Co zyskujesz, studiując administrację II stopnia w WSB Merito?

forma studiów

Studia na tym kierunku możesz realizować w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej.

W formie stacjonarnej
z wykładowcą oraz koleżankami i kolegami z grupy spotykasz się w salach wykładowych, na zajęciach prowadzonych w ciągu tygodnia - zwyczajowo są to 3 lub 4 dni w tygodniu.

 

W formie niestacjonarnej z wykładowcą oraz koleżankami i kolegami z grupy spotykasz się w salach wykładowych, na zajęciach prowadzonych w weekendy, średnio co drugi weekend.
 

online lub trad

Studia na tym kierunku zrealizujesz w sposób hybrydowy:

  • wykłady realizowane są zdalnie przy użyciu aplikacji MS Teams,

  • ćwiczenia, konwersatoria i lektoraty odbywają się w salach wykładowych.

 

 

Studia II stopnia na kierunku administracja to doskonały wybór dla tych, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę z zakresu administracji i finansów samorządowych, zarządzania kryzysowego oraz zarządzania w administracji publicznej.
Studia trwa 2 lata (4 semestry), po ich ukończeniu otrzymasz dyplom magistra.

Administracja to obszar, bez którego niemożliwe jest prawidłowe funkcjonowanie państwa. Jako wykwalifikowany pracownik administracji rządowej czy samorządowej, będziesz miał istotny wpływ na realizację zadań narzuconych przez prawo. Ukończenie studiów magisterskich na kierunku Administracja przygotuje Cię kompleksowo do pracy w administracji publicznej, samorządowej oraz w sektorze prywatnym.

 

Na zajęciach spotkasz doświadczonych praktyków z obszaru prawa i administracji, co pozwoli Ci zdobyć cenne umiejętności przydatne w awansie na stanowiska kierownicze w administracji publicznej. Program studiów został opracowany we współpracy z instytucjami administracji rządowej i samorządowej, sądami, prokuraturami oraz organizacjami pozarządowymi, tak aby był jak najbardziej dopasowany do potrzeb rynku pracy oraz oczekiwań pracodawców.

 

 

WSB Warszawa, Wyższa Szkoła Bankowa

E-administracja to wyzwanie. Podczas zajęć poznasz trudności, z którymi zmaga się administracja, oraz niezbędne zmiany wynikające z rozwoju nowych technologii. Dowiesz się również, jak prawo międzynarodowe wpływa na współczesną administrację i jakie wyzwania przed nią stawia.

Dwa dyplomy

Na Uniwersytecie WSB Merito, kierunek Administracja II stopnia możesz połączyć ze studiami podyplomowymi. To innowacyjna oferta, dzięki której studiujesz jednocześnie na wybranym kierunku studiów magisterskich oraz studiach podyplomowych. W dwa lata zdobywasz dyplom magistra i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

 

Zobacz więcej

stud

Nasza oferta odpowiada na wyzwania współczesnego rynku pracy, rozwijając kluczowe kompetencje przyszłości. W trakcie zajęć zdobędziesz praktyczne umiejętności, takie jak współpraca w zespole, planowanie kariery zawodowej oraz rozwiązywanie problemów interdyscyplinarnych. Oferujemy możliwość zdobycia praktycznej wiedzy branżowej poprzez udział w projektach semestralnych i międzykierunkowych.

Biuro karier strona maj 2023

Jako student WSB Merito, masz dostęp do wsparcia Biura Karier i Praktyk, które pomoże Ci w tworzeniu CV oraz przygotowaniach do rozmów kwalifikacyjnych. Dodatkowo, uczestnicząc w bezpłatnych warsztatach, rozwijasz umiejętności interpersonalne, co ułatwi Ci start na rynku pracy.

Otrzymasz także dostęp do JobTeasera, portalu kariery i ofert pracy. To miejsce, gdzie pracodawcy szybko dodają oferty pracy i kontaktują się ze studentami. Ponadto, weźmiesz udział w targach pracy WSB Merito JobPoint, gdzie zapoznasz się z ofertą staży, praktyk i pracy w renomowanych firmach polskich i zagranicznych, będących naszymi partnerami biznesowymi.

 

Zobacz więcej

dla kogo

Kierunek administracja to propozycja dla tych, którzy dążą do rozwijania umiejętności organizacyjnych i zarządczych, aktywnie zmieniają przestrzeń społeczną, oraz angażują się w działania na rzecz innych. Jeśli interesujesz się otaczającym światem, polityką, i prawem, cenisz pracę zespołową i budowanie relacji, to ta ścieżka może być dla Ciebie idealna.

Po ukończeniu studiów na tym kierunku możesz podjąć pracę jako specjalista ds. administracji publicznej, kierownik działu administracyjnego, analityk ds. zarządzania, inspektor nadzoru administracyjnego, doradca w administracji rządowej, czy też asystent samorządowy.

Cechy kierunku:

Uścisk dłoni
program studiów konsultowany z partnerami
Organizacja
zajęcia z praktykami
Mózg
ćwiczenia i warsztaty
Medal
kwalifikacje cenione na rynku

Nie czekaj, zapisz się online. Pierwsi korzystają najwięcej!

do 26 czerwca
czesne już od
360 zł
326 zł
miesięcznie

Zapisując się do 26 czerwca, zyskujesz: 

 

  • 800 zł dzięki zniżce w czesnym, która na studiach II stopnia i II stopnia z podyplomowymi rozliczana jest przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego. 
  • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł. 
  • Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1200 zł i będzie rozliczana przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego. 
  • Dodatkowo jesteś zwolniony (-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł. 

 

 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 326 zł

Znajdek

Studiując na kierunku Administracja, zdobędziesz wiedzę o procesach wpływających na funkcjonowanie instytucji, organizacji i obywateli, co jest kluczowe dla uczestnictwa w życiu społecznym. Posiadając umiejętności zarządzania tymi procesami, zyskujesz predyspozycje cenione na rynku pracy. Studia drugiego stopnia umożliwią Ci pogłębienie wiedzy o działaniach na rzecz interesu publicznego, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Przygotują one do pełnienia funkcji kierowniczych w służbie cywilnej, pracy w administracji publicznej, rządowej oraz samorządowej, a także w innych instytucjach realizujących zadania publiczne

dr Jan Znajek

opiekun kierunku Administracja

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

stud
Poznasz tajniki zarządzania w administracji publicznej.
Nauczysz się specyfiki rozwiązań prawnych cechujących administrację
Poznasz tajniki zarządzania w administracji publicznej.
Poznasz specyfikę podległości podmiotów poszczególnych szczebli administracji właściwą tylko dla tych struktur państwa.
x

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Administracja i bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 326 zł 360 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 326 zł
Administracja i finanse samorządowe
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 326 zł 360 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 326 zł
Inspektor ochrony danych
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 326 zł 360 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 326 zł
Mediacje sądowe i administracyjne
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 326 zł 360 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 326 zł
Prawo w administracji publicznej
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 326 zł 360 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 326 zł
Zarządzanie w administracji publicznej
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 326 zł 360 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 326 zł

Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać.

Zobacz program studiów

Wykładowcy

dr Jan Znajdek
Ryszard Droba
Igor Protasowicki
Mirosław Gumularz
Edyta Dubois
Małgorzata Wójcik
Karol Kostrzębski
Wojciech Sieczkowski
Małgorzata Kochanowicz
Prof. dr hab. Janusz Soboń
dr Stanisław K. Jachowicz
dr Jan Znajdek

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, ukończone studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki w szkołach wyższych.

 

W WSB Merito w Warszawie prowadzi zajęcia o charakterze interdyscyplinarnym (m.in. Ochrona własności intelektualnej; Ochrona danych osobowych). Jest...

dr Ryszard Droba

Doktor nauk prawnych. Praktyk i teoretyk administracji. Posiada bogate doświadczenie zawodowe związane z zajmowaniem kierowniczych stanowisk urzędniczych w administracji rządowej. W latach 90. członek zespołu do spraw Reformy Centrum Administracyjno-Gospodarczego Rządu. Były ekspert...

dr inż. Igor Protasowicki

W 2006 roku uzyskał dyplom magistra stosunków międzynarodowych (specjalność integracja europejska) w Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Inżynier informatyki. Tytuł naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie uzyskał w 2013...

dr Mirosław Gumularz

Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus School of Law.

 

Ukończył także studia podyplomowe „Prawo Dowodowe” na Wydziale Prawa i Administracji UJ...

dr Edyta Dubois

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa, prawa administracyjnego. Stopień naukowy został nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

 

Zainteresowania naukowe koncentruje przede wszystkim wokół problematyki samorządu...

Małgorzata Wójcik

Skuteczny, ceniony menedżer, praktyk biznesu, doświadczona konsultantka i trenerka, z ponad 25-letnią praktyką zawodową. Pasjonatka strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim, z nieustająco uzupełnianą wiedzą i praktyką w zarządzaniu każdym aspektem cyklu życia pracownika w...

dr Karol Kostrzębski

Absolwent i długoletni pracownik Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, niemcoznawca, politolog, dziennikarz. Przez wiele lat zajmował się naukowo zagadnieniami ekstremizmów politycznych (m.in. doktorat na temat ugrupowań skrajnej prawicy w...

dr Wojciech Sieczkowski

W 2007 r. ukończył studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Kard St Wyszynskiego (UKSW), a w 2010 r. uzyskał dyplom z Business Studies (DBS) na University College Dublin (UCD) w Irlandii. Studia doktoranckie w Katedrze Ubezpieczeń Społecznych Szkoły Głównej Handlowej w...

dr Małgorzata Kochanowicz

Doktor nauk społecznych, dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie. Radca prawny, wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito Warszawa. Ukończyła aplikację radcowską w Warszawie. Ukończyła także studia podyplomowe z „Audytu i...

Prof. dr hab. Janusz Soboń

Specjalista z zakresu ekonomii i zarządzania. Autor lub współautor 400 prac naukowych, naukowo-badawczych i ekspertyz, artykułów do czasopism branżowych i zeszytów naukowych. Organizator i uczestnik Krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Prowadzi liczne wykłady na...

dr Stanisław K. Jachowicz

Wykładowca, konsultant naukowy, ekspert europejski. Doświadczenia praktyczne pracy naukowej i dydaktycznej na wielu uczelniach krajowych i zagranicznych, w procesach restrukturyzacji, wdrażania usprawnień i zarządzania projektami. Wieloletni kierownik studiów licencjackich, magisterskich i...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Zasady rekrutacji

Studentem studiów II stopnia na kierunku Administracja możesz zostać po ukończeniu studiów I stopnia (licencjackie, inżynierskie) lub jednolitych studiów magisterskich. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu dokumentów i spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji.

Poznaj zasady rekrutacji i zapisz się na studia w 5 prostych krokach.

Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie, studia II stopnia

nie zapomnij pobrać biletu w systemie kolejkowym

Godziny otwarcia:
  • pn: 11:00 - 18:00
  • wt-pt: 08:00 - 16:00
Pobierz stronę do PDF