Współpraca międzynarodowa

W ramach działań podejmowanych przez Federację prowadzona jest współpraca z naukowcami i ośrodkami badawczymi z całego świata. Kontakt z gośćmi z zagranicy ma na celu budowanie międzynarodowych zespołów oraz wymianę myśli. Dzięki temu prowadzone badania są odpowiedzią na realne potrzeby społeczne i biznesowe o charakterze międzynarodowym.