Zapraszamy do udziału w IV edycji konferencji z cyklu Eksperci dla praktyków. Tematem najbliższej, wiosennej edycji jest Umowa w sprawie zamówienia publicznego, jako rezultat prawidłowo przeprowadzonego postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Konferencja ma zasięg ogólnopolski i umożliwia wymianę wiedzy między jej uczestnikami, ma na celu promowanie wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych wśród podmiotów sektora finansów publicznych, praktyków oraz teoretyków prawa, zagadnień finansów publicznych, prawa podatkowego. Dużą wartość stanowi również dla studentów kierunków takich jak m.in. prawo, finanse i rachunkowość, zarządzanie, ekonomia.

 

  • Wśród poruszanych tematów omówione zostaną w szerokim ujęciu kwestie umów w przedmiocie zamówienia publicznego, waloryzacji umów, poprawnie napisanego SWZ.
  • W trakcie poszczególnych wystąpień eksperckich omówione zostaną przykładowe zapisy umowy. Przedstawiona zostanie materia dot. środków ochrony prawnej w nowej odsłonie zamówień publicznych.
  • Nie będą pominięte przesłanki prawidłowego prowadzenia postępowania wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych.
  • Na uwagę zasługuje przygotowywane wystąpienie poświęcone kryteriom jakościowym w postępowaniach na dostawy, usługi IT i ich wpływ na czynności podejmowane przez zamawiającego w trakcie przygotowania i prowadzenia postępowania, czy wykłady nt. możliwości uniknięcia umowy z wykonawcą pozostającym w zmowie, kar umownych oraz niedozwolonych klauzul umownych, w tym oparte na orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej.
  • Uczestnicy dowiedzą się również o skutkach przedstawienia nieprawdziwych informacji w postępowaniu, w przypadku braku fakultatywnych przesłanek wykluczenia.

 

Konferencja organizowana jest przez Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku oraz przez Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu.

 

23-24 maja 2024 r.

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29/31

 

Możliwy również udział zdalny.

 

Więcej szczegółów oraz zapisy

 

Czytaj więcej