Co zyskujesz studiując prawo w biznesie na Uniwersytecie WSB Merito?

Forma studiów

Studia na tym kierunku możesz realizować w jednej z dwóch form: niestacjonarnej lub stacjonarnej. 
 

W formie niestacjonarnej z wykładowcą oraz koleżankami i kolegami z grupy spotykasz się zdalnie lub w salach wykładowych, na zajęciach prowadzonych w weekendy oraz wybrane piątki w godzinach popołudniowych.

W formie stacjonarnej z wykładowcą oraz koleżankami i kolegami z grupy spotykasz się zdalnie lub w salach wykładowych, na zajęciach prowadzonych w ciągu tygodnia - zwyczajowo są to 3 lub 4 dni w tygodniu.

hybrydowy

Studia na tym kierunku możesz realizować w sposób:

 • hybrydowy – program realizujesz uczestnicząc w wykładach online na platformie MS Teams oraz przyswajając wiedzę samodzielnie, przy pomocy materiałów zamieszczonych na platformie Moodle. Większość ćwiczeń i laboratoriów odbywasz w salach wykładowych na uczelni. Pamiętaj, że są dni tylko z zajęciami zdalnymi i takie, które w całości spędzisz na uczelni.

Ukończysz kierunek łączący w sobie elementy z takich dziedzin, jak prawo, zarządzanie oraz finanse i rachunkowość. Interdyscyplinarność kształcenia jest odpowiedzią na współczesne wymagania pracodawców. Zdobyta wiedza i doświadczenie dadzą Ci szansę na pracę w różnych podmiotach, takich jak kancelarie prawnicze, działy prawne i finansowe przedsiębiorstw, firmy konsultingowe, windykacyjne, doradcze, ubezpieczeniowe, banki oraz organy administracji publicznej.

Na zajęciach spotkasz praktyków, którzy pracują w dużych przedsiębiorstwach lub prowadzą własną działalność gospodarczą. Podczas zajęć przekażą Ci nie tylko wiedzę teoretyczną, ale podzielą się własnym doświadczeniem biznesowym. Zajęcia w znacznej mierze prowadzone są w formie warsztatów. Realizując projekty czy omawiając case studies, przetestujesz teoretyczne zagadnienia na rzeczywistych przykładach.

Praktykę zawodową możesz realizować u partnerów biznesowych kierunku z którymi współpracujemy.

Zajęcia w ramach kierunku prowadzą sędziowie, adwokaci, radcowie prawni oraz notariusze. Dzięki temu możesz uczyć się od ekspertów w danej dziedzinie.

Krawat
przygotowanie do pracy zawodowej
połączenie znajomości prawa ze światem biznesowym.
możliwość pracy na wielu płaszczyznach zawodowych

Nie czekaj, zapisz się online. Pierwsi korzystają najwięcej!

Do 31 lipca
czesne już od
425 zł
358 zł
miesięcznie

Zapisując się do 31 lipca, zyskujesz:

 

 • 800 zł dzięki zniżce w czesnym, która na studiach I stopnia rozliczana jest na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego.
 • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł.
 • Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1200 zł i będzie rozliczana jest na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego.
 • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł.

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 358 zł/mies.

studentka

Mam kilkoro bliskich znajomych, którzy studiowali na Uniwersytecie WSB Merito. Wszyscy bardzo ciepło wspominają tę uczelnię. Postanowiłam sama przekonać się, czy mają rację. Wybrałam studia w trybie niestacjonarnym, ponieważ w tygodniu pracuję zawodowo. Od dziecka lubiłam się uczyć. Widzę, jak dzięki studiom rozwinęłam się, mam zdecydowanie większą wiedzę i lepsze możliwości na rynku pracy. Bez problemu znajduję czas na naukę, pracę i dodatkowe zajęcia. Jestem pewna, że da się to wszystko pogodzić, a jedno nie wyklucza drugiego.

Magdalena Gurboda

studentka Uniwersytetu WSB Merito

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Poznasz prawne i finansowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.
Nauczysz się interpretować regulacje prawne dotyczące funkcjonowania i finansów przedsiębiorstw.
Nauczysz się obsługiwać spółki prawa handlowego i organy tych spółek.
Poznasz zasady kierowania zespołem i organizacji firmy.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Prawo i finanse
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 453 zł 520 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 453 zł
Prawo i HR
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 453 zł 520 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 453 zł
Prawo i zarządzanie
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 453 zł 520 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 453 zł
Prawo w medycynie
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 453 zł 520 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 453 zł

Program studiów

Harmonogram Roku Akademickiego 2023/2024

 

Program studiów na kierunku Prawo w biznesie na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu

 

 • Język obcy
 • Przedmioty specjalnościowe
 • Praktyka zawodowa
 • Metodyka projektu dyplomowego
 • Seminarium dyplomowe (projekt)
 • WF (fakultet)
 • Technologia informacyjna
 • Przygotowanie do rynku pracy 
 • BHP
 • Techniki studiowania
 • Podstawy zarządzania
 • Marketing usług prawniczych
 • Zarządzanie kadrami
 • Zarządzanie projektami
 • Strategia zarządzania przedsiębiorstwem 
 • Podstawy ekonomii
 • Podstawy finansów
 • Etyka prawnicza i biznesowa
 • Negocjacje w biznesie 
 • Komunikacja w biznesie
 • Logika
 • Prawoznawstwo
 • Tradycje prawa
 • Prawo konstytucyjne
 • Postępowanie cywilne 
 • Podstawy prawa administracyjnego 
 • Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej
 • Prawo cywilne. Część ogólna
 • Prawo cywilne. Zobowiązania
 • Prawo cywilne. Prawo rzeczowe
 • Finanse publiczne i prawo finansowe
 • Podstawy prawa Unii Europejskiej
 • Prawo pracy
 • Prawo spółek handlowych
 • Postępowanie administracyjne
 • Postępowanie podatkowe
 • Postępowanie przed sądami administracyjnymi

 

Zobacz szczegółowy program studiów na kierunku Prawo w biznesie (niestacjonarne).

Zobacz szczegółowy program studiów na kierunku Prawo w biznesie (stacjonarne).

Zobacz program studiów

Wykładowcy

Ryszard Sowiński
dr hab. Jarosław Kubiak
dr Marta Karpińska
dr Magdalena Błaszyk
Karolina Oleksa
dr Maciej Kowalczyk
dr Mieszko Łukaszewicz
dr. A. Wojcieszak
wykładowca
dr Justyna Matusiak

Menedżer kierunku prawo i prawo w biznesie 

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2012 roku uzyskała tytuł doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W swoich zainteresowaniach...

dr hab. Ryszard Sowiński, profesor UWSB Merito

Prof. UWSB Merito, specjalista w obszarze zarządzania kancelariami prawnymi. Współpracuje z właścicielami i partnerami przy diagnozowaniu organizacji, tworzeniu i wdrażaniu strategii rozwoju. Zawodowy członek rad nadzorczych oraz komitetów strategicznych/sterujących kancelarii. 

dr Artur Stefański

Menedżer kierunku finanse i rachunkowość.

Doktor nauk ekonomicznych, specjalista z dziedziny analizy finansowej i oceny ryzyka kredytowego. Doświadczony trener biznesu i analizy finansowej, praktyk gospodarczy z kilkuletnim doświadczeniem w bankowości, samodzielny konsultant finansowy....

dr hab. Jarosław Kubiak

Wykładowca na studiach podyplomowych oraz magisterskich przedmiotów: finanse przedsiębiorstw, zarządzanie płynnością finansową, zarządzanie należnościami i zobowiązaniami. Od roku 1997 roku świadczy usługi jako konsultant przedsiębiorstw w dziedzinie finansów, współpracując...

dr Bartosz Pawelczyk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji, kierunek prawo, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2014 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w Katedrze Prawa Konstytucyjnego (rozprawa doktorska na temat...

dr Marta Karpińska

Doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obroniła pracę doktorską pt. „Pozycja prawna multiagenta ubezpieczeniowego” w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego. Wykładowca akademicki z bogatym...

dr Magdalena Błaszyk

Absolwentka dwóch kierunków prowadzonych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Prawa i Psychologii. Adwokat, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Stopień doktora nauk prawnych uzyskała broniąc rozprawę doktorską poświęconą udziałowi małoletniego w procesie...

dr Karolina Oleksa-Marewska

Doktor nauk o zarządzaniu, psycholog- ukończyła dwie specjalności magisterskie: psychologię kliniczną oraz psychologię pracy i organizacji. Absolwentka studiów licencjackich z zarządzania, specjalność International Business. Dyplomowany trener kompetencji miękkich, członek Polskiego...

dr Maciej Kowalczyk

Doktor nauk prawnych i od pięciu lat adiunkt na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu. Autor kilkunastu artykułów naukowych, autor trzech monografii i współredaktor monografii zbiorowej. Zainteresowania naukowe i badawcze: prawo osobowe oraz prawo zobowiązań, zwłaszcza w ujęciu...

dr Agnieszka Narożniak

Doktor nauk prawnych, absolwentka stosunków międzynarodowych oraz prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2016 roku związana jako wykładowca z Uniwersytetem WSB Merito w Poznaniu, obecnie adiunkt na Wydziale Finansów i Bankowości. Wcześniej zatrudniona w służbie...

dr Mieszko Łukaszewicz

Doktor nauk prawnych (2015), mgr prawa (2010) i mgr arabistyki (2008) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doradca podatkowy (od 2016, nr wpisu 12800), Adiunkt na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu. Autor publikacji dotyczących systemów prawnych państw arabskich i międzynarodowego...

dr Agnieszka Wojcieszak

Doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Prawa medycznego i bioetyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Autorka publikacji z zakresu...

dr Agata Basińska-Zych

Jest członkiem międzynarodowej organizacji zajmującej się problematyką czasu wolnego i wypoczynku Leisure Studies Association. Uczestniczyła w ponad 40 międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych oraz seminariach branżowych z zakresu turystyki i rekreacji. Autorka/...

Agata Dondajewska

Menedżer kierunku turystyka i rekreacja, zarządzanie Management oraz Business Management

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunkach Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (spec. Logistyka Międzynarodowa) i Zarządzanie (spec. Konsulting gospodarczy), a także...

Paulina Wojtkowska

Absolwentka prawa w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Prawnik, podwójna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego za wybitne osiągnięcia naukowe.

Jest praktykiem – na co dzień zajmuje się zagadnieniami związanymi z polskim i...

Maria Golec

Zajmuje się ona tworzeniem oferty programowej dla kierunku i poszczególnych specjalności. Współpracuje z wykładowcami przygotowującymi przedmioty dla kierunku a także nadzoruje prowadzone zajęcia i kursy e’learnigowe. Od początku swojej aktywności zawodowej w różnych rolach...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Dla kogo?

To kierunek dla osób, które:

 •   są przedsiębiorcze i mają już własny pomysł na biznes
 •   chcą dowiedzieć się więcej o prawnych aspektach prowadzenia działalności biznesowej
 •   interesują się prawem, ekonomią i tym, jak wygląda zarządzanie przedsiębiorstwem
 • prowadzą działalność gospodarczą
 • interesują się prawem i medycyną.
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF