Historia naszej uczelni zaczęła się w roku 1998. To wtedy udało się przeprowadzić pierwsze zajęcia z finansów i bankowości. Od tego momentu, przez kolejne lata rozwijaliśmy i udoskonalaliśmy ofertę. Dziś możemy pochwalić się licznymi nagrodami, prestiżowymi certyfikatami i złotymi medalami, które wyróżniają nas na tle wielu prywatnych uczelni z całego kraju. W naszej ofercie znajdują się wszystkie rodzaje studiów (licencjackie, inżynierskie, magisterskie, podyplomowe i MBA).

 

Jednak to, z czego jesteśmy najbardziej dumni, to tysiące naszych absolwentów doskonale radzących sobie na wymagającym rynku pracy.

Dokładamy wszelkich starań, byś jako student uczelni biznesu mógł:

 • łączyć wiedzę z różnych dziedzin i wykorzystywać ją w pracy,
 • wybrać kierunek, dzięki któremu nauczysz się, jak przekuć wiedzę w praktykę, np. prowadzić własny biznes,
 • spotkać ekspertów - stawiamy na networking oraz wymianę doświadczeń pomiędzy studentami a wykładowcami,
 • mieć kontakt z przedstawicielami świata biznesu (np. Nokia, IBM, Limango, CzART, SI Consulting itd.) - na ich wykładach poznasz know-how bezpośrednio z branży i ciekawe case studies,
 • znaleźć pracę dzięki wsparciu Biura Karier, oraz wziąć udział w praktykach i stażach w Polsce i za granicą oraz skorzystać z oferty szkoleń,
 • rozwijać swoje umiejętności planowania kariery zawodowej, komunikacji interpersonalnej, identyfikacji i analizy danych, koordynacji projektów oraz krytycznego i kreatywnego myślenia,
 • mieć wpływ na naszą ofertę, programy studiów i sposób obsługi - jesteśmy otwarci na Wasze opinie, każdego roku badamy poziom zadowolenia studentów i monitorujemy losy naszych absolwentów.
   
Kobieta biblioteka książki

Misja WSB Merito

Nasza misja brzmi:

„Z ludźmi takimi jak Ty ucz się ciekawych rzeczy w inspirujących warunkach"
 

Tworzymy innowacyjne i inspirujące możliwości współpracy i rozwoju, odpowiadające wyzwaniom zmieniającego się świata oraz potrzebom naszych studentów, pracowników i partnerów. Jak to robimy?

 • Przy kierunkach studiów działają Rady Biznesu, w których uczestniczą firmy i instytucje związane z daną branżą (np. logistyczną) – dzięki temu mamy dostęp do najświeższych danych rynkowych, możemy szybko reagować czy prognozować trendy i na tej podstawie budować programy studiów.
 • Kładziemy nacisk na praktyczne nauczanie oraz innowacyjność – zajęcia na specjalnościach logistyki, inżynierii zarządzania i informatyki odbywają się w laboratoriach wyposażonych w nowoczesne oprogramowanie, wykorzystywane na co dzień w małych i dużych przedsiębiorstwach, np.: laboratorium transportowe RFID, laboratorium grafiki inżynierskiej, Microsoft IT Academy, laboratorium iMAC czy pierwsze w Polsce laboratorium SAP Next-Gen.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O LABORATORIACH

 • Wszystkie przedmioty w WSB Merito realizujemy, korzystając z manuali – są to dodatkowe, dostępne dla studentów pomoce dydaktyczne standaryzujące proces nauczania; dzięki nim nauka jest efektywniejsza.
 • Sesja ma charakter ciągły – egzaminy i zaliczenia nie są skumulowane na koniec semestru, odbywają się przez cały rok akademicki, co pozwala na systematyczne przyswajanie wiedzy.
 • Wiedzę i umiejętności z wielu przedmiotów weryfikujemy przy pomocy projektów w formie pracy grupowej, prezentacji i przedsięwzięć rozwijających kompetencje społeczne.
 • Na wybranych przedmiotach jedną z form kształcenia stanowią symulacje biznesowe – ukierunkowane na sprawdzenie umiejętności studenta w warunkach odwzorowujących rzeczywistość gospodarczą.
 • Dni i godziny otwarcia działów uczelni, takich jak Dziekanat, Biblioteka, Dział Obsługi Finansowej Studenta czy Biuro Karier, są dostosowane do terminów zajęć zarówno studentów studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, tak by wszystkie potrzebne sprawy można było załatwić podczas przerw w zajęciach.
   

Wizja WSB Merito

Dołącz, doświadczaj, rozwijaj się !


Jesteśmy regionalnym liderem w praktycznym kształceniu, tworząc inspirujące i innowacyjne warunki do łączenia nauki z pracą oraz zdobywania doświadczeń umożliwiających rozwój. Łączymy cele, pasje
oraz doświadczenia naszych studentów, pracowników i partnerów we współpracy i rozwoju, stając wobec wyzwań przyszłości, zaspokajając istniejące potrzeby edukacyjne, zawodowe oraz biznesowe.

 

Dołącz
Razem budujmy uczelnię w duchu zrównoważonego rozwoju z poszanowaniem środowiska naturalnego
i naszych interesariuszy. Wspólnie elastycznie reagujmy na zmiany w otoczeniu. Bądźmy otwarci, ciekawi świata. Dbajmy o transparentność. Bądźmy dumni z przynależności do społeczności Uniwersytetu WSB Merito (wcześniej Wyższej Szkoły Bankowej).

 

Doświadczaj
Studencie! Doświadczaj praktycznego procesu nauki odpowiadającego potrzebom rynku pracy w przyjaznej atmosferze i w nowoczesnych warunkach. Doświadczaj kontaktu z wykładowcami, przedstawicielami firm, z innymi studentami, również w środowisku międzynarodowym.

 

Rozwijaj się
A wszystko to po to, żebyś się rozwijał, rozwijał swój biznes, rozumiał otaczający Cię świat, potrafił elastycznie reagować na zmiany oraz kreował przyszłość w społeczności otwartej na nowe wyzwania.

Pamiętaj także, że gdy wybierzesz WSB Merito:

będzie Ci łatwiej pogodzić studia z pracą, bo programy dopasowaliśmy do trybu życia osób aktywnych zawodowo
Filologia_mała
dzięki elastycznemu systemowi opłat sam zdecydujesz, kiedy i jak chcesz płacić za studia
będziesz mógł korzystać z platformy do nauki języków obcych, Extranet umożliwi Ci kontakt z uczelnią 24 h na dobę, a platforma Moodle zagwarantuje nieprzerwany dostęp do materiałów z zajęć
możesz liczyć na sympatyczną obsługę w Biurze Rekrutacji i Dziekanacie, które pomogą Ci sprawnie załatwić wszystkie formalności związane ze studiami