Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku HR Business Partner na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 176
Liczba zjazdów: 11
Liczba semestrów: 2
Wysokoefektywna organizacja (High Performing Organization)
(20 godz.)
 • Organizacje wysokoefektywne – charakterystyka i kształtowanie (4 godz.)
 • Kultura organizacyjna – znaczenie, badanie i kształtowanie (8 godz.)
 • Rola i zadania HR Business Partnera (8 godz.)
   

Poznasz podstawowe uwarunkowania związane z budową wysokoefektywnych organizacji. Dowiesz się, jak wykorzystywać je w swoich działaniach zawodowych. Rozwiniesz zdolność badania i kształtowania kultury organizacyjnej oraz budowania odpowiedniej pozycji HR Business Partnera.
 

Rozwój organizacji (Organization Development)
(36 godz.)
 • Strategia Rozwoju Organizacji (4 godz.)
 • Ekonomia dla nieekonomistów – symulacja biznesowa (16 godz.)
 • Zarządzanie przez cele (8 godz.)
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim (8 godz.)
 • Narzędzia IT i nowa technologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi (4 godz.)
   

W ramach modułu zdobędziesz szereg kompetencji biznesowych, w tym:

 • prowadzenia analiz funkcjonowania organizacji
 • mapowania i optymalizowania procesów biznesowych
 • określania biznesowych i/lub rozwojowych celów organizacji
 • wykorzystania narzędzi IT w HR.
   
Zarządzanie efektywnością (Performance Management)
(44 godz.)
 • Human Performance Improvement (4 godz.)
 • Zarządzanie kompetencjami (4 godz.)
 • Opisy stanowisk pracy (4 godz.)
 • Wartościowanie stanowisk i budowanie systemów motywacyjnych (8 godz.)
 • Programy rozwojowo-szkoleniowe (12 godz.)
 • Systemy Ocen i Rozwoju – nowe podejście  (8 godz.)
 • Wellneing i holistyczne podejdzie do rozwoju pracowników (4 godz.)
   

Poszerzysz wiedzę o kapitale ludzkim jako kreatorze efektywności i wartości organizacji oraz jej konkurencyjności. Poznasz też determinanty (zewnętrzne i wewnętrzne) wartości i jakości kapitału ludzkiego oraz zasady zarządzania kapitałem ludzkim w kontekście uwarunkowań jego efektywności.
 

Zapewnienie najlepszych pracowników (Staffing)
(32 godz.)
 • Employer Branding / Employee Experience (8 godz.)
 • Rekrutacja i selekcja (8 godz.)
 • Zarządzanie talentami (4 godz.)
 • Ścieżki kariery (4 godz.)
 • Podstawowe zagadnienia prawne  (8 godz.)
   

Rozwiniesz kompetencje pozwalające na prowadzenie efektywnych procesów rekrutacji, wdrożenia i rozwoju pracowników w organizacji. W szczególności wzmocnisz umiejętności diagnozy potencjału pracowników i kandydatów do pracy oraz pracy nad i z talentami.
 

Budowanie Partnerstwa Biznesowego (Partnership)
(20 godz.)
 • Współpraca w realizacji projektów rozwojowych (4 godz.)
 • Centrum Rozwoju – budowa i działanie (8 godz.)
 • Rozwój przywództwa w organizacji (8 godz.)
   

Po ukończeniu tego modułu będziesz potrafił zastosować w praktyce nowy model partnerstwa biznesowego J. Kirkpatricka, posługiwać się kluczowymi narzędziami standaryzacji i zarządzania oraz procesami rozwojowo-szkoleniowymi (m.in. flow chart).
 

Rozwój w roli HR Business Partnera (Self Development)
(24 godz.)
 • Zarządzanie projektami (8 godz.)
 • Zarządzanie zmianą (8 godz.)
 • Zarządzanie sobą & Inteligencja emocjonalna (8 godz.)

Poznasz korzyści organizacyjne z wprowadzenia funkcji HR Business Partnera, będziesz potrafił określić stopień własnej gotowości do podjęcia się roli HR Business Partnera oraz dokonać analizy gotowości organizacji do wdrożenia funkcji HR Business Partnera.
 

Forma zaliczenia
Projekt
egzamin końcowy
Organizacja
studium przypadku w zespołach 2–3-osobowych