Program studiów

Program studiów obejmuje m.in.:

 • przedmioty praktycznej nauki języka,
 • przedmioty kierunkowe, czyli kulturę i historię kraju,
 • przedmioty specjalizacji zawodowej.
PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO:
 • Wybrane zagadnienia interkulturowe
 • Język obcy inny niż kierunkowy
 • Podstawy komunikacji społecznej
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE:
 • Praktyczna nauka języka kierunkowego
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Lingwistyka tekstu
 • Struktura języka specjalności
 • Wstęp do literaturoznawstwa
 • Historia literatury obszaru językowego
 • Kultura i historia obszaru językowego
 • Analiza tekstu literackiego
 • Lektorat tekstów autentycznych
 • Projekt kierunkowy
 • Praktyka zawodowa
PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE: JĘZYK hiszpański W ŚRODOWISKU BIZNESOWYM
 • Komunikacja językowa w biznesie
 • Sztuka prezentacji
 • Negocjacje w biznesie
 • Język w marketingu
 • Język w kadrach i HR
 • Język w zarządzaniu
 • Język w bankowości i finansach
PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE: Tłumaczenia w biznesie
 • Język w biznesie
 • Komunikacja językowa w biznesie
 • Nowe technologie w tłumaczeniu
 • Tłumaczenia pisemne
 • Tłumaczenie tekstów ekonomicznych
 • Tłumaczenie tekstów użytkowych
PRZEDMIOTY SPECJALIZACJI: Lektor języka hiszpańskiego
 • Akwizycja języka obcego
 • Emisja głosu i dobrostan nauczyciela
 • Nowe technologie w nauczaniu języka hiszpańskiego
 • Metodyka nauczania języka hiszpańskiego