Historia naszej uczelni zaczęła się w roku 1998. To wtedy udało się przeprowadzić pierwsze zajęcia z finansów i bankowości. Od tego momentu, przez kolejne lata rozwijaliśmy i udoskonalaliśmy ofertę. Dziś możemy pochwalić się licznymi nagrodami, prestiżowymi certyfikatami i złotymi medalami, które wyróżniają nas na tle wielu prywatnych uczelni z całego kraju. W naszej ofercie znajdują się wszystkie rodzaje studiów (licencjackie, inżynierskie, magisterskie, podyplomowe i MBA).

 

Jednak to, z czego jesteśmy najbardziej dumni, to tysiące naszych absolwentów doskonale radzących sobie na wymagającym rynku pracy. Zaufało nam już ponad 550 000 studentów.

Dokładamy wszelkich starań, byś jako student Uniwersytetu WSB Merito mógł:

 • łączyć wiedzę z różnych dziedzin i wykorzystywać ją w pracy,
 • wybrać kierunek, dzięki któremu nauczysz się, jak przekuć wiedzę w praktykę, np. prowadzić własny biznes,
 • spotkać ekspertów - stawiamy na networking oraz wymianę doświadczeń pomiędzy studentami a wykładowcami,
 • mieć kontakt z przedstawicielami świata biznesu (np. Nokia, IBM, Limango, CzART, SI Consulting itd.) - na ich wykładach poznasz know-how bezpośrednio z branży i ciekawe case studies,
 • znaleźć pracę dzięki wsparciu Biura Karier, oraz wziąć udział w praktykach i stażach w Polsce i za granicą oraz skorzystać z oferty szkoleń,
 • rozwijać swoje umiejętności planowania kariery zawodowej, komunikacji interpersonalnej, identyfikacji i analizy danych, koordynacji projektów oraz krytycznego i kreatywnego myślenia,
 • mieć wpływ na naszą ofertę, programy studiów i sposób obsługi - jesteśmy otwarci na Wasze opinie, każdego roku badamy poziom zadowolenia studentów i monitorujemy losy naszych absolwentów.
   
Kobieta biblioteka książki

Misja WSB Merito

Nasza misja brzmi:

„Z ludźmi takimi jak Ty ucz się ciekawych rzeczy w inspirujących warunkach"
 

Tworzymy innowacyjne i inspirujące możliwości współpracy i rozwoju, odpowiadające wyzwaniom zmieniającego się świata oraz potrzebom naszych studentów, pracowników i partnerów. Jak to robimy?

 • Przy kierunkach studiów działają Rady Biznesu, w których uczestniczą firmy i instytucje związane z daną branżą (np. logistyczną) – dzięki temu mamy dostęp do najświeższych danych rynkowych, możemy szybko reagować czy prognozować trendy i na tej podstawie budować programy studiów.
 • Kładziemy nacisk na praktyczne nauczanie oraz innowacyjność – zajęcia na specjalnościach logistyki, inżynierii zarządzania i informatyki odbywają się w laboratoriach wyposażonych w nowoczesne oprogramowanie, wykorzystywane na co dzień w małych i dużych przedsiębiorstwach, np.: laboratorium transportowe RFID, laboratorium grafiki inżynierskiej, Microsoft IT Academy, laboratorium iMAC czy pierwsze w Polsce laboratorium SAP Next-Gen.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O LABORATORIACH

 • Wszystkie przedmioty w WSB Merito realizujemy, korzystając z manuali – są to dodatkowe, dostępne dla studentów pomoce dydaktyczne standaryzujące proces nauczania; dzięki nim nauka jest efektywniejsza.
 • Sesja ma charakter ciągły – egzaminy i zaliczenia nie są skumulowane na koniec semestru, odbywają się przez cały rok akademicki, co pozwala na systematyczne przyswajanie wiedzy.
 • Wiedzę i umiejętności z wielu przedmiotów weryfikujemy przy pomocy projektów w formie pracy grupowej, prezentacji i przedsięwzięć rozwijających kompetencje społeczne.
 • Na wybranych przedmiotach jedną z form kształcenia stanowią symulacje biznesowe – ukierunkowane na sprawdzenie umiejętności studenta w warunkach odwzorowujących rzeczywistość gospodarczą.
 • Dni i godziny otwarcia działów uczelni, takich jak Dziekanat, Biblioteka, Dział Obsługi Finansowej Studenta czy Biuro Karier, są dostosowane do terminów zajęć zarówno studentów studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, tak by wszystkie potrzebne sprawy można było załatwić podczas przerw w zajęciach.
   

Wizja WSB Merito

Dołącz, doświadczaj, rozwijaj się !


Jesteśmy regionalnym liderem w praktycznym kształceniu, tworząc inspirujące i innowacyjne warunki do łączenia nauki z pracą oraz zdobywania doświadczeń umożliwiających rozwój. Łączymy cele, pasje oraz doświadczenia naszych studentów, pracowników i partnerów we współpracy i rozwoju, stając wobec wyzwań przyszłości, zaspokajając istniejące potrzeby edukacyjne, zawodowe oraz biznesowe.

 

Dołącz
Razem budujmy uczelnię w duchu zrównoważonego rozwoju z poszanowaniem środowiska naturalnego
i naszych interesariuszy. Wspólnie elastycznie reagujmy na zmiany w otoczeniu. Bądźmy otwarci, ciekawi świata. Dbajmy o transparentność. Bądźmy dumni z przynależności do społeczności Uniwersytetu WSB Merito (wcześniej Wyższej Szkoły Bankowej).

 

Doświadczaj
Studencie! Doświadczaj praktycznego procesu nauki odpowiadającego potrzebom rynku pracy w przyjaznej atmosferze i w nowoczesnych warunkach. Doświadczaj kontaktu z wykładowcami, przedstawicielami firm, z innymi studentami, również w środowisku międzynarodowym.

 

Rozwijaj się
A wszystko to po to, żebyś się rozwijał, rozwijał swój biznes, rozumiał otaczający Cię świat, potrafił elastycznie reagować na zmiany oraz kreował przyszłość w społeczności otwartej na nowe wyzwania.

Pamiętaj także, że gdy wybierzesz Uniwersytet WSB Merito:

będzie Ci łatwiej pogodzić studia z pracą, bo programy dopasowaliśmy do trybu życia osób aktywnych zawodowo
Filologia_mała
dzięki elastycznemu systemowi opłat sam zdecydujesz, kiedy i jak chcesz płacić za studia
będziesz mógł korzystać z platformy do nauki języków obcych, Extranet umożliwi Ci kontakt z uczelnią 24 h na dobę, a platforma Moodle zagwarantuje nieprzerwany dostęp do materiałów z zajęć
możesz liczyć na sympatyczną obsługę w Biurze Rekrutacji i Dziekanacie, które pomogą Ci sprawnie załatwić wszystkie formalności związane ze studiami