Opis kierunku

Rekrutacja zakończona!
Interesuje Cię ten kierunek? Zapisz się na listę rezerwową.

 

Studia podyplomowe neurolider  – przywództwo ekstremalne wyróżnia się na tle innych studiów z zakresu przywództwa, oferując metody szkoleniowe zaczerpnięte z doświadczeń wojsk specjalnych. Podczas zajęć:

 • stosujemy nowoczesne technologie diagnostyczne (STRD, Neurofeedback, Okulograf),
 • wykorzystujemy unikalne metody szkoleniowe (między innymi wirtualną rzeczywistość, gry logistyczne, metodę Carvera i wiele innych),
 • pomożemy Ci poznać Twoje mocne i słabsze strony, talenty, możliwości, określisz swoją ścieżkę kariery i otrzymasz od nas solidny feedback do dalszej pracy nad sobą i swoimi kompetencjami liderskimi.
Neurolider2

Podczas naszych studiów:

 • opanujesz umiejętności interpersonalne oraz postawy i zachowania niezbędne do efektywnego przywództwa,
 • nabierzesz odporności psychicznej i nauczysz się wykorzystywać swoje mocne strony, aby skutecznie funkcjonować w biznesie,
 • zweryfikujesz swój potencjał przywódczy oraz poznasz profil lidera w oparciu o najnowsze technologie,
 • poprawisz umiejętność delegowania kompetencji i rozwiązywania konfliktów w zespole,
 • dowiesz się, na czym polega targeting oraz jak wykorzystać go do prognozowania zagrożeń w organizacji,
 • zgłębisz alchemię swojej kariery poprzez umiejętność rozwijania personal brandingu,
 • dowiesz się o sobie dużo więcej, niż wiesz teraz, podczas zajęć w terenie, realizując ekstremalne zadania zespołowe na wzór wojsk specjalnych.
Neurolider Tomasz Smal 2

Konferencja "Lider w obliczu współczesnych wyzwań"

W marcu 2023 r. odbyła się międzynarodowa konferencja celem, której była wymiana wiedzy i doświadczeń praktyków i pracowników naukowo-dydaktycznych będących ekspertami z zakresu bezpieczeństwa, psychologii, logistyki oraz edukacji w kontekście wyzwań dla współczesnych liderów.

 

Wykładowcy kierunku neurolider - przywództwo ekstremalne nie tylko byli prelegentami podczas tej konferencji, ale również przewodniczyli komitetom organizacyjnym oraz naukowym. 

 

Studia realizowane w formie niestacjonarnej (tradycyjnej), czyli w salach wykładowych w weekendy.
Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz, dzięki zajęciom realizowanym w murach uczelni podczas weekendowych zjazdów, zgodnie z ustalonym harmonogramem zjazdów.

Studia tradycyjne

Co zyskujesz?

Umiejętności, które zdobędziesz podczas studiów:

 • autodiagnoza potencjału przywódczego/kierowniczego,
 • planowanie rozwoju osobistego,
 • podejmowanie decyzji w sytuacjach ekstremalnych oraz dopasowanie stylu kierowania do sytuacji,
 • planowanie działań metodą evidence and effect based approach,
 • kreowanie wizji rozwoju zespołu, skuteczna komunikacja i delegowania kompetencji oraz diagnoza poziomu rozwoju pracowników,
 • identyfikacja potencjału kompetencyjnego pracowników, planowanie i organizowanie rozwoju karier zawodowych,
 • analizowanie środowiska sieciocentrycznego, prognozowanie zagrożeń asymetrycznych i hybrydowych,
 • diagnoza osobowościowa i temperamentalna w oparciu o standaryzowane narzędzie Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


Nauczysz się obsługiwać następujący program:

 • CARVER - metodologia oceny podatności na zagrożenia, która równoważy wydajność z niezawodnością. Jest to unikalne narzędzie analityczne, ponieważ ułatwia zarówno jakościową, jak i ilościową ocenę podatności aktywów.

 

Weźmiesz udział w zajęciach z przedstawicielami firm:

 • TELKA SA Spalice (zarządzanie procesami logistycznymi MŚP),
 • Tauron S.A. (zarządzanie strategicznymi projektami logistycznymi),
 • AlphaOne (przywództwo ekstremalne).

Certyfikaty

Otrzymasz nieodpłatnie certyfikaty:

 • Neurolider,
 • Extreme Leader for Logistics.

Dla kogo?

Na studia zapraszamy wszystkich, którzy chcą rozwijać swoją ścieżkę kariery jako liderzy, kierownicy, menadżerowie, funkcjonariusze służb mundurowych, chcieliby poznać swoje mocne i słabsze strony oraz dowiedzieć się, w jaki sposób doskonalić swój warsztat lidera/menadżera.

Specjalistyczne laboratoria

Szczególną wartością dodaną studiów jest nowoczesne Laboratorium Kompetencji Przywódczych i Menadżerskich, które umożliwi Ci weryfikację i utrwalanie swoich kompetencji liderskich w praktyczny i doświadczalny sposób. Wykorzystywane są w nim licencjonowane urządzenia, które wspierają proces rozwijania kompetencji przywódczych, a dzięki temu określimy Twoje:

 • role społeczne (w tym zespołowe) w systemie kulturowym;
 • konstytucję anatomiczną i motoryczność;
 • zdolności i predyspozycje psychiczne;
 • procesy poznawcze;
 • osobowość, temperament i inne czynniki motywacyjno-poznawcze;
 • system aksjonormatywny.

Niektóre zajęcia zrealizujesz również w naszym Centrum Lean Management.

Praca dla Ciebie:

Stanowiska związane z zarządzaniem, kluczowi pracownicy przedsiębiorstw, właściciele firm, pracownicy działów HR, służby mundurowe, np.:

 • menadżer,
 • specjalista ds. kadr,
 • project planner,
 • project leader,
 • team lider,
 • dowódca.

Dokument ukończenia studiów

Jako absolwent naszej uczelni otrzymasz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z przepisami, jakie zostały określone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Bezpłatne szkolenia biznesowe

Uczestnikom naszych studiów podyplomowych i naszym absolwentom dajemy możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji przez uczestnictwo w 4 bezpłatnych szkoleniach biznesowych (tematyka szkoleń podawana jest w II semestrze).

 

Udział w szkoleniach potwierdzany jest certyfikatami, które wydawane są wraz ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych. Szkolenia realizowane są zazwyczaj w wybrany weekend majowy.

 

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Zasady rekrutacji

Pamiętaj, że studia podyplomowe możesz zacząć, jeśli masz wykształcenie wyższe (licencjackie, inżynierskie lub magisterskie). Oznacza to, że nie musisz posiadać dyplomu magistra i już po studiach I stopnia możesz zacząć studia podyplomowe. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz konieczność złożenia kompletu dokumentów i spełnienia wymogów wynikających z zasad rekrutacji.

 

Pierwszym krokiem do zapisów na studia jest wypełnienie internetowego formularza rekrutacyjnego.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną zasada rekrutacji, na której krok po kroku przeprowadzimy Cię przez formularz rekrutacyjny. Na stronie znajdziesz też regulaminy oraz wzory dokumentów do druku.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI REKRUTACJI

 

Zastrzegamy sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku neurolider – przywództwo ekstremalne na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 184
Liczba zjazdów: 12
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Tomasz Smal
Pietrakowski
Gustaw Michalewski
a.żak-łykus
Gawor
dr Anna Orzeł
Busławski
płk (rez.) dr hab. inż. Tomasz Smal, prof. UWSB Merito

Ekspert z zakresu kreowania kompetencji przywódczych i budowania zespołów oraz zrównoważonego rozwoju w obszarze funkcjonowania systemów logistycznych i bezpieczeństwa. Kierownik merytoryczny studiów podyplmowych neurolider - przywództwo ekstremalne. Posiada ponad 30-letnie...

ppłk (rez.) dr inż. Piotr Pietrakowski

Wieloletni dowódca i wykładowca na polskich i zagranicznych uczelniach wojskowych. Weteran i dwukrotny uczestnik operacji wojskowych poza granicami kraju. Członek International Implementation Group przy Komisji Europejskiej ds. jakości kształcenia oficerów w UE. Koordynator wielu edycji...

mjr (rez.) dr inż. Gustaw Michalewski

Prowadzi badania naukowe z zakresu zarządzania systemami walki oraz kreowania kapitału ludzkiego. Absolwent licznych kursów specjalistycznych, teoretyk i praktyk przywództwa w dowodzeniu, procesu dowodzenia, informacyjnego zasilenia procesów decyzyjnych, analiza środowiska, prognozowanie...

mgr Alicja Żak-Łykus

Psycholog, certyfikowany starszy trener, akredytowany coach, wykładowca. Przedsiębiorczyni odpowiedzialna za kompleksowe budowanie projektów rozwojowych, coachingowych, szkoleniowych dla klientów. Współpracuje z firmami w zakresie rozpoznawania ich potrzeb, doboru i wdrażania najlepszych...

dr Agnieszka Gawor

Doktor nauk humanistycznych w obszarze psychologii. Absolwentka studiów podyplomowych z psychologii transportu oraz komunikacji społecznej i PR. Ekspert w dziedzinie psychologii – relacji międzyludzkich i rodzinnych, rozwoju osobistego, wychowania dzieci i młodzieży. Trener biznesu,...

dr Anna Orzeł

Prawnik, ekspert z dziedziny logistyki, specjalizuje się w transporcie drogowym. Prodziekan ds. organizacyjnych i rozwoju na Wydziale Finansów i Zarządzania we Wrocławiu. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych z zakresu logistyki i transportu, prowadzi zajęcia ze studentami na...

dr inż. Adam Busławski

Doktor nauk technicznych, absolwent Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Opolskiej. Wykładowca akademicki, praktyk w dziedzinie produkcji, logistyki i transportu. Wdrożeniowiec systemów ERP oraz zwolennik koncepcji Lean Manufacturing/Lean Management. Menedżer z...

Poznaj innych wykładowców

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - studia podyplomowe

bud. A, p.100
ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław

E-mail: sp@wroclaw.merito.pl
Tel.: +48 604 138 344 71 376 23 70
Infolinia: PL 71 758 22 30

Godziny otwarcia:
 • pn-śr: 09:00-16:00
 • cz-pt: 08:00-15:30
 • so: 09:00-13:00
Pobierz stronę do PDF