300 punktowe publikacje '17 — '21

Media Technologies and Posthuman Intimacy


Konstruując teorię intymności opisującą procesy zachodzące między „ludzkim” podmiotem a kreacjami informacyjnymi, autor opisuje, w jaki sposób relacja ta jest budowana, jakie ma fazy i jaka jest jej natura.


Autor dr hab. Jan Stasieńko, prof. UD DSW

Opublikowano 16 grudnia 2021

Wydawnictwo Bloomsbury Publishing

Więcej informacji na stronie wydawnictwa

publikacja książka

Public Television in Poland

Political Pressure and Public Service Media in a Post-communist Country


Książka ta jest analizą działalności zawodowej dziennikarzy telewizji publicznej w Polsce, działających w niestabilnym systemie postkomunistycznego państwa, aby pokazać, jak media mogą działać w interesie publicznym na rzecz umacniania demokracji.


Autorka dr hab. Agnieszka Węglińska, prof. UD DSW

Opublikowano 4 października 2021

Wydawnictwo Routledge

Więcej informacji na stronie wydawnictwa

publikacja książka

Banking, Money and International Finance

Global Stock Market Development

Quantitative an Behavioural Analysis


Książka zawiera innowacyjne narzędzie do oceny światowych rynków akcji. Opisuje złożoną koncepcję „rozwoju giełdy” w świetle klasycznych i behawioralnych teorii finansów


Autor dr hab. Marcin Kalinowski, prof. UWSB Merito w Gdańsku

Opublikowano 27 września 2021

Wydawnictwo Routledge

Więcej informacji na stronie wydawnictwa

publikacja książka

Brand Metrics

Measuring Brand Efficacy along Customer Journey


Autor wyjaśnia kluczowe narzędzia do analizy marki, które mierzą skuteczność i świadomość marki na ścieżce klienta.


Autor dr hab. Jacek Kall, prof. UWSB Merito w Poznaniu

Opublikowano 9 września 2021

Wydawnictwo Routledge

Więcej informacji na stronie wydawnictwa

publikacja książka

Economics, Education and Youth Entepreneurship

International Perspectives


Celem tej książki jest uzasadnienie znaczenia wiedzy ekonomicznej dla każdego człowieka w kraju o systemie gospodarczym opartym na mechanizmie rynkowym.


Autorzy prof. dr hab. Marian Noga oraz dr hab. Andrzej Brzezieński, prof. UD DSW

Opublikowano 23 lipca 2021

Wydawnictwo Routledge

Więcej informacji na stronie wydawnictwa

 

publikacja książka

Communicating Aggression in a Megamedia World


Autorka książki opisuje, jak w dobie kultury megamedialnej agresja w komunikacji stanowi zagrożenie dla społeczności komunikacyjnej.


Autorka dr hab. Beata Sierocka, prof.  UD DSW

Opublikowano 23 marca 2021

Wydawnictwo Routledge

Więcej informacji na stronie wydawnictwa

publikacja książka

Routledge Studies in Innovation,Organizations and Technology

Digital Business Models

Perspectives on Monetisation


Książka prezentuje zastosowanie teoretycznych aspektów monetyzacji z prezentacją praktycznych rozwiązań biznesowych. Opisuje uwarunkowania, metody i techniki monetyzacji modeli biznesowych w gospodarce cyfrowej.


Autorzy dr hab. Adam Jabłoński, prof. UWSB Merito w Poznaniu i dr hab. Marek Jabłoński, prof. UWSB Merito w Chorzowie

Opublikowano 12 października 2020

Wydawnictwo Routledge

Więcej informacji na stronie wydawnictwa

publikacja książka