Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to w pełni dobrowolny program prywatnego, długoterminowego oszczędzania, w którym oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców i państwo. Jest jedną z możliwości zgromadzenia kapitału na przyszłość. Jak twierdzą eksperci, konstrukcja programu jest prosta i skorzystanie z niego niesie wiele korzyści. Warto zapoznać się z jego zasadami, niezależnie od tego, na jakim etapie kariery zawodowej jesteśmy.

 

Alternatywna forma oszczędzania

 

Jak wynika z badania KRD „Oszczędzanie Polaków w inflacji” (2022), blisko 70% Polaków przyznaje, że obecnie jest im coraz trudnej oszczędzać pieniądze. Podobnie liczna grupa uważa, że chcąc odkładać, muszą zrezygnować z jakichś wydatków. Prawie 2/3 konsumentów w ostatnim czasie zgromadziło mniej gotówki niż wcześniej. Z kolei z raportu „Wskaźnik gotowości inwestycyjnej Polaków” wykonanego przez Assay Index za 2022 r., wynika, że aż 43% ankietowanych nie ma żadnych oszczędności finansowych. Pracownicze Plany Kapitałowe stanowią atrakcyjną alternatywę dla oszczędzania długoterminowego, np. lokaty bankowej. PPK to powszechny program systematycznego gromadzenia oszczędności na czas emerytury. Wyróżnikiem PPK jest to, że w oszczędzaniu uczestniczą trzy podmioty: pracownik, pracodawca oraz państwo. Wpłaty z tych źródeł trafiają na rachunek pracownika.

 

 

Wysokość składki

 

W ramach PPK pracownik odkłada co miesiąc od 2 do 4% swojego wynagrodzenia.  2% to wpłata podstawowa, którą można powiększyć o wpłatę dodatkową – maksymalnie do 2%. Oznacza to co prawda nieco mniej pieniędzy otrzymywanych w ramach miesięcznej pensji, ale za to coraz więcej środków na emeryturę. Pracodawca dokłada od siebie 1,5% wysokości wynagrodzenia pracownika brutto. Może też zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości maksymalnie 2,5% tego wynagrodzenia. Jeśli chodzi zaś o dopłaty ze Skarbu Państwa, uczestnik PPK może liczyć na wpłatę powitalną na start programu 250 zł oraz coroczną dopłatę w wysokości 240 zł.

 

Korzyści z przystąpienia do programu

 

Zaletą skorzystania z programy jest to, że zgromadzone środki mają charakter prywatny (są gromadzone na rachunku PPK) i podlegają dziedziczeniu. Ponadto wpłaty na rachunek w PPK pochodzą z trzech źródeł: od pracownika, pracodawcy oraz powitalna i roczna dopłata od państwa. Wszystkimi kwestiami formalnymi zajmuje się pracodawca. Obowiązkiem pracownika jest jedynie określenie, jaki procent swojego wynagrodzenia chce miesięcznie oszczędzać (od 0,5 do 4% brutto).

 

Warto zwrócić uwagę, że środkami zgromadzonymi przez pracowników zarządzają wyspecjalizowane instytucje finansowe posiadające niezbędne certyfikaty oraz spełniające rygorystyczne wymogi określone przez Komisję Nadzoru Finansowego. Można też w dowolnym momencie zrezygnować z programu. Co ciekawe, istnieje możliwość skorzystania ze zgromadzonych oszczędności przed ukończeniem sześćdziesiątego roku życia. Dotyczy to poważnej choroby swojej, współmałżonka bądź dziecka lub też chęci pokrycia wkładu własnego podczas ubiegania się o kredyt na mieszkanie lub dom.
 

Z punktu widzenia pracodawcy, PPK stanowi dodatkowe narzędzie motywacyjne dla pracowników, co pozwala mu na podniesienie jego atrakcyjności na mocno konkurencyjnym rynku pracy. Ponadto wydatki na PPK można rozliczać jako koszty uzyskania przychodu. Co ważne, wpłaty pracodawcy do PPK nie są podstawą naliczania składek ZUS.

 

 

To się po prostu opłaca

 

Za wadę PPK można uznać niższe, pomniejszone o składkę wynagrodzenie. Jednak warto podkreślić, że Pracownicze Plany Kapitałowe stanowią bardzo korzystną alternatywę dla innych form oszczędzania na przyszłość. Ich ogromną zaletą jest brak formalności i prosta konstrukcja. Ponadto mamy możliwość wypłacenia środków wcześniej i wyznaczenia dowolnej osoby do dziedziczenia. Z pewnością PPK są efektywnym systemem inwestowania oszczędności. A im dłużej oszczędzamy, tym większą mamy szansę zgromadzić większy kapitał na przyszłość.

Zobacz także