Agata Dondajewska

Menedżer kierunku turystyka i rekreacja, zarządzanie Management oraz Business Management

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunkach Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (spec. Logistyka Międzynarodowa) i Zarządzanie (spec. Konsulting gospodarczy), a także Politechniki Poznańskiej na kierunku Inżynieria Zarządzania. Aktualnie pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej. Autorka publikacji naukowych. Certyfikowany trener-szkoleniowiec, nauczyciel akademicki od 2015 roku. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w języku polskim i angielskim z obszaru zarządzania przedsiębiorstwami, a jej zainteresowania koncentrują się wokół zarządzania strategicznego i kryzysowego.

Doświadczenie zawodowe poza uczelnią zdobyła pracując w projektach zajmujących się podnoszeniem jakości kształcenia w wielkopolskich szkołach zawodowych.

 

 

dr Agata Basińska-Zych

Jest członkiem międzynarodowej organizacji zajmującej się problematyką czasu wolnego i wypoczynku Leisure Studies Association. Uczestniczyła w ponad 40 międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych oraz seminariach branżowych z zakresu turystyki i rekreacji. Autorka/ współautorka ponad 30 publikacji naukowych w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych. W okresie 2010-2012 realizowała grant promotorski Narodowego Centrum Nauki, którego rezultatem jest rozprawa doktorska pt. „Rola samorządu terytorialnego w rozwoju rekreacji ruchowej i turystyki” oraz raport z badań „Rola samorządu gminnego w rozwoju rekreacji ruchowej i turystyki w woj. wielkopolskim”.
Pilot wycieczek i animator czasu wolnego z siedmioletenim stażem pracy specjalizującym się w zagranicznych wyjazdach biznesowych oraz motywacyjnych. Współpracowała m.in. z Tui Poland, Travel Profii Parter, Businessman Fun Club. Egzaminator Polskiej Izby Turystyki w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek.
Posiada doświadczenie w pisaniu i koordynowaniu projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych głównie dot. aktywizacji lokalnej społeczności. Aktywna działaczka społeczna, współzałożycielka i członek Zarządu Stowarzyszenia „Kobieca Grupa Działalnia Fanaberia”.

Doktor nauk o kulturze fizycznej, absolwentka turystyki i rekreacji na Wydziale Turystyki i Rekreacji oraz Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Obecnie uczestniczka studiów podyplomowych „Menedżer projektu badawczo-rozwojowego na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu. Adiunkt na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu pełniący funkcję Menedżera kierunku Turystka i Rekreacja.

Paweł Pawlik

Dyrektor Wielkopolskiego Instytutu Kształcenia Przedmedycznego PAAB w Swarzędzu. Obecnie trener pierwszej pomocy Instytutu PAAB, ponadto First Aid at Work Master Trainer Instructor organizacji First Aid Certification Centre (FACC) z siedzibą w Londynie oraz instruktor organizacji Emergency First Response (EFR) z siedzibą w Bristolu. Posiada uprawnienia do nauczania pierwszej pomocy na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

Prowadzi teoretyczno-praktyczne zajęcia z udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy przedmedycznej osobom dorosłym, dzieciom i niemowlętom w sytuacjach zagrożenia życia
i zdrowia wraz z używaniem automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED na poziomie basic.

W pracy dydaktycznej stosuje bardzo efektywne formy i metody prowadzenia zajęć realizując programy edukacyjne pozostające w zgodności ze standardami ratownictwa rekomendowanymi przez Basic Life Support (BLS) Working Group w International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) oraz Międzynarodowym Porozumieniem w sprawie Wytycznych Resuscytacji z Rekomendacjami Postępowania - European Resuscitation Council Guidelines.

Maciej Klóskowski 

Ukończył studia i uzyskał tytuł magistra na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w specjalności Logistyka Międzynarodowa oraz Politechnikę Poznańską w specjalności Transport Lotniczy. Z lotnictwem zawodowo związany od 2011 roku lecz pasja do samolotów rozwijana była od dzieciństwa.Dydaktyk z powołania od wielu rodzinnych pokoleń. Związany ze szkolnictwem wyższym jak też średnim na poziomie Technikum. Autor, egzaminator oraz recenzent prac egzaminacyjnych w zawodzie Technik Lotniskowych Służb Operacyjnych oraz Technik Logistyk. Od 2012 roku związany z Lotniskiem Poznań – Ławica w zakresie pracy Agenta Obsługi Naziemnej. Jego ścieżka kariery wiodła przez większość stanowisk operacyjnych począwszy od Agenta Obsługi Check-in, Agenta Obsługi GA oraz VIP. Obecnie ma przyjemność zarządzać największą sekcją operacyjną oraz działem Cargo. Uwielbia mówić o swojej pracy – taki lotniczy gawędziarz.

 

Marcin Fijoł

Doradca Wsparcia Sprzedaży i Trener Biznesu wywodzący się z branży marketingowej, w której swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w kraju oraz za granicą pracując zarówno po stronie agencji reklamowych oraz klienta. Pracował dla takich marek jak The Mirror, 20th Century Fox, Philips, Ariston, Marwit, Chata Polska, Żywiec, SGB Bank, VW Poznań. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz studiów podyplomowych Marketing Usług na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu).

dr Bernadeta Hołderna-Mielcarek

Dziedziny zainteresowań naukowych to zarządzanie i marketing w turystyce.  Autorka i współautorka artykułów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym, konkurencyjności polskich firm turystycznych w Unii Europejskiej, kreowania markowych produktów turystycznych, kreowania wizerunku turystycznego, zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie turystycznym i marki ekologicznej w turystyce, komunikacji marketingowej w turystyce, innowacji w turystyce, zrównoważonego rozwoju i CSR w turystyce. Współautorka opracowań o charakterze naukowo-wdrożeniowym dotyczących rozwoju rynku turystycznego w Poznaniu i diagnozy turystyki w województwie wielkopolskim. Uczestniczy w programie międzynarodowej wymiany nauczycieli akademickich Erasmus, od 2008 roku prowadzi seminarium praktyczne ,,Tourism Management’’ w Hochschule Hof, prowadziła też zajęcia dydaktyczne w BEST-Sabel Hochschule w Berlinie, w Baltic College w Schwerin i w Szolnok College.

Ukończyła studia i uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych w Katedrze Turystyki Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Poznaniu.

Sabrina Żymierska

Od ponad 10 lat zajmuje się promocją turystyki biznesowej w aglomeracji poznańskiej. Jako Dyrektor Grupy Obiektów Kongresowych i Eventowych, odpowiedzialna jest za strategię, sprzedaż i marketing w obiektach zarządzanych przez Grupę MTP, w tym 16 obiektach wystawienniczych, centrum kongresowym Poznań Congress Center oraz Hali Widowiskowo-Sportowej Arena. Członek MPI Poland, Rady Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz członek Zarządu Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce.

Krzysztof Majda

Z wykształcenia jest germanistą, ukończył wydział Filologii Germańskiej na UAM oraz podyplomowe studia z Coachingu i Mentoringu na SWPS. Prywatnie i zawodowo - ogromny pasjonat turystyki. Swoją przygodę z branżą rozpoczął od pracy pilota wycieczek dla grup niemieckich w Polsce. Swoje doświadczenie w charakterze rezydenta zdobywał pracując w prestiżowych biurach podróży Neckermann&Condor Reisen oraz Thomas Cook. W swojej karierze zawodowej pełnił też funkcję product managera w biurze Thomas Cook, rozwijał i promował markę Happy Events, odpowiadał za dział szkoleń w Neckermann Podróże, organizował wyjazdy szkoleniowe dla pracowników biur podróży Study Tour. W 2010 roku, za swój wkład w promocję wyspy i rozwój polskiej turystyki, został wyróżniony przez burmistrza greckiej wyspy Kos tytułem honorowego obywatela wyspy. 

mgr Monika Ordowska-Perła

Absolwentka Wydziału Turystyki i Rekreacji na Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (specjalność: obsługa ruchu turystycznego)oraz  studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny).

Jest  praktykiem z wieloletnim doświadczeniem w turystyce czarterowej, indywidualnej i biznesowej. Swoje doświadczenie zawodowe w branży turystycznej zdobywała pracując u organizatora turystyki na różnych stanowiskach, między innymi jako specjalista ds. sprzedaży, Kierownik Działu Obsługi Grup czy Product Manager w BP Ecco Holiday. Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu sprzedaży i obsługi klienta, jednocześnie zgłębiając tajniki systemów rezerwacyjnych, wykorzystywanych w turystyce.  Jest specjalistą  w zakresie sprzedaży imprez turystycznych,  obsługi klientów indywidualnych i grupowych oraz tworzeniu produktu turystycznego. Posiada także uprawnienia kasjera lotniczego. Na Uniwersytecie WSB Merito prowadzi przedmioty Systemy rezerwacyjne w turystyce oraz Organizacja i funkcjonowanie biura podróży na kierunku Turystyka i Rekreacja.

Michał Preisler

Od 1998 roku wykładowca akademicki, wykładający: krajoznawstwo, geografię turystyczną Polski i Świata, pilotaż i przewodnictwo, planowanie turystyczne, hotelarstwo i agroturystykę. Od wielu lat aktywnie współpracujący przy różnych formach turystyki kwalifikowanej osób niepełnosprawnych.  Autor wielu publikacji krajoznawczych i turystycznych. Odwiedził ponad 20 krajów na całym świecie, ale uważa że najciekawsza jest Polska i ciągle można w niej coś nowego odkryć.

Z wykształcenia geograf (UAM 1975), z zamiłowania krajoznawca, założyciel i właściciel Biura Organizacji Doradztwa i Szkoleń Wanta (istniejącego od 1995 r.). Przewodnik Tatrzański  i Beskidzki, Przodownik Turystyki Górskiej PTT, Ratownik WOPR, Strażnik Ochrony Przyrody, Pilot Wycieczek Turystycznych, znawca najodleglejszych zakątków Polski. Przez 30 lat pracował jako nauczyciel przedmiotów: geografia i przedsiębiorczość. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy Turystycznych FIJET. Narciarz, kajakarz. Instruktor ZHP w stopniu Harcmistrza.            

dr Alicja Kaiser

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień: rekreacja fizyczna jako element zdrowego stylu życia; aktywność turystyczna i rekreacyjna osób o różnym stanie zdrowia; zachowania zdrowotne osób o zwiększonej aktywności fizycznej (sportowcy, funkcjonariusze grup dyspozycyjnych); rozwój turystyki uzdrowiskowej, Spa&Wellness. Autorka/współautorka ponad 50 prac naukowo-dydaktycznych, w tym podręcznika Elementy promocji zdrowia rodziny w turystyce i rekreacji (2010).
Jest współorganizatorem Międzynarodowych Konferencji Biospołeczne skutki służby wojskowej jako podstawa doskonalenia przyszłych programów wychowania fizycznego i sportu. Członek Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej, Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Animacji Rekreacji i Turystyki.  Współpracuje z Wielkopolskim Związkiem Zapasów oraz Klubem KS „Sobieski” w Poznaniu.

Na Uniwersytecie WSB Merito prowadzi przedmioty: Socjologia w turystyce i rekreacji, Komunikacja społeczna w turystyce, Socjologia czasu wolnego, Promocja zdrowia w miejscu pracy. 

Z wykształcenia socjolog, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Doktor nauk o kulturze fizycznej, specjalizacja naukowa: promocja zdrowia. Pracowała w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz pełniła funkcję dziekana w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Turystyki i Zarzadzania w Poznaniu. Obecnie, adiunkt na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu, członek Komitetu Wydawniczego Wydawnictwa Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu oraz sekretarz czasopisma Studia Periegetica.

dr Jarosław Styperek

Absolwent Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu w zakresie geografii ze specjalnością: kształtowanie i ochrona środowiska. Doktor nauk o ziemi (doktorat pod kierunkiem prof. W.Maika na UMK w Toruniu), obecnie adiunkt, wykładowca Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu. Prowadzi zajęcia z przedmiotów: Geografia i kartografia turystyczna, Obsługa ruchu turystycznego, Geografia turystyczna Europy.

Przygotowuje i realizuje ćwiczenia terenowe dla studentów. Autor lub współautor publikacji dotyczących problematyki turystyki na obszarach chronionych, koncepcji linearnych systemów rekreacyjnych, funkcjonowania i użytkowania szlaków turystycznych, wizualnych aspektów percepcji krajobrazu. W czasie wolnym pilot wycieczek, pasjonat fotografii. Swoje pasje podróżnicze realizuje zarówno poprzez zajęcia dydaktyczne na kierunku Turystyka i Rekreacja, a także organizację i prowadzenie wycieczek i wypraw. Łączy pracę zawodową z zainteresowaniami, przygotowując wykłady o tematyce turystycznej, wystawy fotograficzne oraz ciekawe reportaże turystyczne.

Agnieszka
Agnieszka Falborska

Dietetyk, pedagog. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w jednym z największych cateringów dietetycznych w Polsce. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą skupioną wokół szeroko pojętej edukacji dietetycznej. Jej artykuły od kilku lat pojawiają się w Magazynie Bieganie, prowadzi wykłady, webinary i konsultacje w ramach współpracy z czołowym dostawcą benefitów pracowniczych firmą DailyFruits. W Akademii Dietetyki Klinicznej realizuje dla specjalistów autorskie szkolenie z zakresu zaburzeń odżywiania.  Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Obszary zainteresowań zawodowych: żywienie w sportach wytrzymałościowych, trendy w gastronomii i dietetyce, prawo żywnościowe, zaburzenia jedzenia.

dr Jarosław Styperek

Absolwent Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu w zakresie geografii ze specjalnością: kształtowanie i ochrona środowiska. Doktor nauk o ziemi (doktorat pod kierunkiem prof. W.Maika na UMK w Toruniu), obecnie adiunkt, wykładowca Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu. Prowadzi zajęcia z przedmiotów: Geografia i kartografia turystyczna, Obsługa ruchu turystycznego, Geografia turystyczna Europy.

Przygotowuje i realizuje ćwiczenia terenowe dla studentów. Autor lub współautor publikacji dotyczących problematyki turystyki na obszarach chronionych, koncepcji linearnych systemów rekreacyjnych, funkcjonowania i użytkowania szlaków turystycznych, wizualnych aspektów percepcji krajobrazu. W czasie wolnym pilot wycieczek, pasjonat fotografii. Swoje pasje podróżnicze realizuje zarówno poprzez zajęcia dydaktyczne na kierunku Turystyka i Rekreacja, a także organizację i prowadzenie wycieczek i wypraw. Łączy pracę zawodową z zainteresowaniami, przygotowując wykłady o tematyce turystycznej, wystawy fotograficzne oraz ciekawe reportaże turystyczne.

dr Alicja Kaiser

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień: rekreacja fizyczna jako element zdrowego stylu życia; aktywność turystyczna i rekreacyjna osób o różnym stanie zdrowia; zachowania zdrowotne osób o zwiększonej aktywności fizycznej (sportowcy, funkcjonariusze grup dyspozycyjnych); rozwój turystyki uzdrowiskowej, Spa&Wellness. Autorka/współautorka ponad 50 prac naukowo-dydaktycznych, w tym podręcznika Elementy promocji zdrowia rodziny w turystyce i rekreacji (2010).
Jest współorganizatorem Międzynarodowych Konferencji Biospołeczne skutki służby wojskowej jako podstawa doskonalenia przyszłych programów wychowania fizycznego i sportu. Członek Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej, Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Animacji Rekreacji i Turystyki.  Współpracuje z Wielkopolskim Związkiem Zapasów oraz Klubem KS „Sobieski” w Poznaniu.

Na Uniwersytecie WSB Merito prowadzi przedmioty: Socjologia w turystyce i rekreacji, Komunikacja społeczna w turystyce, Socjologia czasu wolnego, Promocja zdrowia w miejscu pracy. 

Z wykształcenia socjolog, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Doktor nauk o kulturze fizycznej, specjalizacja naukowa: promocja zdrowia. Pracowała w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz pełniła funkcję dziekana w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Turystyki i Zarzadzania w Poznaniu. Obecnie, adiunkt na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu, członek Komitetu Wydawniczego Wydawnictwa Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu oraz sekretarz czasopisma Studia Periegetica.