Inez Pomorska-Jarząb2

Inez Pomorska-Jarząb

Email: inez.pomorska-jarzab@opole.merito.pl

 

Dyżur online: raz w miesiącu - daty i godziny widoczne w planie zajęć w Extranecie.


Wolisz spotkać się osobiście i porozmawiać? Napisz do mnie, ustalimy dogodny termin. 

Poznaj mnie bliżej!

Jestem absolwentką Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu). Ukończyłam studia podyplomowe z coachingu międzynarodowego. Obecnie pełnię funkcję Dyrektora ds. klientów zewnętrznych i HR w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu (obecnie Uniwersytetu WSB Merito Opole). Prowadzę szkolenia dla studentów z komunikacji interpersonalnej, zarządzania sobą w czasie oraz przygotowania do rozmowy rekrutacyjnej. Prowadzę również indywidualne i grupowe spotkania doradcze oraz sesje coachingowe dla studentów. Interesuję się społeczną odpowiedzialnością biznesu w obszarze miejsca pracy oraz rozwojem pracowników.

Zarządzenie Rektora

Zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu Rektor powołał Panią Inez Pomorską-Jarząb na funkcję Rzecznika Praw Studenta.

Do moich podstawowych zadań należy:

  • Działanie na rzecz ochrony praw studentów Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu.
  • Doradztwo w zakresie przepisów regulujących przebieg toku studiów określonych w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym, regulaminie studiów oraz w statucie uczelni.
  • Doradztwo w zakresie regulacji dotyczących procedur przyznawania pomocy materialnej w uczelni.
  • Przekazywanie władzom uczelni sprawozdań nt. sytuacji problematycznych i konfliktowych dotyczących studentów i doktorantów w uczelni.
  • Wsparcie studentów w sytuacjach losowych.
Jesteśmy gotowi na nowy rok akademicki

Ważne!

W swojej działalności kieruje się zasadą poufności, bezstronności i neutralności. Każdą sprawę rozpatruję indywidualnie i za każdym razem gwarantuję pełną anonimowość.