Chodzi przede wszystkim o wsłuchanie się w opinie studentów na temat wykładowców. Złote Sowy to nagrody dla tych, którzy zostali najwyżej ocenieni w badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród studentów Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu.

 

Ocena zajęć dydaktycznych dotyczyła roku akademickiego 2022/2023. Idea nagród zakłada zwrócenie uwagi zarówno studentów jak i wykładowców na ankiety oceny zajęć dydaktycznych (OKD) jako narzędzie służące pozyskaniu cennych informacji, dzięki którym uczelnia podnosi jakość kształcenia. Uniwersytet reaktywował nagrodę po kilkuletniej przerwie, aby docenić wyjątkowo zaangażowanych dydaktyków zapewniających studentom jak najlepsze doświadczenia edukacyjne.

 

Dr Roman Łosiński, dziekan Wydziału Finansów i Bankowości, wręczył statuetki 28 lutego 2024 roku. Wydarzeniu towarzyszyła również część artystyczna przygotowywana przez studentów. Współorganizatorem uroczystości jest Rada Samorządu Studentów Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu.

 

Dzięki wynikom z ankiet wyłoniono najlepszych dydaktyków w 5 kategoriach. Złote Sowy otrzymali:

 • najlepszy wykładowca na studiach inżynierskich: dr inż. Rafał Mierzwiak,
 • najlepszy wykładowca na studiach licencjackich: dr Piotr Banasiak,
 • najlepszy wykładowca na studiach magisterskich oraz jednolitych studiach magisterskich: mgr Paweł Walczak,
 • najlepszy lektor: mgr Magdalena Brukman-Roguska,
 • najlepszy promotor: dr Marcin Kulas.

 

Poniżej 10 najwyżej ocenionych wykładowców w każdej z tych kategorii według liczby punktów.

 

Najlepszy wykładowca na studiach inżynierskich

 1. dr inż. Rafał Mierzwiak
 2. dr hab. Aneta Sikorska-Nowak
 3. dr inż. Krzysztof  Wiaderek
 4. dr hab. inż. Maciej Zakrzewicz
 5. mgr inż. Anna Wrzos
 6. dr inż. Aleksandra Dewicka-Olszewska
 7. dr Aleksandra Rabczun
 8. dr Adam Dymitrowski
 9. dr Hubert Igliński
 10. dr inż. Rafał Brodziak

Najlepszy wykładowca na studiach licencjackich

 1. dr Piotr Banasiak
 2. dr Marta Nawrocka-Świętkowiak
 3. dr Marcin Kulas
 4. mgr Polak Grzegorz
 5. mgr Michał Rzepka
 6. mgr Katarzyna Wiśniewska
 7. dr Radosław Murkowski
 8. mgr Maria Chrobot
 9. dr Łukasz Kryszak
 10. mgr Magdalena Brzezińska

Najlepszy wykładowca na studiach magisterskich oraz jednolitych studiach magisterskich

 1. mgr Paweł Walczak
 2. dr Jarosław Skommer
 3. mgr Adam Baśkiewicz
 4. dr Ewelina Flatow-Kaleta
 5. mgr Andrzej Małecki
 6. dr Tomasz Sikora
 7. dr hab. Michał Urbańczyk
 8. mgr Piotr Pawłowski
 9. dr Maciej Stokłosa
 10. dr Maria Golec

Najlepszy lektor

 1. mgr Magdalena Brukman-Roguska
 2. mgr Daniel Koitka
 3. mgr Magdalena Felska
 4. mgr Anna Michalska
 5. mgr Monika Błoniarz
 6. mgr Piotr Kubiak
 7. mgr Szymon Wiśniewski
 8. mgr Magdalena Michałowska
 9. mgr Anna Skalska
 10. mgr Agnieszka Krutowska

Najlepszy promotor

 1. dr Marcin Kulas
 2. dr hab. Jarosław Kubiak
 3. dr inż. Karolina Werner-Lewandowska
 4. dr hab. inż. Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek
 5. dr Hubert Igliński
 6. dr Tomasz Sikora
 7. dr Artur Stefański
 8. dr Katarzyna Walkowiak
 9. dr Anna Kobaszyńska-Twardowska
 10. dr Jarosław Skommer

 

Gratulujemy!

 

Fotorelację z wręczenia nagród oraz wyróżnień można zobaczyć na profilu uczelni na LinkedIn oraz na profilu na Facebooku.

 

Czytaj więcej