Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu

 

śp. Prof. dr. hab. Stanisława Wykrętowicza,

 

pioniera badań nad samorządem gospodarczym w Polsce i Europie, niestrudzonego i pełnego zaangażowania propagatora jej idei.

Cenionego wykładowcy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu związanego z nią od początku jej istnienia, opiekuna naukowego wielu studentów i doktorantów.

Na wieki pozostanie w naszej pamięci.

 

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Rektor, Senat, Rada Akademicka oraz społeczność akademicka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu


Pogrzeb odbędzie się 10 listopada 2022 roku o godz. 11.10 na Cmentarzu Komunalnym nr 2 Junikowo - Poznań.

 

Czytaj więcej