 • wykorzystanie języka zapytań SQL w testowaniu baz danych (8 godz.) 
 • narzędzia: Github, Gitlab,  Sonar, Jenkins, TravisCI i BlackDuck (16 godz.)
 • Continuous Deployment i platformy w chmurze (8 godz.)
 • testowanie aplikacji internetowych z wykorzystaniem Selenium Webdriver (16 godz.)
 • testowanie aplikacji mobilnych iOS/Android z Appium (16 godz.)
 • testowanie aplikacji internetowych oraz API z Robot framework (16 godz.)

 

 

Uczestnik będzie potrafił zastosować wybrane narzędzia do automatyzowania testowania (CI/CD) w różnych etapach budowy oprogramowania. W tym module również zautomatyzuje swoje testy, ćwicząc na projektach rzeczywistych aplikacji webowych i mobilnych.

ZAGADNIENIA ROZSZERZAJĄCE TESTOWANIE
(16 godz.)
 • projektowanie testów (4 godz.)
 • testy wydajności (8 godz.)
 • nowe trendy w testowaniu (4 godz.)

 

Uczestnik będzie rozumiał, że implementacja testów jest równie ważna jak implementacja aplikacji, dlatego podobnie jak w przypadku kodu aplikacji, kod obsługujący testy powinien być projektowany oraz implementowany z właściwą starannością oraz udokumentowany.

SEMINARIUM, EGZAMIN I PRACA ZALICZENIOWA
(16 godz.)
 • Przygotowanie CV i profilów dla testera: Github/Linkedin/Xing (2 godz.)
 • Prezentacja prac zaliczeniowych (4 godz.)
 • Egzamin (2 godz.)
FORMA ZALICZENIA

Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności oraz projekt wykonany indywidualnie lub zespołowo realizowany z pomocą praktyków testerów/programistów – wykładowców kierunku.