Jak obniżyć czesne?

Studia to inwestycja która się zwraca, ale na początku, dla części z Was, może się wiązać ze sporym wysiłkiem finansowym. Zobacz, z jakich stypendiów i zniżek, które poratują Twój budżet, możesz skorzystać, będąc studentem Uniwersytetu WSB Merito. Pamiętaj, że na naszym uniwersytecie korzystasz nie tylko ze stypendiów fundowanych z budżetu Ministerstwa Edukacji i Nauki, czyli tych samych, z których mogą skorzystać studenci uczelni publicznych, ale WSB Merito ma dla Ciebie zniżki i stypendia fundowane ze środków własnych.

 

Uniwersytetom WSB MERITO zaufało już ponad 450 000 studentów.

Stypendia

Stypendium Rektora

O stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się każdy student po pierwszym roku studiów, który uzyskał wysoką średnią z dwóch ostatnich semestrów (pełnego roku akademickiego) i/lub wykazał się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi albo sportowymi. Stypendium Rektora może zostać przyznane maksymalnie 10% najlepszych studentów na danym kierunku studiów.

Medal
Stypendium Ministra

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki jest przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Kandydatury studentów z całej Polski ocenia zespół ekspertów MEIN reprezentujących wszystkie dziedziny naukowe i artystyczne. Laureaci otrzymują znaczące wyróżnienia finansowe bezpośrednio z Ministerstwa.

Stypendium Socjalne

Przyznawane dla studentów w trudnej sytuacji materialnej, u których dochód na członka rodziny w skali miesiąca nie przekracza 1294 zł. Student z dodatkowych przyczyn może również ubiegać się o wyższe stypendium socjalne.

Uścisk dłoni
Zapomoga

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Zdarzeniami uprawniającymi do otrzymania zapomogi m.in.: śmierć lub ciężka choroba członka rodziny, klęski żywiołowe, wypadki, itp. Zapomogę student może otrzymać maksymalnie dwa razy w roku akademickim.

Tryby
Stypendium dla Osób z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnościami posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności i/lub niezdolności do pracy mogą starać się o stypendium dla osób z niepełnosprawnościami. Jego wysokość będzie zależeć od stopnia orzeczonej niepełnosprawności.

Jak ubiegać się o stypendium?

Zacznij od zalogowania się do swojego konta w uczelnianym systemie Extranet. Tam znajdziesz szczegółowe informacje, wzory wniosków i daty składania podań w zakresie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów.

 

Dokumenty potrzebne do ubiegania się o stypendium znajdziesz w Extranecie:

Stypendia i zniżki


Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSB Merito znajdziesz w Extranecie w zakładce: 
ZARZĄDZENIA/REGULAMINY/PROCEDURY/PRZEWODNIKI -> REGULAMINY

 

Szczegółowych informacji udziela Dziekanat.

Stypendia i zniżki

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Dziekanat - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie, studia II stopnia

pon. i pt. obsługa telefoniczna i mailowa w godz. 08:00-16:00, a w sob. 09:00-14:00

Łabiszyńska 25

03-204 Warszawa

Pokój 018

Telefon: 22 256 23 13

Godziny otwarcia


wtorek: 08:30 - 15:30
środa: 10:00 - 18:00
czwartek: 08:30 - 15:30
sobota: 09:00 - 14:00

Nie czekaj, zapisz się online. Pierwsi korzystają najwięcej!

do 25 kwietnia
czesne już od
360 zł
326 zł
miesięcznie

Zapisując się do 25 kwietnia zyskujesz: 

 

  • 800 zł dzięki zniżce w czesnym, która na studiach II stopnia i II stopnia z podyplomowymi rozliczana jest przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego. 
  • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł. 
  • Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1200 zł i będzie rozliczana przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego. 
  • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł. 

 

 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 360 zł