Co zyskujesz, studiując dietetykę w WSB Merito?

Forma studiów

Studia na tym kierunku możesz realizować w jednej z dwóch form: niestacjonarnej lub stacjonarnej.

  • Jeśli wybierzesz studia niestacjonarne, Twój plan zajęć będzie zorganizowany w weekendowe zjazdy (i niektóre piątki wieczorem, online), średnio raz na dwa tygodnie.
  • Na studiach stacjonarnych będziesz miał zajęcia w dni powszednie. Staramy się tak ułożyć plany zajęć, abyś mógł wszystkie obowiązkowe zajęcia odbyć w 3-4 dni w tygodniu.
Sposób realizacji

Studia na tym kierunku będziesz realizować w sposób tradycyjny - spotykasz się z wykładowcami i pozostałymi uczestnikami z grupy w salach wykładowych.

dietetyka zajęcia praktyczne

Jako student dietetyki będziesz miał stały dostęp do komputerowych programów dietetycznych i aplikacji przeznaczonych do układania diet oraz analizy składu diet i posiłków, zawierających bazy danych produktów i potraw oraz umożliwiających dodawanie swoich własnych potraw i produktów. Przykładowe programy to: Aliant, Dieta 5 – program dietetyczny Instytutu Żywności i Żywienia, Dietetyk Pro, Dietico, Kcalmar.pro.

dietetyka

Zostaniesz specjalistą w zakresie planowania i wdrażania odpowiedniego sposobu żywienia indywidualnego, zbiorowego, szpitalnego dla populacji w różnych stanach fizjologicznych oraz prowadzenia edukacji z zakresu żywienia i dietetyki, a także organizowania procesu produkcji potraw dietetycznych i prowadzenia oceny jakości żywności zgodnie z obowiązującym prawem.

Program firma

Część zajęć zrealizujesz w specjalistycznych pracowniach i laboratoriach: pracowni anatomii i fizjologii, pracowni chemii, biochemii, mikrobiologii, pracowni dietetycznej oraz technologicznej pracowni żywienia. Dzięki temu będziesz przygotowany do podjęcia pracy w: zakładach opieki zdrowotnej, poradniach żywieniowych, placówkach świadczących usługi żywieniowo-dietetyczne, zakładach żywienia zbiorowego, placówkach sportowych, instytutach naukowo-badawczych, oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

gabinet dietetyka

Umiejętności praktyczne zdobędziesz w rzeczywistych warunkach pracy dietetyka np. placówkach ochrony zdrowia, w kuchniach ogólnych i działach żywienia, poradniach dietetycznych, poradniach psychodietetycznych, domach pomocy społecznej, oddziałach szpitalnych, zakładach produkcji żywności. Dzięki doświadczonym wykładowcom praktykom dowiesz się, jak odpowiednie odżywianie wpływa na Twoje zdrowie, wigor oraz kondycję psychiczną. Będziesz mieć zajęcia z dietetykami prowadzącymi własne poradnie, mających wieloletnie doświadczenie w zawodzie.

Kluczowe cechy kierunku:

Waga
zajęcia w specjalistycznych pracowniach i laboratoriach
Laptop
stały dostęp do komputerowych programów i aplikacji dietetycznych
Uścisk dłoni
zajęcia praktyczne w placówkach ochrony zdrowia i poradniach
mgr inż. Marcin Pieczyński

Dietetyka to interdyscyplinarny kierunek studiów przygotowujący specjalistów potrafiących ocenić sposób żywienia i stan odżywienia oraz zaproponować właściwe działania profilaktyczne lub wspomagające w zakresie leczenia dietetycznego, zarówno w skali populacji, jak i w pracy z indywidualnymi pacjentami. Program studiów dietetyka spełnia międzynarodowe standardy kształcenia i uwzględnia aktualne trendy dietetyczne oraz potrzeby rynku w zakresie poradnictwa żywieniowego i profilaktyki chorób cywilizacyjnych oraz przewlekłych chorób niezakaźnych. Zajęcia prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów z doświadczeniem zawodowym z zakresu dietetyki, szeroko pojętych nauk medycznych, technologii żywności, farmakologii, żywienia klinicznego, treningu personalnego, psychodietetyki, komunikacji społecznej, psychologii, diagnostyki laboratoryjnej i ratownictwa medycznego.
 

mgr inż. Marcin Pieczyński

Menedżer kierunku dietetyka

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Będziesz potrafił oceniać sposób żywienia i stan odżywienia pacjentów w różnych stanach fizjologicznych.
Dietetyka
Nauczysz się planować właściwe działania profilaktyczne, odpowiednie postępowania dietetyczne oraz opracowywać plany żywieniowe i wdrażać metody wspomagające w zakresie leczenia dietetycznego.
kuchnia grupa
Dietetyka sportowa
Dowiesz się, jak oceniać skład i jakość żywności, organizować żywienie indywidualne i zbiorowe oraz przygotowywać potrawy wchodzące w skład poszczególnych diet i jadłospisów.
dietetyk
Zdobędziesz wiedzę z zakresu poradnictwa żywieniowego, trendów żywieniowych i diet alternatywnych oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie dietetyki.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Dietetyka kliniczna
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne
od 483 zł 550 zł
Dietetyka w sporcie
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne
od 483 zł 550 zł
Psychodietetyka
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne
od 483 zł 550 zł

Program studiów

Program studiów obejmuje m.in.:

  • anatomię człowieka,
  • ochronę i promocję zdrowia,
  • psychologię zachowań żywieniowych.
Zobacz program studiów

Wykładowcy

mgr inż. Marcin Pieczyński
dr hab. Katarzyna Zabłocka-Słowińska
a.wysoczańska
dr inż. Piotr Juszczyk
Piotr Karniej
Joanna Pieczyńska
Dorota Masłowiec
mgr inż. Marcin Pieczyński

Menedżer kierunku studiów dietetyka na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu, wykładowca akademicki z zakresu technologii żywności na studiach pierwszego stopnia. Mgr inż. technologii żywności i żywienia człowieka, specjalista psychodietetyki. W ciągu ostatnich 20 lat teorię i...

dr hab. Katarzyna Zabłocka-Słowińska

Doradczyni żywieniowa, specjalistka psychodietetyki. Członkini Komitetu Nauk o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk, gdzie aktywnie uczestniczy w działaniach Komisji Żywienia Dzieci i Młodzieży. Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego, na którym ukończyła studia na Wydziale Nauk...

dr Anna Wysoczańska-Klaczyńska

Doktor w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne. Prowadzi badania naukowe z obszaru ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci i młodzieży oraz odległych następstw leczenia onkologicznego. Współpracuje naukowo z Katedrą i Kliniką Transplantacji...

dr inż. Piotr Juszczyk

Doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia. Działalność naukową koncentruje na problematyce biotechnologicznego wykorzystania niekonwencjonalnych drożdży Yarrowia lipolytica oraz jakości mikrobiologicznej surowców i gotowych produktów spożywczych. Dydaktyk z wieloletnim...

dr Piotr Karniej

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego, pielęgniarz. Certyfikowany doradca okołotestowy HIV/AIDS. Doświadczony menedżer opieki zdrowotnej, ekspert w dziedzinie zarządzania ochroną zdrowia, etyki zarządzania i organizacji...

dr nauk farm. inż. Joanna Pieczyńska

Doktor nauk farmaceutycznych, technolog żywności i doradca żywieniowy, specjalista psychodietetyki, posiada kilkunastoletnie praktyczne doświadczenie w pracy z pacjentami. Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dietetyki oddziału wrocławsko-opolskiego. Członek Towarzystwa...

dr inż. Dorota Masłowiec

Doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia, biotechnolog, technolog żywności, specjalistka psychodietetyki. Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Dydaktyk z pasją, od kilkunastu lat kształci dietetyków i technologów żywności. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie

bud. A, p. 100
ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław

E-mail: rekrutacja@wroclaw.merito.pl
Tel.: + 48 698 837 061
Infolinia: PL 71 758 22 30

Godziny otwarcia:
  • pn-śr: 09:00-16:00
  • cz-pt: 08:00-15:30
  • so: 09:00-13:00
Pobierz stronę do PDF