Skzolenie konferencja wykład sala uniwesytet aula

Konferencje i szkolenia

Federacja Naukowa WSB-DSW Merito oraz uczelnie w niej zrzeszone organizują cykliczne spotkania pracowników badawczych, konferencje naukowe oraz szkolenia i warsztaty. Spotkania umożliwiają wymianę myśli, tworzenie zespołów badawczych oraz integrację jednostek i synergię ich potencjału naukowego.

Konferencje organizowane przez uczelnie – jednostki uczestniczące

 

Konferencje, które odbędą się w najbliższym czasie:

Dokumenty do pobrania:

  1. Informacje o konferencji w j. polskim
  2. Information about the conference in English
  3. Wzór streszczenia (Abstract template)


Poniżej lista konferencji, które już się odbyły:

Spotkania pracowników naukowych dyscyplin

Federacja Naukowa WSB-DSW Merito organizuje cykliczne spotkania pracowników naukowych w ramach poszczególnych dyscyplin. Podczas spotkań przedstawiane są bieżące działania naukowe, odbywają się prace zespołów badawczych oraz konsultowane są strategie rozwoju dyscyplin.


Ponadto w ramach spotkań organizowane są dla pracowników szkolenia z zakresu działań publikacyjnych, komercjalizacji badań oraz pozyskiwania i prowadzenia grantów naukowych, a także prezentowane są dobre praktyki w zakresie budowania dorobku naukowego.

Forum Nauki

Rokrocznie w ramach grupy Merito oraz od 2019 roku pod patronatem Federacji Naukowej WSB-DSW Merito organizowane jest Forum Nauki.


Forum Nauki to spotkanie władz naukowo-dydaktycznych wszystkich uczelni – jednostek uczestniczących i stowarzyszonych, naczelnej kadry Federacji oraz pracowników naukowych i administracyjnych uczelni. W ramach Forum organizowane są sesje panelowe, warsztaty dla poszczególnych grup tematycznych oraz szkolenia. Spotkanie co roku gromadzi ponad 100 uczestników.