O Federacji

Federacja Naukowa WSB-DSW Merito to pierwsza w Polsce federacja naukowa powołana na mocy Ustawy 2.0 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku.

Jest to jednostka naukowa skupiająca pięć niepublicznych uczelni akademickich. Jej celem jest synergia potencjału naukowego uczelni – jednostek uczestniczących, a współpraca pracowników naukowych i działania Federacji prowadzą do wytworzenia nowej, wyższej jakości w zakresie badań naukowych.

meeting, spotkanie, przemówienie

Skład Federacji Naukowej WSB-DSW Merito

Siedzibą Federacji Naukowej WSB-DSW Merito jest Gdańsk.

Panorama Gdańska, Żuraw