Edycja wiosenna we Wrocławiu 

                        23-24 maja 2024 r.

                         „Umowa w sprawie zamówienia publicznego, jako rezultat prawidłowo
                       przeprowadzonego postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego”.

 Szanowni Państwo,

Uczelnie WSB Merito zapraszają na IV już Konferencję – „Eksperci dla Praktyków”. Konferencja jak zawsze będzie poświęcona praktycznemu stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Tym razem poruszymy najbardziej newralgiczne problemy dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Konferencja ma zasięg ogólnopolski i umożliwia wymianę wiedzy między jej uczestnikami, ma na celu promowanie wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych wśród podmiotów sektora finansów publicznych, praktyków oraz teoretyków prawa, zagadnień finansów publicznych, prawa podatkowego. Dużą wartość stanowi również dla studentów kierunków takich jak m.in. prawo, finanse
i rachunkowość, zarządzanie, ekonomia.

 

 

 

 

 

 

Wrocław

Harmonogram konferencji

I dzień konferencji – 23 maja 2024
 

8:30 - 8:45- rejestracja uczestników

8:50 - 9:00- otwarcie konferencji

9:00 - 9:50 – Przemysław Grosfeld – Gość specjalny - "W jaki sposób warunki umowy wpływają na zainteresowanie wykonawców zamówieniem w kontekście PZP i Polityki Zakupowej Państwa?"

9:50 – 10:40 – Iwona Ziarniak – "Kryteria jakościowe w postępowaniach na dostawy, usługi IT i ich wpływ na czynności podejmowane przez zamawiającego w trakcie przygotowania i prowadzenia postępowania."

10:40 – 11:30 – r. pr Katarzyna Skiba- Kuraszkiewicz - "Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego."

12:00 - 12:50 – Piotr Pieprzyca – "Formalności przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne."

12:50 – 13:40 –Magdalena Michałowska - "Jak uniknąć zawarcia umowy z wykonawcą, który był w zmowie?"

13:40 – 14:20- przerwa/serwis kawowy

14:20 – 15:10 – r. pr Martyna Lubieniecka – "Dozwolone i niedozwolone zmiany w umowach zawieranych w reżimie zamówień publicznych"

15:10 – 16:00- Paweł Trojan – "Skutek przedstawienia nieprawdziwych informacji w postępowaniu w przypadku braku fakultatywnych przesłanek wykluczenia"

 

II dzień konferencji – 24 maja 2024

 

8:30 - 9:00- rejestracja uczestników/otwarcie drugiego dnia konferencji

9:00 - 9:50 – Andrzej Łukaszewicz – "Podwykonawstwo w umowach na roboty budowlane - zgłaszanie i weryfikacja podwykonawców, zabezpieczenie wynagrodzenia podwykonawców na gruncie Pzp i KC."

9:50 – 10:40 – r. pr Krzysztof Zedlewski - "Kara umowna i niedozwolone klauzule umowne związane z karami umownymi w Pzp."

10:40 – 11:30 – adw. Magdalena Falkowska - "Podwykonawstwo w umowach na dostawy i usługi, prawa i obowiązki zamawiającego, wykonawcy i podwykonawcy"

11:30 – 12:00 -serwis kawowy

12:00 – 12:50 - r.pr Małgorzata Gołyńska – Minkiewicz - "Klauzule niedozwolone i obowiązkowe w orzecznictwie KIO i praktyce."

12:50 – 13:40 – Jerzy Wysocki- "Umowa na usługę projektową z racjonalnym dla zamawiającego przejęciem praw autorskich."

13:40 – 14:20- przerwa/serwis kawowy

14:20 – 15:10 – adw. Izabela Kuciak - "Zakaz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego."

15:10 – 16:00 – Małgorzata Filipek- Orwat - "Dyscyplina finansów publicznych w zamówieniach publicznych - konsekwencje procedury o udzielenie zamówienia publicznego."

16:00 – 16:10 – Zakończenie konferencji

 

+ gratis nagrany wykład Pani Iwony Holki -  "Umowy ramowe sposobem na elastyczne zakupy- praktyczne pomysły"

Rejestracja

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy uzupełnić poniższy formularz 

 

ZAPISY

online

Nasi prelegenci

IV konferencja

Wykładowca i kierownik studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1995 r. Członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów zamówień Publicznych. Wieloletni dyrektor wydziału inwestycji i zamówień publicznych w jst. Praktyk, wykładowca i doradca z zakresu zamówień publicznych.

Jerzy Wysocki

Poprowadzi wykład pt. „Umowa na usługę projektową z racjonalnym dla zamawiającego przejęciem praw autorskich”

IV konferencja

Specjalizuje się w projektach i umowach z udziałem sektora publicznego, w szczególności w trybach określonych w ustawie PZP i w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym. Ma doświadczenie zarówno w obsłudze bieżącej jednostek i przedsiębiorców, jak i w przygotowaniu i realizacji projektów infrastrukturalnych. Szczególnie pasjonuje ją zajmowanie się niestandardowymi zleceniami i poszukiwaniem najlepszych dla klienta rozwiązań. Jest też doświadczonym pełnomocnikiem przed Krajową Izbą Odwoławczą.

r.pr. Małgorzata Gołyńska-Minkiewicz

Poprowadzi wykład pt. "Klauzule niedozwolone i obowiązkowe w orzecznictwie KIO i praktyce"

IV konferencja

Jestem radcą prawnym z wieloletnią praktyką w obszarze zamówień publicznych, trenerem i szkoleniowcem. Reprezentuję wykonawców i zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w sądach powszechnych w sprawach z zakresu zamówień publicznych, prawa cywilnego oraz prawa budowlanego. Jestem wykładowcą w ramach studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych (Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu). Zamówienia są moją pasją, dlatego dzielę się swoją wiedzą na ich temat, publikując liczne artykuły w prasie czy też w internecie. Jestem członkinią Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. 

Martyna Lubieniecka

Poprowadzi wykład pt. "Dozwolone i niedozwolone zmiany w umowach zawieranych w reżimie zamówień publicznych"

Prelegent Gdańsk

Od 1998 r. zajmuję się problematyką zamówień publicznych. Posiadam bogate doświadczenie w zakresie udzielania i ubiegania się o złożone zamówienia informatyczne. Jestem specjalistką w zakresie kontroli prawidłowości przeprowadzania postępowań przetargowych i reprezentacji stron w postępowaniach odwoławczych. W ramach projektu KIGNET - izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorców uzyskałam certyfikat eksperta ds. zamówień publicznych w zakresie doradca i wykładowca. Jestem autorem i redaktorem książki „Zamówienia publiczne na dostawy i usługi informatyczne” oraz autorem wielu publikacji poświęconych zamówieniom publicznym. Jestem również członkiem Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne” oraz członkinią Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. 

Iwona Ziarniak

Poprowadzi wykład pt. "Kryteria jakościowe w postępowaniach na dostawy, usługi IT i ich wpływ na czynności podejmowane przez zamawiającego w trakcie przygotowania i prowadzenia postępowania"

IV konferencja

Prawnik z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie zamówień publicznych. W latach 2010 – 2019 jako członek Krajowej Izby Odwoławczej orzekał w sprawach odwołań wnoszonych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. W latach 2013 – 2017 pełnił funkcję Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Natomiast wcześniej, pracując w Urzędzie Zamówień Publicznych zajmował się przeprowadzaniem kontroli postępowań o udzielenie zamówień publicznych pod kątem zgodności postępowań z przepisami Prawa zamówień publicznych.

Od 2017 roku do 2020 był członkiem Głównej Komisji Orzekającej przy Ministrze Finansów w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Obecnie jest Prezesem Zarządu spółki doradczej Grupy Masovia Spółka z o.o.

Paweł Trojan

Poprowadzi wykład pt. "Skutek przedstawienia nieprawdziwych informacji w postępowaniu w przypadku braku fakultatywnych przesłanek wykluczenia"

Prelegent Gdańsk

Jestem praktykiem, specjalistą w zakresie zamówień publicznych realizowanych przy współfinansowaniu środków UE, trenerem i konsultantem miesięcznika „Przetargi Publiczne” oraz członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych w Warszawie.
Z zamówieniami publicznymi jestem związana od 1995 roku. Doskonale orientuję się w specyfice funkcjonowania zarówno zamawiających, jak i wykonawców.

Magdalena Michałowska

Poprowadzi wykład pt. "Jak uniknąć zawarcia umowy z wykonawcą, który był w zmowie?"

Prelegent Gdańsk

Od 1989 r. zajmuję się przygotowaniem, prowadzeniem i doradztwem w zakresie zamówień publicznych w jednostkach samorządowych. Posiadam także bogate doświadczenie zdobyte przy obsłudze wykonawców. Wielokrotnie reprezentowałem przed składami orzekającymi Krajowej Izby Odwoławczej. Jestem autorem i współautorem licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych oraz wykładowcą studiów podyplomowych (Politechniki Poznańskiej, UE w Poznaniu oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i wykładowcą oraz promotorem w WSB Merito w Poznaniu, Toruniu i Bydgoszczy). Od 2007 r. prowadzę autorskie szkolenia i warsztaty z zakresu zamówień publicznych skierowane do zamawiających jak i wykonawców.

Andrzej Łukaszewicz

Poprowadzi wykład pt. "Podwykonawstwo w umowach na roboty budowlane - zgłaszanie i weryfikacja podwykonawców, zabezpieczenie wynagrodzenia podwykonawców na gruncie Pzp i KC"

Prelegent Gdańsk

Jestem radcą prawnym, specjalistą w zakresie prawa zamówień publicznych oraz innych obszarów prawa związanych z funkcjonowaniem jsfp i ochroną zdrowia, wykładowcą. Kieruję działem zamówień publicznych w jednym ze szpitali klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Od kilkunastu lat świadczę pomoc prawną na rzecz m.in. spółek Skarbu Państwa czy jednostek samorządu terytorialnego. Wspieram również zamawiających i wykonawców sektora budowlanego, energetycznego, telekomunikacyjnego. Od 2005 z zaangażowaniem świadczę pomoc prawną na rzecz podmiotów gospodarczych.

r.pr. Krzysztof Zedlewski

Poprowadzi wykład pt. "Kara umowna i niedozwolone klauzule umowne związane z karami umownymi w Pzp."

IV konferencja

Zastępca Dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w MRiT, Członek Rady Zamówień Publicznych, Przewodniczący Komitetu ds. Kontroli w Zamówieniach Publicznych, radca prawny. Brał udział w procesach legislacyjnych i wdrażaniu obowiązującego prawa zamówień publicznych oraz Polityki zakupowej państwa.

Przemysław Grosfeld

Poprowadzi wykład pt. "W jaki sposób warunki umowy wpływają na zainteresowanie wykonawców zamówieniem w kontekście PZP i Polityki Zakupowej Państwa"

IV konferencja

Od 2002 roku zajmuję się szeroko rozumianą problematyką zamówień publicznych. W latach 2004-2007 byłem arbitrem na liście prowadzonej przez Prezesa UZP. Jestem Prezesem Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Publicznych. W ramach własnej działalności PROZAM współpracuję z zamawiającymi i wykonawcami. Jestem również pełnomocnikiem Zamawiających i Wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą.

 

Piotr Pieprzyca

Poprowadzi wykład pt. "Formalności przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne"

Prelegent Gdańsk

Jestem adwokatem z ponad kilkunastoletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej w obszarze zamówień publicznych i funduszy europejskich, nauczycielem akademickim (Uniwersytet Warszawski, SGGW, Uczelnia Łazarskiego), trenerem i doradcą. Wielokrotnie reprezentowałam zamawiających i wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami okręgowymi i administracyjnymi. Jestem przewodnicząca honorową Sekcji Prawa Zamówień Publicznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Swoją wiedzą dzielę się w publikacjach i raportach z zakresu zamówień publicznych.

adw. Magdalena Falkowska

Poprowadzi wykład pt. "Podwykonawstwo w umowach na dostawy i usługi, prawa i obowiązki zamawiającego, wykonawcy i podwykonawcy"

IV konferencja

Doświadczony praktyk, penalistka i szkoleniowiec oraz autorka wielu publikacji,w tym publikacji książkowych oraz e-booka z zakresu zamówień publicznych oraz dyscypliny finansów publicznych. Członek Międzyresortowej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze Sprawiedliwości oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Małgorzata Filipek-Orwat

Poprowadzi wykład pt. "Dyscyplina finansów publicznych w zamówieniach publicznych - konsekwencje procedury o udzielenie zamówienia publicznego"

Prelegent Gdańsk

Jestem radcą prawnym, Partnerem w Square Kancelaria Prawna, specjalistą z zakresu prawa zamówień publicznych i praktykiem. Świadczę pomoc prawną na rzecz zarówno zamawiających, jak
i wykonawców z różnych sektorów gospodarki (branża budowlana, gospodarka odpadami, projektowanie, nadzór, utrzymanie dróg, dostawy). Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz postępowań skargowych. Doradzam stronom również na etapie wykonywania umów w sprawie zamówień publicznych, w tym oceniam zasadność dokonywania zmian w zawartych umowach.

r.pr. Katarzyna Skiba – Kuraszkiewicz

Poprowadzi wykład pt. "Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego"

IV konferencja

Jestem adwokatem, specjalizuję się w szczególności w prawie zamówień publicznych, prawie budowlanym oraz prawie umów w obrocie gospodarczym; w latach 2007 – 2017 orzekałam w Krajowej Izbie Odwoławczej, a wcześniej w Zespołach Arbitrów. Obecnie zajmuję się obsługą podmiotów prywatnych i publicznych w zakresie zamówień publicznych, w tym ich reprezentacją przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami. Posiadam również bogate doświadczenie jako obrońca obwinionego w postępowaniu w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

adw. Izabela Kuciak

Poprowadzi wykład pt. „Zakaz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

Opinie uczestników poprzednich edycji

"Miałam przyjemność wziąć udział w bardzo ciekawej II edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Eksperci dla praktyków”. Tematem wiodącym była prezentacja doświadczeń z dwuletniego okresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Konferencję wyróżniała doskonała organizacja: przemyślana agenda i dyscyplina czasowa, a przede wszystkim – to, co w moim mniemaniu najważniejsze – szerokie grono specjalistów. Należy podkreślić bardzo staranny dobór prowadzących oraz treści przez nich prezentowanych. Wypowiadali się doświadczeni eksperci z zakresu zamówień publicznych, przedstawiający zagadnienia w sposób kompleksowy, profesjonalny i nieszablonowy. Poruszane tematy ukazywane były w sposób merytoryczny, z różnych, często odległych, punktów widzenia. Jako uczestnik miałam okazję usłyszeć dużo rzetelnych opinii i przykładów z życia. Z niecierpliwością czekam na następne edycje. Uważam, że udział w tak doskonale przygotowanych konferencjach naukowych jest niepowtarzalną okazją, by poszerzać swoje horyzonty w zakresie interpretacji przepisów prawa zamówień i podnosić kompetencje zawodowe. Polecam i zachęcam do udziału w kolejnej edycji konferencji wszystkie osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę na temat skomplikowanego funkcjonowania systemu zamówień publicznych."

 

Małgorzata Stupakowska

Referat Zamówień Publicznych, Urząd Miasta Sopotu

"Miałam przyjemność brać udział w edycji wiosennej konferencji „Eksperci dla Praktyków”. Prelegenci w sposób wyczerpujący wypowiedzieli się na swoje tematy. Zarówno Wykonawca, jak i osoby ze strony Zamawiającego mogły tutaj znaleźć ważne dla siebie zagadnienia, co jest niezwykle istotne, gdyż z każdej strony mierzymy się z różnymi problemami, a dzięki tak dobieranym tematom mogliśmy liczyć na poszerzenie swojej wiedzy z interesujących nas zakresów jak również poznanie problemów i sytuacji z jaką boryka się ta druga strona. Udział w kolejnej konferencji poleciłabym przede wszystkim osobom, które pracują w zamówieniach publicznych, ponieważ każda osoba zajmująca się zamówieniami publicznymi wie, jak ważna jest praktyka i jak istotne są przykłady i ich rozwiązania z „życia wzięte” a tutaj mogliśmy liczyć na odpowiedni zasób wiedzy poparty praktyką a nie tylko samą teorią."

 

Marta Dżoga

Starszy specjalista ds. rozwoju biznesu

Partnerzy konferencji

Opłaty za udział w konferencji

  • 340 zł netto (udział online) - 2-dniowa videokonferencja na platformie Google Meet. Po konferencji: certyfikat uczestnictwa.
  • 400 zł netto (udział stacjonarny) - 2 dni i 13 prelekcji podczas konferencji na żywo, kawa i poczęstunek w przerwach, po konferencji: certyfikat uczestnictwa.

Dane do opłaty

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu

ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznań

45 1020 4027 0000 1902 1280 5992

 

Tytuł: udział stacjonarny/online w konferencji "eksperci dla praktyków"

Kontakt

Miejsce wydarzenia: Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu ul.Fabryczna 29/31 Wrocław

 

Justyna Wojciechowska 

eksperci.dla.praktykow@poznan.merito.pl

 

Organizacja: 

Streaming: SMOLINSKI.tv

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu: Piotr Pawłowski, Klaudia Świtała-Kowalik

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku: dr Joanna Gręndzińska