Opis kierunku

Studia są odpowiedzią na potrzeby transformacji, w której znajduje się świat, w kontekście zmian klimatycznych i społecznych. Zrównoważony rozwój to ważny trend, który nakłada na biznes i inne organizacje obowiązek, już nie tylko społeczny ale i prawny, brania odpowiedzialności środowiskowej, społecznej oraz przestrzeganie praw człowieka w swojej działalności. Wymaga to zmiany w obszarze praktyk zarządczych i organizacyjnych oraz nakłada na organizację obowiązek raportowania ESG. Na studiach, w sposób praktyczny, merytoryczny, wykorzystując aktywne formy pracy, nauczysz się od praktyków jak być menedżerem zrównoważonego rozwoju. Dowiesz się czym są obszary E, S, G oraz jak z sukcesem transformować organizacje w kierunku zrównoważonego rozwoju. Poznasz prawo i obowiązujące przepisy, dobre praktyki oraz konkretne rozwiązania dla raportowania ESG (zgodnie z aktualnymi wymogami). Zdobędziesz wiedzę o konkretnych korzyściach jakie może zdobyć biznes zorientowany na zrównoważony rozwój.

Wymiana know-how zawsze sprzyja wypracowaniu nowych rozwiązań, Uniwersytety WSB Merito i Uniwersytet Dolnośląski DSW połączyły siły w zakresie rozwoju narzędzi i standardów związanych z procesem kształcenia. Kierunek, który Cię interesuje, jest właśnie efektem tej synergii. Dzięki temu na zajęciach online spotkasz się z uczestnikami i wykładowcami z całej Polski i będzie mógł czerpać z ich wiedzy i doświadczenia.

Jesteśmy gotowi na nowy rok akademicki

Studia realizowane w formie niestacjonarnej (online).
Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz, dzięki zajęciom realizowanym na platformie MS Teams. Z wykładowcami i uczestnikami studiów kontaktujesz się przez Internet, w czasie rzeczywistym (synchronicznie). W zajęciach uczestniczysz w weekendy, zgodnie z ustalonym harmonogramem zjazdów.

sposób realizacji online nowy

Co zyskujesz?

 • Praktyczny program studiów, który powstał przy współpracy menedżerów i specjalistów ESG i zrównoważonego rozwoju z wielu firm i różnych branż.
 • Tematyka poruszana podczas zajęć przenika wszystkie filary ESG: środowisko, społeczna odpowiedzialność biznesu oraz ład korporacyjny. Dotyczy zarządzania zrównoważonym rozwojem od poziomu strategicznego do operacyjnego. Dzięki temu na zajęciach zdobędziesz wiedzę i umiejętności:
  • projektowania, komunikowania i wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju i ESG,
  • mierzenia i raportowania w obszarze ESG,
  • działania w ramach obowiązującego prawa dotyczącego zrównoważonego rozwoju,
  • planowania, organizowania, motywowania i kontroli obszarów zrównoważonego rozwoju w firmie.
 • Rozwiniesz swoje kompetencje menedżerskie i liderskie, co daje realną siłę w dokonaniu zmian, edukowaniu i wdrażaniu zrównoważonego rozwoju.
 • Zdobędziesz aktualną wiedzę i dobre praktyki na temat ESG, bezpośrednio od praktyków, którzy zajmują się tym na co dzień. Wykładowcami będą menedżerowie i specjaliści zrównoważonego rozwoju z różnych firm i organizacji, którzy mają doświadczenie zarówno krajowe jak i międzynarodowe.
 • Stworzysz projekt zrównoważonego rozwoju. Jednym z elementów zaliczenia studiów będzie stworzenie projektu, który zostanie zaprezentowany i oceniony przez praktyków.
 • Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatowej nastawione na experiential learning, czyli nauka przez doświadczenie, co pozwoli maksymalnie wykorzystać czas na uczenie się konkretnych umiejętności i dzielnie się wiedzą.
 • Na studiach będzie wykorzystana grywalizacja jako forma uczenia przez doświadczanie. Green & Great to komputerowa gra symulacyjna, w której gracze lub drużyny graczy wcielają się w rolę konkurujących ze sobą przedsiębiorstw. Gracze konkurują ze sobą o klientów i coraz większe zyski. Równocześnie mogą próbować osiągać cele społeczne i ograniczać swój wpływ na środowisko. Uczestnicy gry, mierząc się z konsekwencjami własnych decyzji, uczą się i przekonują o znaczeniu zrównoważonego rozwoju firmy jako źródła przewagi konkurencyjnej.
 • Partnerem studiów jest „Fairtrade Polska”, która odpowiada za moduł dotyczący sprawiedliwego handlu a na zajciach przeprowadzi szkolenie na ten temat.
 • Jako absolwent studiów menedżer zrównoważonego rozwoju i ESG będziesz miał realną możlwiość włączenia się w społeczność oraz liderów biznesu, którzy rozumieją wpływ biznesu na środowisko i społczeństwo.
 • Robisz to co ważne w dobie zmian klimatycznych i zagrożeń globalnych, stajesz się liderem tych zmian.

Dla kogo?

Studia przeznaczone są dla osób, które są lub zamierzają być liderami i decydentami w zakresie zrównoważonego rozwoju.

 

Zdobyta wiedza, umiejętności i dobre praktyki będą pomocne dla osób, które zamierzają rozwijać się zawodowo, uwzględniając jeden z najważniejszych problemów ludzkości, jakim jest zrównoważony rozwój oraz chcą lub ze względu na nowe zmiany prawne, powinny wprowadzać i zarządzać tym obszarem w organizacji.

Dokument ukończenia studiów

Jako absolwent naszej uczelni otrzymasz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z przepisami, jakie zostały określone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Bezpłatne szkolenia biznesowe

Uczestnikom naszych studiów podyplomowych i naszym absolwentom dajemy możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji przez uczestnictwo w 4 bezpłatnych szkoleniach biznesowych (tematyka szkoleń podawana jest w II semestrze).

 

Udział w szkoleniach potwierdzany jest certyfikatami, które wydawane są wraz ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych. Szkolenia realizowane są zazwyczaj w wybrany weekend majowy.

 

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Zasady rekrutacji

Pamiętaj, że studia podyplomowe możesz zacząć, jeśli masz wykształcenie wyższe (licencjackie, inżynierskie lub magisterskie). Oznacza to, że nie musisz posiadać dyplomu magistra i już po studiach I stopnia możesz zacząć studia podyplomowe. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz konieczność złożenia kompletu dokumentów i spełnienia wymogów wynikających z zasad rekrutacji.

 

Pierwszym krokiem do zapisów na studia jest wypełnienie internetowego formularza rekrutacyjnego.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną zasada rekrutacji, na której krok po kroku przeprowadzimy Cię przez formularz rekrutacyjny. Na stronie znajdziesz też regulaminy oraz wzory dokumentów do druku.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI REKRUTACJI

 

Zastrzegamy sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Kasia Kulig Moskwa opinia

Zapraszam osoby, które są lub zamierzają być liderami i decydentami w zakresie społecznej odpowiedzialności organizacji i zmian w dobie wyzwań zrównoważonego rozwoju i kryzysu klimatycznego. Zdobyta wiedza, umiejętności i dobre praktyki będą pomocne dla osób, które zamierzają rozwijać się zawodowo uwzględniając jeden z najważniejszych problemów ludzkości, jakim jest zrównoważony rozwój.

dr Katarzyna Kulig-Moskwa

Kierownik merytoryczny kierunku | Praktyk w obszarze zagadnień z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, public relations i CSR

Krzysztof Pokorski

W dobie kryzysu klimatycznego i ogromnych wyzwań z tym związanych potrzeba w Polsce ekspertów, którzy wskażą właściwy kierunek rozwoju także w biznesie. ESG, CSR czy OZE to być może na razie tylko niewiele Wam mówiące skróty, ale na tych studiach poznacie prawdziwą wartość idei i rozwiązań, które się za nimi kryją. Nadchodzi era menedżerów CSR! 

Krzysztof Pokorski

Wykładowca kierunku | Specjalista ds. CSR

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
EY

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku menedżer zrównoważonego rozwoju i ESG na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 176
Liczba zjazdów: 11
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Kasia Kulig-Moskwa
Kamilla Budnik
Karolina Królikowska wykładowca
Magdalena Andrejczuk
Katarzyna Włodarska
Ewa Deperas-Jarczewska
Antonina Konarzewska
Tomasz Smorgowicz
w.nalbert
dr Katarzyna Kulig-Moskwa

Doktor nauk ekonomicznych o specjalizacji zarządzanie. Kierownik zespołu dydaktycznego zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu. Praktyk i teoretyk w obszarze zagadnień z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, public relations, zrównoważonego rozwoju i ESG....

Kamilla Budnik

Na co dzień pracująca jako Lider ds. Zrównoważonego Rozwoju i Komunikacji Wewnętrznej CCC SA. W swoich obowiązkach służbowych głównie koncentruje się na realizacji celów zrównoważonego rozwoju poprzez szereg działań związanych ze skutecznym i systematycznym  wzrostem CCC w...

Krzysztof Pokorski

Specjalista ds. CSR, absolwent studiów podyplomowych na kierunku Manager CSR w Collegium Civitas. Z wykształcenia internacjolog (ukończone studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego). Społecznik, aktywista, moderator dialogu międzysektorowego. Posiada...

dr Karolina Królikowska

Doktor nauk o Ziemi w specjalności ochrona środowiska. Wykładowca przedmiotów m.in.: ekologia, ochrona środowiska, geografia turystyczna. W obszarze zainteresowań badawczych znajdują się społeczne aspekty ochrony przyrody, konflikty ekologiczne oraz turystyka. Brała udział w...

Daria Ostrowska

Certyfikowany Project Manager, lider zespołu, a przede wszystkim pasjonatka zarządzania projektami. Doświadczenie zdobywała w międzynarodowych korporacjach w sektorze finansowym, IT oraz consultingu.  Wice prezes Fundacji Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu, aktywna działaczka społeczna...

Magdalena Andrejczuk

Od 2010 roku zawodowo związana ze zrównoważonym rozwojem i ESG, posiada doświadczenie zarówno w biznesie, jak i organizacjach pozarządowych oraz międzynarodowych projektach. Obecnie dyrektorka ds. ESG w obszarze bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej mBanku, odpowiedzialna będzie za...

Katarzyna Włodarska

Ekspert EY Academy of Business, wykładowca na studiach podyplomowych. Ukończyła Szkołę Główną Handlową oraz Wydział Geografii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) i CIA (Certified Internal Auditor). Specjalizuje się w...

Ewa Deperas-Jarczewska

Dyrektorka Zespołu Corporate Sustainability w banku Credit Agricole. Zrównoważonym rozwojem i ESG zajmuje się od 2009 r. Pracowała m.in. nad strategią i polityką, raportowaniem, komunikacją i edukacją związaną ze zrównoważonym rozwojem i ESG. Realizowała też wiele projektów m.in....

Antonina Konarzewska

Ekspertka ds. gospodarki obiegu zamkniętego. Obecnie zajmuje się m.in koordynowaniem zespółu zrównoważonego rozwoju dla grupy lotniczej IAG i rozwijaniem projektu zamykania obiegu dla odpadów z fusów kawowych i z chleba - Food2Good. Antonina jest absolwentką studiów magisterskich...

Tomasz Smorgowicz

Doświadczony ekspert ds. CSR/ESG, strategii komunikacyjnych oraz tworzenia zrównoważonych idei biznesowych. Wykładowca akademicki, szkoleniowiec, doradca zarządów firm oraz auditor raportów pozafinansowych dla międzynarodowych jednostek certyfikujących. Doktorant wydział ekonomii i...

Weronika Nalbert

Adwokat w kancelarii Wardyński i Wspólnicy, współkoordynatorka zespołu ESG i zrównoważonego rozwoju. Zajmuje się prawem ochrony konkurencji i konsumentów, zarówno w ujęciu transakcyjnym, jak i procesowym. Doradza w sprawach dotyczących kontroli koncentracji przedsiębiorców, praktyk...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - studia podyplomowe

bud. A, pok. 100
ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław

E-mail: sp@wroclaw.merito.pl
Tel.: +48 604 138 344 71 376 23 70
Infolinia: 71 758 22 30

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 08:00 - 16:00
 • so: 09:00 - 13:00
Pobierz stronę do PDF