Biblioteka, starodruki

Awanse naukowe

Federacja Naukowa WSB-DSW Merito posiada pełne uprawnienia awansowe (doktorskie i habilitacyjne) w 8 dyscyplinach naukowych, które zostały poddane ewaluacji jakości działalności naukowej.

Wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021

  1. Ekonomia i finanse (dziedzina nauk społecznych) - kategoria A
  2. Językoznawstwo (dziedzina nauk humanistycznych) - kategoria A
  3. Nauki o bezpieczeństwie (dziedzina nauk społecznych) - kategoria B+
  4. Nauki o komunikacji społecznej i mediach (dziedzina nauk społecznych) - kategoria A
  5. Nauki o kulturze fizycznej (dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu) - kategoria B+
  6. Nauki o zarządzaniu i jakości (dziedzina nauk społecznych) - kategoria A
  7. Pedagogika (dziedzina nauk społecznych) - kategoria A
  8. Psychologia (dziedzina nauk społecznych) - kategoria B+

Kontakt

Dział Awansów Naukowych
mgr Maria Sikorska-Gąsior

e-mail: awanse@federacjanaukowa.pl

numer telefonu: 539 670 454