Jak to było z KISS?

 

Jednym z istotnych elementów postępu jest upraszczanie rzeczy skomplikowanych. W latach sześćdziesiątych, w środowisku inżynierów projektujących i budujących samoloty w USA, popularna była reguła KISS – Keep it simple stupid. Istotą reguły było budowanie samolotów w taki sposób, aby mechanik mógł je naprawić w każdych warunkach. Oczywiście postęp technologiczny wymógł stosowanie skomplikowanych narzędzi (chociaż czasami wydaje się, że to zabiegi tylko w celu zmuszenia klientów do korzystania z autoryzowanych punktów napraw). Reguła KISS została stopniowo zapomniana pod „płaszczykiem” rozwoju technologii i coraz bardziej wymagających i złożonych rozwiązań. W ostatnich latach reguła zaczyna wracać do użytku, trochę na zasadzie „nie komplikuj, świat jest wystarczająco skomplikowany”. KISS znajduje zastosowanie w zarządzaniu projektami.

 

 

Waterfall, agile, hybryda

 

Po latach wypracowywania rozbudowanych metod zarządzania projektami, które notabene nadal mają rację bytu w niektórych przedsięwzięciach i organizacjach, pojawił się trend zwinności (agile). Nagle wszyscy „rzucili się” na zwinne zarządzanie projektami, nie do końca rozumiejąc co to oznacza. Osoby zarządzające organizacjami chciały wdrażać SCRUM-a i pracować zgodnie z jego zasadami (a właściwie bez zasad, bo to jest przecież zwinność). Taki sposób rozumowania doprowadził do totalnego bałaganu, mylenia pojęć i ukrywania chaosu pod etykietą agile. Oczywiście, osoby zarządzające szybko zorientowały się, że jednak coś jest nie tak i coraz częściej było słychać: „może i ciekawe rozwiązanie, ale u nas zupełnie nie działa...”. Po zachłystnięciu się metodami zwinnymi przyszedł czas na hybrydy – próba połączenia podejścia klasycznego (waterfall) z ustrukturyzowanym sposobem zarządzania zasobami, zakresem, budżetem oraz zwinności (agile) jakże pożądanym w rzeczywistości VUCA lub jak niektórzy wolą BANI. Wiele firm odnalazło swój sposób na projekty, odkrywając jednocześnie, że czasami użycie kilku metodyk pozwala na pełne zaspokojenie potrzeb zarządczych.

 

 

Prosto, ale nie prostacko

 

William Shakespeare, w swoich „Tragediach i kronikach” napisał kiedyś zdanie: „Z ludźmi bądź prosty, ale nie prostacki”. Wydaje się, że ta sentencja, po pewnej modyfikacji może być mottem rozwoju technik zarządzania projektami. Tendencję upraszczania można już zauważyć chociażby na przykładzie opublikowanej w 2021 roku PMBOK GUIDE v7. Jest to naturalna tendencja szukająca możliwości efektywnego działania w rzeczywistości BANI (brittle, non-linear, anxious, incpreceptible). Uproszczenie stwarza większe szanse dostosowania. Ciekawą inicjatywą było opublikowanie w 2019 roku NUPP. Jest to zbiór niemal uniwersalnych zasad, którymi należy się kierować w projektach, niezależnie od stosowanych metodyk i podejść, aby zmaksymalizować szanse osiągnięcia sukcesu projektu. Wow, 6 uniwersalnych pryncypiów, 6 zdań, które definiuje ogólne zasady prowadzenia projektów. Tylko 6 zdań, ale jakże znaczących:

  • NUP1: Preferuj rezultaty oraz rzetelność a nie przynależności.
  • NUP2: Oszczędzaj i optymalizuj energię i zasoby.
  • NUP3: Zawsze bądź proaktywny.
  • NUP4: Pamiętaj, że łańcuch jest tak mocny, jak jego najsłabsze ogniwo.
  • NUP5: Nie rób niczego bez wyraźnego celu.
  • NUP6: Używaj elementów powtarzalnych.

 

 

Na fali uproszczeń

Warto zapoznać się z minimalistycznymi systemami zarządzania projektami. Polecam powstałą w 2016 roku metodę P3.express (obecnie obowiązująca druga wersja przewodnika) oraz metodykę, która właśnie teraz (luty 2023) jest w fazie opiniowania – micro.P3.express.

 

Uproszczenie procesów, zwarta i logiczna konstrukcja przebiegu, z możliwością dostosowania zarówno do podejścia kaskadowego (waterfall) jak i zwinnego (agile) stanowi o olbrzymi potencjale tych rozwiązań. Oczywiście mocno rekomenduję zapoznanie się ze szczegółami opisanymi w przewodnikach, bo z doświadczenia wiem, że próby wdrażania metod w organizacji tylko na zasadzie “bo nowe, świeże i konkurencja ma”, zazwyczaj kończy się katastrofą.

 

Pamiętaj, prosto, ale nie prostacko – KISS!

 

Zainteresował Cię temat? Przeczytaj również artykuł pt. Bądź kapitanem, czyli o zarządzaniu w kryzysie.

Zobacz także