W artykule podzielę się doświadczeniem biznesowym, a w szczególności przedstawię sytuację na rynku pracy, żeby studenci mogli podjąć właściwe decyzje dotyczące drogi zawodowej oraz samorozwoju.

 

Obecnie rynek pracy jest bardzo dynamiczny i jest to głównie związane z szybko zmieniającym się otoczeniem biznesowym, czyli sytuacją gospodarczą na świecie. Globalizacja, ale również takie czynniki jak wojna, czy pandemia powodują, że jest również nieprzewidywalny. Jednak w ostatnich latach zdecydowanie największe znaczenie miała epidemia COVID-19, która mocno przeorganizowała funkcjonowanie firm i spopularyzowała pracę zdalną. Niemniej jednak obecnie organizacje zmieniają podejście i wprowadzają pracę hybrydową, gdyż uważają, że pracownicy są bardziej efektywni współpracując twarzą w twarz. Pod wpływem oczekiwań rynku firmy musiały stać się bardziej otwarte na zmiany i uważam, że właśnie elastyczność to jest słowo klucz, które będzie kształtowało rzeczywistość biznesową na najbliższe lata. Rozwój technologii oraz szybko zmieniające się otoczenie biznesowe powodują, że cały czas zmieniają się potrzeby rynku pracy, czyli zawody. Raporty eksperckie pokazują, że w 2030 roku połowa zawodów, które obecnie znamy zniknie, ale za to pojawią się nowe. Równocześnie dużo mówi się o kompetencjach przyszłości, które będą decydowały o zdobyciu interesującej pracy, a do których zaliczamy m.in umiejętności cyfrowe, ale też komunikację, współpracę w zespole czy kreatywność. Jak w takiej sytuacji planować drogę zawodową i rozwój osobisty? Jedną z najbardziej efektywnych metod, która wspiera rozwój zawodowy jest mentoring i dlatego gorąco zachęcam studentów do wzięcia udziału w tym programie.

 

O mentoringu słów kilka

 

Słowo mentor pochodzi z języka greckiego i oznacza dosłownie myśliciel.  W mitologii Mentor był przyjacielem Odyseusza, któremu król przed wypłynięciem na wojnę trojańską powierzył opiekę nad swoim synem Telemachem. Bardzo często w programie mentoringowym koncentrujemy się głównie na opiekunie, którego często nazywamy mistrzem, ale uważam, że to jest relacja dwustronna, czyli zarówno mentor jak i mentee mogą się wzajemnie od siebie uczyć.

 

Potwierdza to projekt mentoringowy, który od kilku lat funkcjonuje na naszej uczelni w Poznaniu i przynosi korzyści zarówno opiekunom jak i studentom. Mentoring jest doskonałą metodą pozwalająca rozwijać kompetencje interpersonalne, takie jak komunikacja, a w szczególności umiejętność słuchania oraz dawania i otrzymywania informacji zwrotnej. Zatem głównym celem mentoringu jest przekazanie mentee doświadczenia i wiedzy w wybranej dziedzinie pod kątem określonego celu oraz wzajemne inspirowanie się do rozwoju. Główne korzyści wynikające z mentoringu to dla studenta przede wszystkim możliwość rozmowy z doświadczoną osobą w określonej dziedzinie, która może podzielić się unikalną wiedzą na temat wybranego tematu oraz wymiana doświadczeń. Poza tym mentoring to doskonała okazja dla młodych ludzi, żeby pod okiem eksperta zaplanować rozwój zawodowy i zacząć działać na rynku pracy. Bardzo ważnym elementem procesu jest jasno określony cel, który powinien przyświecać obu stronom.

 

Jak program mentoringowy wygląda w praktyce?

 

Na koniec zaprezentuję program mentoringowy, który uczelnia, na której wykładam w Poznaniu, realizuje od czterech lat. Zawsze na początku roku akademickiego, na przełomie października i listopada, nasze Biuro Karier rozpoczyna rekrutację do programu. W programie od strony ekspertów biorą udział wybitni menadżerowie z polskich jak i międzynarodowych firm, którzy łączą się w pary ze studentami. Kluczowym elementem całego programu jest fakt, że obie strony dobierają się na zasadzie dobrowolności, co powoduje, że od początku buduje się wyjątkowa relacja pomiędzy mentorem a mentee. Spotkania trwają kilka miesięcy i odbywają się zwykle raz w miesiącu, a cały projekt kończy się w maju. W ostatniej edycji programu wzięło udział 27 studentów i 17 mentorów, a efekty były niesamowite! Po pierwsze, kilkoro studentów dzięki programowi znalazło lub zmieniło pracę. Wszyscy osiągnęli założone cele i potwierdzili, że było to wyjątkowe doświadczenie. Dla mnie najbardziej zaskakujące są opinie ekspertów, którzy po raz kolejny potwierdzili, że oni również dużo się nauczyli podczas spotkań i było to dla nich bardzo rozwijające przeżycie. Dlatego gorąco zachęcam studentów do udziału w programach rozwojowych lub stworzenia własnego, bo również młodzi ludzie mogą być mistrzami dla innych i wzajemnie się inspirować do rozwoju w świecie pełnym wyzwań.

Zobacz także