Program studiów

Program studiów obejmuje m.in.:

 • narzędzia marketingu i promocji w małej firmie,
 • warsztaty kwalifikacji menedżerskich,

 • wykorzystanie narzędzi statystycznych w prowadzeniu biznesu.

   

 

Przedmioty kształcenia ogólnego:
 • BHP     
 • Etyka    
 • Język obcy 1
 • Język obcy 2
 • Metody efektywnego uczenia się
 • Microsoft 365  
 • Podstawy ekonomii      
 • Podstawy komunikacji społecznej         
 • Podstawy prawa cywilnego i gospodarczego     
 • Praca zespołowa z wykorzystaniem narzędzi IT  
 • Różnice kulturowe        
 • Socjologia        
 • Wprowadzenie do projektu kierunkowego        
 • Wykład do wyboru w języku obcym      
 • Zrównoważony rozwój  
Przedmioty kształcenia kierunkowego:
 • Analiza ekonomiczno-finansowa           
 • Biznesplan       
 • Finansowanie działalności        
 • Gra biznesowa
 • Narzędzia marketingu i promocji w małej firmie            
 • Negocjacje       
 • Podejmowanie działalności gospodarczej          
 • Podstawy rachunkowości i dokumentacja finansowa
 • Praktyka zawodowa 1
 • Praktyka zawodowa 2   
 • Projekt kierunkowy 1                
 • Projekt kierunkowy 2    
 • Psychologia marketingu i sprzedaży      
 • Warsztaty kwalifikacji menedżerskich   
 • Wykorzystanie narzędzi statystycznych w prowadzeniu biznesu
 • Zarządzanie projektem