Jak obniżyć czesne?

Studia to inwestycja która się zwraca, ale na początku, dla części z Was, może się wiązać ze sporym wysiłkiem finansowym. Zobacz, z jakich stypendiów i zniżek, które poratują Twój budżet, możesz skorzystać, będąc studentem Uniwersytetu WSB Merito. Pamiętaj, że na naszym uniwersytecie korzystasz nie tylko ze stypendiów fundowanych z budżetu Ministerstwa Edukacji i Nauki, czyli tych samych, z których mogą skorzystać studenci uczelni publicznych, ale WSB Merito ma dla Ciebie zniżki i stypendia fundowane ze środków własnych.

Uniwersytetom WSB MERITO zaufało już ponad 450 000 studentów.

Program VIS - studiuj za darmo

W Uniwersytecie WSB Merito każdy student jest ważny, dlatego w WSB Merito uruchomiliśmy Program VIS – Very Important Student.
Został on przygotowany z myślą o kandydatach na studia I stopnia, którzy mogą pochwalić się świadectwem ukończenia szkoły średniej z wyróżnieniem. Do Programu VIS mogą również dołączyć studenci WSB Merito, których wyniki w nauce są wyróżniające. Jeśli w pierwszym semestrze uzyskasz wysoką średnią ocen, w następnym masz szansę studiować taniej (wysokość wymaganej średniej oraz zakres obniżenia jest ustalana przez Dziekana). Program VIS w Uniwersytecie WSB Merito Warszawa obejmuje studentów rozpoczynających rok akademicki w październiku 2023 r. 

O szczegóły programu pytaj w Biurze Rekrutacji. 

Stypendia

Stypendium Rektora

O Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się każdy student po pierwszym roku studiów który uzyskał wysoką średnią ocen z dwóch ostatniego pełnego roku akademickiego i/lub wykazał się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi albo sportowymi. Stypendium Rektora przyznawane jest 10% najlepszych studentów z na danym kierunku studiów.


O Stypendium Rektora mogą ubiegać się również studenci na pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w roku pisania egzaminu maturalnego. Student otrzymuje je na podstawie takich jak : bycie laureatem olimpiady, finalistą olimpiady przedmiotowej lub medalistą współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie.

Medal
Stypendium Ministra

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki jest przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Kandydatury studentów z całej Polski ocenia zespół ekspertów MEIN reprezentujących wszystkie dziedziny naukowe i artystyczne. Laureaci otrzymują znaczące wyróżnienia finansowe bezpośrednio z Ministerstwa.

Stypendium Socjalne

Przyznawane dla studentów w trudnej sytuacji materialnej, u których dochód na członka rodziny w skali miesiąca nie przekracza 1294 zł. Student z dodatkowych przyczyn może również ubiegać się o wyższe stypendium socjalne.

Uścisk dłoni
Zapomoga

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Zdarzeniami uprawniającymi do otrzymania zapomogi są m.in.: śmierć lub ciężka choroba członka rodziny, klęski żywiołowe, wypadki, itp. Zapomogę student może otrzymać maksymalnie dwa razy w roku akademickim.

Tryby
Stypendium dla Osób z niepełnosprawnością

Osoby z niepełnosprawnościami posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności i/lub niezdolności do pracy mogą starać się o stypendium dla osób z niepełnosprawnościami. Jego wysokość będzie zależeć od stopnia orzeczonej niepełnosprawności.

Jak ubiegać się o stypendium?

Zacznij od zalogowania się do swojego konta w uczelnianym systemie Extranet. Tam znajdziesz szczegółowe informacje, wzory wniosków i daty składania podań w zakresie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów.

 

Dokumenty potrzebne do ubiegania się o stypendium znajdziesz w Extranecie:

DRUKI DO POBRANIA -> WNIOSKI I PODANIA


Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSB Merito znajdziesz w Extranecie w zakładce: 
ZARZĄDZENIA/REGULAMINY/PROCEDURY/PRZEWODNIKI -> REGULAMINY

 

Szczegółowych informacji udziela Dziekanat.

Wierzbowska

Dziekanat - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie, studia II stopnia

pon. i pt. obsługa telefoniczna i mailowa w godz. 08:00-16:00, a w sob. 09:00-14:00

- Pokój 018

Tel.: 22 256 23 13

E-mail: dziekanat@warszawa.merito.pl

Godziny otwarcia


wtorek: 08:30-15:30
środa: 10:00-18:00
czwartek: 08:30-15:30
piątek: 10:00-18:00
sobota: 09:00-14:00