Co zyskujesz, studiując administrację w WSB Merito?

Forma studiów

Studia na tym kierunku możesz realizować w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej.

W formie stacjonarnej
z wykładowcą oraz koleżankami i kolegami z grupy spotykasz się w salach wykładowych, na zajęciach prowadzonych w ciągu tygodnia - zwyczajowo są to 3 lub 4 dni w tygodniu.

 

W formie niestacjonarnej z wykładowcą oraz koleżankami i kolegami z grupy spotykasz się w salach wykładowych, na zajęciach prowadzonych w weekendy.

online lub trad

Studia na tym kierunku możesz realizować w sposób hybrydowy:

 

  • wykłady realizowane będą zdalnie przy użyciu aplikacji MS Teams
  • ćwiczenia, konwersatoria i lektoraty będą odbywać się w salach Uczelni. 

Wykłady i ćwiczenia planowane będą w oddzielnych dniach, tak aby nie nakładały się na siebie. W każdym dniu zajęć masz albo tylko wykłady, albo tylko ćwiczenia .

Studia II stopnia na kierunku administracja to doskonały wybór dla tych, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę z zakresu administracji i finansów samorządowych, zarządzania kryzysowego oraz zarządzania w administracji publicznej. Studia trwa 2 lata (4 semestry), po ukończeniu otrzymasz dyplom magistra.
Wybierając kierunek Administracja ze studiami podyplomowymi, dodatkowo zdobędziesz umiejętności z zakresu prawa zamówień publicznych lub mediacji sądowych i administracyjnych.
Studia trwają 2 lata (4 semestry) po ukończeniu studiów otrzymasz dyplom magistra oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

x

Administracja to obszar, bez którego niemożliwe jest prawidłowe funkcjonowanie państwa. Jako wykwalifikowany pracownik administracji rządowej czy samorządowej, będziesz miał istotny wpływ na realizację zadań narzuconych przez prawo. Ukończenie studiów magisterskich na kierunku Administracja przygotuje Cię kompleksowo do pracy w administracji publicznej, samorządowej oraz w sektorze prywatnym.

dwa dyplomy

Studia II stopnia ze studiami podyplomowymi to innowacyjna oferta, dzięki której studiujesz jednocześnie na wybranym kierunku studiów magisterskich oraz studiach podyplomowych.

Na tej ścieżce zdobywasz dodatkowe umiejętności potwierdzone dyplomami Uniwersytetu WSB Merito, dzięki czemu wyróżnisz się w oczach pracodawców, oszczędzisz pieniądze, płacąc tylko jedno czesne oraz oszczędzisz czas, bo program studiów podyplomowych realizujesz jednocześnie ze studiami magisterskimi.
Zdobywasz wiedzę wykraczającą poza program studiów magisterskich.

studia podyplomowe

Wiedzę i umiejętności ze studiów magisterskich uzupełniasz i rozwijasz o te, które zyskujesz na studiach podyplomowych.

Zajęcia w ramach studiów podyplomowych realizowane są jednocześnie z tymi, w ramach studiów magisterskich i kończysz obie formy studiów w tym samym czasie. Jest to duża oszczędność czasu poświęconego na rozwój.

 

 

student 2024

Na zajęciach spotkasz doświadczonych praktyków z obszaru prawa i administracji, co pozwoli Ci zdobyć cenne umiejętności przydatne w awansie na stanowiska kierownicze w administracji publicznej. Program studiów został opracowany we współpracy z instytucjami administracji rządowej i samorządowej, sądami, prokuraturami oraz organizacjami pozarządowymi, tak aby był jak najbardziej dopasowany do potrzeb rynku pracy oraz oczekiwań pracodawców.

WSB Warszawa, Wyższa Szkoła Bankowa

W czasie studiów nauczysz się przygotowywać akty administracyjne, w tym decyzje administracyjne. Poznasz procedury ochrony prawnej w Unii Europejskiej oraz zasady ustroju politycznego państwa. Będziesz przygotowany do kierowania małymi oraz średnimi zespołami pracowniczymi. Zdobywasz umiejętności, które pomogą Ci w uzyskaniu awansu na stanowiska kierownicze w administracji publicznej.

studenci

E-administracja to wyzwanie. Podczas zajęć poznasz wyzwania stojące przed administracją i konieczne zmiany w administracji spowodowane nowymi technologiami. Dowiedz się również jak prawo międzynarodowe kształtuje współczesną administrację i jakie wyzwania przed nią stawia.

studenci

Nasza oferta odpowiada na wyzwania współczesnego rynku pracy, rozwijając kluczowe kompetencje przyszłości. W ramach zajęć nauczysz się praktycznych umiejętności, takich jak praca w zespole, planowanie kariery zawodowej oraz rozwiązywanie problemów interdyscyplinarnych. Będziesz miał możliwość zdobycia praktycznej wiedzy branżowej poprzez udział w projektach semestralnych i międzykierunkowych.

Biuro karier strona maj 2023

Jako student WSB Merito, masz dostęp do wsparcia Biura Karier i Praktyk, które pomoże Ci w tworzeniu CV oraz przygotowaniach do rozmów kwalifikacyjnych. Dodatkowo, uczestnicząc w bezpłatnych warsztatach, rozwijasz umiejętności interpersonalne, co ułatwi Ci start na rynku pracy.
Otrzymasz także dostęp do JobTeasera, portalu kariery i ofert pracy. To miejsce, gdzie pracodawcy szybko dodają oferty pracy i kontaktują się ze studentami. Ponadto, weźmiesz udział w targach pracy WSB Merito JobPoint, gdzie zapoznasz się z ofertą staży, praktyk i pracy w renomowanych firmach polskich i zagranicznych, będących naszymi partnerami biznesowymi.

 

Zobacz więcej

dla kogo

Kierunek administracja to propozycja dla tych, którzy dążą do rozwijania umiejętności organizacyjnych i zarządczych, aktywnie zmieniają przestrzeń społeczną, oraz angażują się w działania na rzecz innych. Jeśli interesujesz się otaczającym światem, polityką, i prawem, cenisz pracę zespołową i budowanie relacji, to ta ścieżka może być dla Ciebie idealna. Po ukończeniu studiów na tym kierunku możesz podjąć pracę jako specjalista ds. administracji publicznej, kierownik działu administracyjnego, analityk ds. zarządzania, inspektor nadzoru administracyjnego, doradca w administracji rządowej, czy też asystent samorządowy.

Cechy kierunku:

Uścisk dłoni
program studiów konsultowany z partnerami
Organizacja
zajęcia z praktykami
Mózg
ćwiczenia i warsztaty
Medal
kwalifikacje cenione na rynku
Puchar
dwa dyplomy równocześnie

Nie czekaj, zapisz się online. Pierwsi korzystają najwięcej!

do 31 lipca
czesne już od
360 zł
326 zł
miesięcznie

Zapisując się do 31 lipca, zyskujesz: 

 

  • 800 zł dzięki zniżce w czesnym, która na studiach II stopnia i II stopnia z podyplomowymi rozliczana jest przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego. 
  • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł. 
  • Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1200 zł i będzie rozliczana przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego. 
  • Dodatkowo jesteś zwolniony (-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł. 

 

 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 326 zł

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

student
Poznasz tajniki zarządzania w administracji publicznej.
Nauczysz się specyfiki rozwiązań prawnych cechujących administrację.
Poznasz specyfikę podległości podmiotów poszczególnych szczebli administracji właściwą tylko dla tych struktur państwa.
Kierować małymi oraz średnimi zespołami pracowniczymi i organizować ich pracę.
x

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Prawo w administracji
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 416 zł 450 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 416 zł
Zarządzanie w administracji publicznej
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 416 zł 450 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 416 zł

Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać.

Zobacz program studiów

Wykładowcy

dr Jan Znajdek
Ryszard Droba
Igor Protasowicki
Mirosław Gumularz
Karol Kostrzębski
Prof. dr hab. Janusz Soboń
dr Marta Stepnowska
dr Stanisław K. Jachowicz
Edyta Dubois
dr Sebastian Gajewski
Małgorzata Wójcik
dr Jan Znajdek

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, ukończone studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki w szkołach wyższych.

 

W WSB Merito w Warszawie prowadzi zajęcia o charakterze interdyscyplinarnym (m.in. Ochrona własności intelektualnej; Ochrona danych osobowych). Jest...

dr Ryszard Droba

Doktor nauk prawnych. Praktyk i teoretyk administracji. Posiada bogate doświadczenie zawodowe związane z zajmowaniem kierowniczych stanowisk urzędniczych w administracji rządowej. W latach 90. członek zespołu do spraw Reformy Centrum Administracyjno-Gospodarczego Rządu. Były ekspert...

dr inż. Igor Protasowicki

W 2006 roku uzyskał dyplom magistra stosunków międzynarodowych (specjalność integracja europejska) w Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Inżynier informatyki. Tytuł naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie uzyskał w 2013...

dr Mirosław Gumularz

Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus School of Law.

 

Ukończył także studia podyplomowe „Prawo Dowodowe” na Wydziale Prawa i Administracji UJ...

dr Karol Kostrzębski

Absolwent i długoletni pracownik Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, niemcoznawca, politolog, dziennikarz. Przez wiele lat zajmował się naukowo zagadnieniami ekstremizmów politycznych (m.in. doktorat na temat ugrupowań skrajnej prawicy w...

Prof. dr hab. Janusz Soboń

Specjalista z zakresu ekonomii i zarządzania. Autor lub współautor 400 prac naukowych, naukowo-badawczych i ekspertyz, artykułów do czasopism branżowych i zeszytów naukowych. Organizator i uczestnik Krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Prowadzi liczne wykłady na...

dr Marta Stepnowska

Doktor nauk prawnych. Adiunkt w Katedrze Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnienie prawa rzeczowego i prawa spółdzielczego.

dr Stanisław K. Jachowicz

Wykładowca, konsultant naukowy, ekspert europejski. Doświadczenia praktyczne pracy naukowej i dydaktycznej na wielu uczelniach krajowych i zagranicznych, w procesach restrukturyzacji, wdrażania usprawnień i zarządzania projektami. Wieloletni kierownik studiów licencjackich, magisterskich i...

dr Edyta Dubois

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa, prawa administracyjnego. Stopień naukowy został nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

 

Zainteresowania naukowe koncentruje przede wszystkim wokół problematyki samorządu...

dr Sebastian Gajewski

Doktor nauk prawnych. Zajmuje się prawem i postępowaniem administracyjnym oraz sądową kontrolą administracji. Autor blisko 80 publikacji z tego zakresu: monografii, komentarzy, artykułów i glos. 

 

Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i...

Małgorzata Wójcik

Skuteczny, ceniony menedżer, praktyk biznesu, doświadczona konsultantka i trenerka, z ponad 25-letnią praktyką zawodową. Pasjonatka strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim, z nieustająco uzupełnianą wiedzą i praktyką w zarządzaniu każdym aspektem cyklu życia pracownika w...

Poznaj innych wykładowców

Zasady rekrutacji

Studentem studiów II stopnia na kierunku Administracja możesz zostać po ukończeniu studiów I stopnia (licencjackie, inżynierskie) lub jednolitych studiów magisterskich. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu dokumentów i spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji.

Poznaj zasady rekrutacji i zapisz się na studia w 5 prostych krokach.

Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie, studia II stopnia

nie zapomnij pobrać biletu w systemie kolejkowym

Godziny otwarcia:
  • pn: 11:00 - 18:00
  • wt-pt: 08:00 - 16:00
  • so: 09:00 - 14:00
Pobierz stronę do PDF