Co zyskujesz, studiując pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w WSB Merito?

Forma studiów

Ten kierunek możesz studiować stacjonarnie lub niestacjonarnie.

 

W formie stacjonarnej z wykładowcą oraz koleżankami i kolegami z grupy spotykasz się w salach wykładowych, na zajęciach prowadzonych w ciągu tygodnia - zwyczajowo są to 3 lub 4 dni w tygodniu.

W formie niestacjonarnej z wykładowcą oraz koleżankami i kolegami z grupy spotykasz się w salach wykładowych, na zajęciach prowadzonych w weekendy.
 

Sposób realizacji studiów

Na tym kierunku masz możliwość studiowania w formie: hybrydowej

 • wykłady realizowane będą zdalnie przy użyciu aplikacji MS Teams, 
 • ćwiczenia, konwersatoria i lektoraty będą odbywać się w salach Uniwersytetu.

Wykłady i ćwiczenia planowane będą w oddzielnych dniach, tak aby nie nakładały się na siebie. W każdym dniu zajęć masz albo tylko wykłady, albo tylko ćwiczenia.

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna to bardzo istotny etap w rozwoju dziecka, ponieważ to początek całego procesu edukacyjnego. Pedagog pełni wtedy szczególną rolę, wspierając dzieci w kształtowaniu ich podejścia do uczenia się, diagnozując ich problemy i potrzeby rozwojowe. Jest dla nich przewodnikiem – objaśnia świat i zjawiska w nim zachodzące.

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna trwają 5 lat, absolwent uzyska tytuł magistra. Na zajęciach spotkasz wykładowców – ekspertów  z różnych obszarów dydaktycznych oraz weźmiesz udział w wizytach studyjnych, praktykach oraz stażach w instytucjach publicznych i niepublicznych.

studenci

Jako pedagog będziesz wspierać rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny uczniów. Dlatego w trakcie studiów zdobywasz wiedzę z obszaru pedagogiki i psychologii, bierzesz udział w warsztatach i zajęciach terenowych. Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować jako nauczyciel w przedszkolach i klasach początkowych szkoły podstawowej.

Studenci 2023 1

W trakcie studiów nauczysz się m.in. wykorzystywać różne metody, formy i narzędzia edukacyjne, stymulować rozwój psychofizyczny podopiecznych, współpracować z innymi nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną, orientować się w przepisach prawa dotyczącego systemu oświaty oraz statusu zawodowego nauczycieli.

Co zyskujesz?

 • Uzyskasz pełne kwalifikacje niezbędne do pracy w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej.
 • Zdobędziesz najbardziej aktualną wiedzę oraz umiejętności i kompetencje przydatne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 • Zajęcia są prowadzone przez specjalistów, nauczycieli i badaczy okresu dzieciństwa oraz praktyków edukacyjnych.
 • Nauczysz się wspomagania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, diagnozowania ich potrzeb i możliwości.
rozporządzenie

Od 1 października 2019 r. zmianie uległ system kształcenia nauczycieli przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Kształcenie przebiega na jednolitych studiach magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Nowy standard kształcenia nauczycieli określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, które obowiązuje od 1 października 2019 r. Podstawa prawna: § 8 ust. 1 pkt 9 oraz § 48 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. poz. 1861, ze zm.).

Biuro karier strona maj 2023

Jako student WSB Merito możesz skorzystać z pomocy Biura Karier i Praktyk i już w trakcie studiów zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe.

W celu usprawnienia tego procesu, umożliwiliśmy naszym studentom dostęp do JobTeasera, portalu kariery i ofert pracy, który jest używany w Europie przez ponad 700 uczelni. To miejsce, gdzie w szybki i łatwy sposób pracodawcy mogą dodawać oferty pracy i kontaktować się ze studentami.

 

Zobacz więcej

dla kogo

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dedykowany są do osób, które są zainteresowane pracą w charakterze nauczyciela w przedszkolu i w klasach niższych szkoły podstawowej.

Cechy kierunku:

Książka
Nabywasz kwalifikacje nauczycielskie.
Mózg
Uczysz się wg nowoczesnych programów studiów.
Organizacja
Spotykasz wykładowców z doświadczeniem praktycznym.
Uścisk dłoni
Masz dostęp do interesujących ofert praktyk, stażu i pracy.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Działalności pedagogicznej.
WSB Warszawa, Wyższa Szkoła Bankowa
Interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
Teorii i praktyki pedagogiki.
Pracy z dziećmi.
Studenci 2023

Program studiów

Program studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w WSB Merito Warszawa:

 • pedagogika
 • psychologia
 • metodyka edukacji polonistycznej
 • metodyka edukacji matematycznej
 • metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej
 • metodyka edukacji plastycznej i technicznej
 • metodyka edukacji muzycznej
 • metodyka edukacji wychowania fizycznego z edukacją zdrowotną.

 

Uwaga: kierunek nadający uprawnienia nauczycielskie.

Zobacz program studiów

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie, studia II stopnia

nie zapomnij pobrać biletu w systemie kolejkowym

Godziny otwarcia:
 • pn: 11:00-18:00
 • wt-pt: 08:00-16:00
Pobierz stronę do PDF