Anna Kęsek-Chyży
dr Anna Kęsek-Chyży

Menedżer kierunku filologia na specjalnościach filologia germańska, hiszpańska, norweska. Wykładowca filologii hiszpańskiej, gdzie prowadzi zajęcia m.in.: praktyczna nauka języka hiszpańskiego sprawności zintegrowane oraz ćwiczenia redakcyjne, kultura i historia hiszpańskiego obszaru językowego, copywriting, projekt kierunkowy, warsztaty języka w środowisku zawodowym. Od 2017 r. jest koordynatorem przedmiotu praktyczna nauka języka hiszpańskiego, najpierw w Wyższej Szkole Filologicznej, obecnie na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu. Twórczyni kursów e-learningowych na platformie Moodle wspomagających naukę języka hiszpańskiego z wykorzystaniem narzędzi ICT. Z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet WSB Merito) związana od 2020 r., wcześniej od 2009 r. z Wyższą Szkołą Filologiczną, gdzie wykładała oraz w roku akademickim 2019/2020 pełniła funkcję prodziekana. Ponadto w swojej pracy dydaktycznej prowadziła zajęcia z języków specjalistycznych stosowanych w medycynie, biznesie, mediach, IT a także z zakresu tłumaczeń i pisania tekstów naukowych. Wypromowała ponad 30 studentów z tytułem licencjata filologii hiszpańskiej, jest autorką wielu recenzji prac licencjackich i magisterskich z historii oraz literatury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej. Z sektorem edukacji związana od 2007 r., doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako lektor języka hiszpańskiego w szkołach językowych oraz nauczyciel i tutor w szkołach publicznych - gimnazjum i Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Od 20 lat współpracuje jako copywriter z zespołem rockowym Carpe Diem pisząc teksty piosenek i prowadząc profile zespołu w social media. W czasie wolnym lubi podróżować, jeździć na rowerze, czytać powieści historyczne oraz chodzić na koncerty rockowe.

prof. dr hab. Lesław Cirko

Filolog germański, językoznawca. Z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet WSB Merito) związany od 2021 r., prowadzi zajęcia z językoznawstwa kognitywnego, gramatyki strukturalnej języka niemieckiego i pisania tekstów naukowych oraz wstęp do językoznawstwa i seminarium magisterskie. Interesuje się językoznawstwem, szczególnie gramatyką języka niemieckiego i metodami jej nauczania na poziomie akademickim. Przez czterdzieści lat związany był z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, pracując w Instytucie Filologii Germańskiej. Kierował polskimi zespołami badawczymi w międzynarodowych projektach m.in.: w projekcie Narodowego Centrum Nauki INTERDYSKURS: Międzykulturowe badania tekstów akademickich. Studia porównawcze z zakresu organizacji tekstów akademickich, właściwych im rutyn i schematów komunikacyjnych oraz procesów ich przyswajania w pracach studentów polskich i niemieckich (Polska, Niemcy) w latach 2013-2019; w projekcie GeWiss: Gesprochene Wissenschaftssprache kontrastiv: Deutsch im Vergleich zum Englischen und Polnischen (Niemcy, Polska, Wielka Brytania) w latach 2009-2013; w projekcie EuroGr@mm/ ProGr@mm kontrastiv (Francja, Niemcy, Norwegia, Polska, Węgry, Włochy) w latach 2006-2013. W 2006 r. był gościem ówczesnego Departamento de Filologia Alemana w Santiago de Compostela, gdzie prowadził kompaktowe seminarium doktoranckie, seminarium dla nauczycieli języka niemieckiego w prowincji Galicia oraz cykl wykładów otwartych dla filologów. Stypendysta Fundacji Aleksandra von Humboldta w Instytucie Języka Niemieckiego w Mannheimie w latach 1996-1997 i 2002. Laureat Nagrody Jakuba i Wilhelma Grimmów DAAD w 2011 r. Członek z wyboru w Beirat Germanistik DAAD w kadencji 2012-2016 oraz w Internationaler Wissenschaftlicher Rat des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache w Mannheim od 2012 do chwili obecnej. Wypromował dziesięcioro doktorów i doktorów habilitowanych. Opiekun naukowy ponad 400 prac magisterskich i 50 prac licencjackich. Lubi operę włoską, szczególnie dzieła Belliniego, Donizettiego i wczesne dzieła Verdiego, a także opery Richarda Wagnera oraz dobrą literaturę faktu i długie piesze wędrówki.

Maksymilian Drozdowicz
dr hab. Maksymilian Drozdowicz, prof. UWSB Merito

Filolog hiszpański, wykładowca akademicki, nauczyciel języka hiszpańskiego w liceum ogólnokształcącym. Na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu prowadzi zajęcia m.in.: analiza tekstu literackiego, wprowadzenie do historii literatury hiszpańskiego obszaru językowego, interkulturowość w przekładzie tekstów użytkowych i specjalistycznych, kultura i historia hiszpańskiego obszaru językowego, seminarium magisterskie i warsztaty z pisarstwa naukowego. Z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet WSB Merito) związany od 2020 r., wcześniej od 2008 r. wykładowca Wyższej Szkoły Filologicznej. W latach 2008-2019 pracownik Katedry Romanistyki - Sekcji Języka Hiszpańskiego Wydziału Filozoficznego na Uniwersytecie Ostrawskim, gdzie w latach 2016-2019 był również redaktorem naczelnym półrocznika „Studia Romanistica”. W latach 2011-2013 pracownik Zakładu Filologii Hiszpańskiej Instytutu Filologii Romańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w latach 2002-2010 pracownik Misyjnego Wyższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Klaretynów we Wrocławiu. Przez 11 lat pracował jako naukowiec i dydaktyk w Czechach. Spędził 3 lata życia w Boliwii i Paragwaju, prowadził wykłady gościnne w Słowacji i Rumunii, przełożył sześć książek z zakresu teologii i filozofii.

dr Jerzy Achmatowicz

Prawnik i filozof, dziennikarz, tłumacz języka hiszpańskiego, działacz polonijny w Meksyku i Chile, wykładowca akademicki. Na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu prowadzi zajęcia na specjalności filologia hiszpańska m.in.: wybrane problemy interkulturowości, tłumaczenia konferencyjne i kabinowe, warsztaty języka w środowisku zawodowym, tłumaczenia ustne specjalistyczne, warsztat pracy tłumacza ustnego, specjalistyczne tłumaczenia publiczne, nowe technologie w tłumaczeniu pisemnym. Ze środowiskiem akademickim zawodowo związany od 1975 r., przez 15 lat pracował na uczelniach w Ameryce Łacińskiej – Meksyku i Chile, gdzie w latach 1992-1995 uczestniczył też jako tłumacz i ekspert w projekcie podróży studyjnych dotyczących prywatnych funduszy emerytalnych. Zawodowo związany z Uniwersytetem WSB Merito we Wrocławiu oraz Instytutem Filologii Romańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, wcześniej także Państwową Wyższą Szkołą Sztuk Pięknych. Absolwent kierunków prawo oraz filozofia na Uniwersytecie Wrocławskim. Interesuje się procesami akulturacji kierowanymi przez franciszkanów w Meksyku w XVI wieku, postacią zakonnika i jednego z pionierów etnografii i antropologii w Ameryce Łacińskiej Fray Bernardiono de Sahagún oraz postaciami hiszpańskich odkrywców i konkwistadorów Gonzalo Pizarro i Francisco de Orellana. Przyczynił się do reaktywacji Zjednoczenia Polskiego w Chile im. Ignacego Domeyki – organizacji polonijnej propagującej postawę patriotyczną oraz kulturę i historię Polski, aranżował integrację środowiska polonijnego w Chile, współpracował z Ambasadą RP w Santiago de Chile, propagował tematykę polonijną w środowisku akademickim i mediach. Twórca projektu „Śladami Ignacego Domeyko - Araukania i jej mieszkańcy Ignacego Domeko – 150 lat później” nagrodzonego w krajowym konkursie organizowanym przez narodowy fundusz rozwoju kultury Republiki Chile. Laureat ogólnokrajowego konkursu na esej dotyczący etyki dziennikarskiej organizowanego przez m.in.: Universidad Diego Portales w Santiago de Chile. Autor projektu dotyczącego studiów nad źródłami związanymi z objawieniami guadelupańskimi (1531 r.) wspartego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Meksyku poprzez przyznanie miesięcznego stypendium dla wybitnych meksykanistów. Jako dziennikarz wprowadził problematykę polską do prasy meksykańskiej oraz do głównego dziennika Chile „El Mercurio” i w latach, odpowiednio 1981-1987 oraz 1990-2002 opublikował ok. 100 artykułów i wywiadów, w tym z czołowymi postaciami współczesnej Polski m.in.: Lechem Wałęsą, Krzysztofem Pendereckim, Wojciechem Jaruzelskim, Józefem Glempem, Adamem Michnikiem. W latach 1990-1993 pracował nad tłumaczeniem na język hiszpański wspomnień majora Mirosława Dziekońskiego, żołnierza Armii Andersa, osiadłego po II wojnie światowej w Chile, zatytułowanych „Stało się inaczej”. Ukończone tłumaczenie czeka na swoją publikację w Chile, wersja polska ukazała się pod tym samym tytułem w 1992 r. nakładem Wydawnictwa Rój. Tłumacz wierszy i propagator twórczości laureatki Literackiej Nagrody Nobla Wisławy Szymborskiej w Chile i Ameryce Południowej. 

Alejandro Trapero Díez

Wykładowca specjalności filologia hiszpańska na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu, prowadzi zajęcia z fonetyki, języka w marketingu oraz ćwiczenia redakcyjne. Wykładowca na Universidad San Dámaso w Madrycie, doktor filozofii sztuki, magister sztuki i filozofii. Przez pięć lat pracował jako profesor filozofii na Uniwersytecie San Dámaso oraz przez dwanaście lat jako nauczyciel skrzypiec i orkiestry w trzech szkołach miejskich w Madrycie. Zwycięzca w I Konkursie Literackim „Cervantes” w Madrycie, daje koncerty i uczestniczy w premierach na krajowych i międzynarodowych festiwalach muzycznych. Pasjonuje się sztuką, muzyką, literaturą i nauczaniem.

dr Agnieszka Martínez Lozano

Filolog, tłumacz, lektor języka hiszpańskiego, właścicielka szkoły językowej. Wykłada na specjalności filologia hiszpańska, gdzie prowadzi warsztat pracy tłumacza pisemnego, projekt z zakresu tłumaczeń audiowizualnych, zajęcia ze sprawności zintegrowanych oraz zastosowania nowych technologii w tłumaczeniach. Prowadzi własną szkołę językową Hispanoteka. Z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet WSB Merito) związana od 2020 roku, wcześniej adiunkt i koordynator praktycznej nauki języka hiszpańskiego w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu oraz adiunkt w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Doświadczenie zdobywała w Prywatnym Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym im. Dominika Savio we Wrocławiu oraz w kilkudziesięciu firmach prywatnych, instytucjach publicznych i biurach tłumaczeniowych jako tłumacz freelancer w ramach własnej działalności gospodarczej. Przetłumaczyła kilkanaście tysięcy stron tekstów użytkowych i specjalistycznych, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z zakresu tłumaczeń pisemnych, współpracowała z urzędami miast oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ministerstwem Sprawiedliwości. Przeprowadziła serię wykładów dotyczących obrazu kobiety hiszpańskiej w kinie lat 50. dla studentów w Universidad de Elche i w Szkole Filmowej La Ciudad de la Luz w Alicante. Interesuje się kinem hiszpańskim z okresu frankizmu, przekładoznawstwem i tłumaczeniem audiowizualnym oraz dydaktyką, w tym nowymi technologiami w dydaktyce.