Bezzwrotne dotacje na studia

Zdobądź dofinansowanie do studiów podyplomowych ze źródeł zewnętrznych. Dopłata możliwa jest dzięki współpracy z instytucjami, które przyznają środki na rozwój kompetencji i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

 

Poniżej znajdziesz wykaz instytucji, które przyznają dofinansowania. Szczegółowy opis rozwinie się po kliknięciu w "czytaj więcej".

 

NOWY bezzwrotne dofinansowanie studiów

Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu pn.: “Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – III edycja”, w ramach którego uczestnikom projektu oferowane jest m.in. wsparcie w formie dofinansowania studiów podyplomowych do wysokości 7000 zł.

 

Ze wsparcia mogą skorzystać:

  • pracodawcy przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracownicy w zakresie programów outplacementowych, przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem w zakresie programów outplacementowych,
  • osoby zwolnione z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika,
  • osoby odchodzące z rolnictwa zamierzające podjąć zatrudnienie poza rolnictwem.

 

Studia podyplomowe muszą zakończyć się do 30 czerwca 2023 roku.

 

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych (BUR) został stworzony z myślą o potrzebach przedsiębiorców z sektora MMŚP i ich pracowników. BUR to platforma online, za której pośrednictwem możesz jako przedsiębiorca wybrać i zgłosić siebie oraz swoich pracowników nas studia podyplomowe.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

 

Jak skorzystać z dofinansowania?

  1. Wybierz z Bazy Usług Rozwojowych studia podyplomowe realizowane przez Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu. Jeżeli nie znajdziesz swojego kierunku, skontaktuj się z nami i sprawdź możliwość zamieszczenia go w BUR.
  2. Po podpisaniu umowy niezwłocznie zgłoś się do Biura Rekrutacji Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu w celu zawarcia umowy na studia podyplomowe. Oprócz umowy z operatorem na usługę zawierasz również umowę edukacyjną z Uniwersytetem WSB Merito we Wrocławiu na realizację studiów podyplomowych.


Pamiętaj, że korzystając z dofinansowania poprzez BUR oraz podpisując umowę na studia podyplomowe na naszej uczelni, obowiązuje cena katalogowa kierunku (bez zniżki czasowej w czesnym).

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest wydzieloną częścią Funduszu Pracy przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Wsparcie udzielane jest na zasadach pomocy de minimis. Mogą z niego skorzystać wszyscy pracodawcy, którzy chcą inwestować w zwiększanie kompetencji własnych lub osób pracujących w firmie.

 

Do zdobycia jest od 80 do 100% dofinansowania do szkoleń i kursów.


Wniosek o dofinansowanie składasz do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę firmy albo miejsce prowadzenia działalności.

 

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Program Studia na każdy czas

Zdajemy sobie sprawę z wielu trudności, z którymi możesz się teraz borykać. Nie musisz odkładać edukacji na później ze względu na warunki ekonomiczne. Chcemy pomóc Ci kontynuować naukę.

 

Sprawdź, na czym polega nasz program Studia na każdy czas.

 

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się online na studia. 

do 11 marca
czesne już od
420 zł
380 zł
miesięcznie

Zapisując się do 11 marca, zyskujesz 800 zł:

  • 400 zł dzięki zniżce w czesnym,
  • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

 

 

 

 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 340 zł

Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskujesz więcej - 1000 zł:

  • 600 zł zniżki w czesnym rozliczanej przez cały tok studiów, proporcjonalnie do wybranego systemu ratalnego,
  • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

 

* Promocja dotyczy oferty dostępnej w rekrutacji zimowej.