Wydawnictwa

Uczelnie – jednostki uczestniczące i stowarzyszone w Federacji – upowszechniają wyniki badań poprzez działalność wydawnictw i czasopism naukowych. Obecnie w ramach grupy prowadzone są dwa wydawnictwa naukowe.

książki biblioteka regały

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW we Wrocławiu

Wydawnictwo Naukowe DSW powstało w 2004 roku. W ramach swej działalności publikuje książki naukowe (monografie, serie wydawnicze, prace zbiorowe) oraz czasopisma z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych, nauk technicznych oraz nauk o kulturze fizycznej, których problematyka odpowiada kierunkom studiów i badań naukowych prowadzonych w DSW.


Wśród publikowanych prac znajdują się m.in. monografie profesorskie i habilitacyjne, wyróżnione prace doktorskie oraz inne prace naukowe badaczy zarówno z DSW, jak i innych ośrodków w Polsce lub za granicą.

 


https://wydawnictwo.dsw.edu.pl

 

Wydawnictwo Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu

Wydawnictwo WSB powstało w 1994 roku. Wydało dotąd blisko 500 tytułów książek, głównie o tematyce ekonomicznej i prawnej. Oferta wydawnicza obejmuje: podręczniki akademickie, monografie, materiały konferencyjne, czasopisma naukowe i książki popularnonaukowe. Wśród autorów publikacji znajduje się wiele znanych i cenionych nazwisk.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego znalazło się na liście wydawnictw poziomu I.
Informacje na temat aktualnych list wydawnictw oraz czasopism można znaleźć na stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 


https://www.wydawnictwo.merito.pl

 

Czasopisma naukowe

Promowanie rezultatów badań naukowych odbywa się również w pozostałych jednostkach poprzez wydawanie czasopism zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Publikowane są artykuły naukowe, będące podsumowaniem wystąpień na konferencjach naukowych pracowników uczelni, naukowców z ośrodków krajowych i zagranicznych, jak również studentów i absolwentów.


Poniżej lista czasopism wydawanych przez uczelnie uczestniczące i stowarzyszone w Federacji Naukowej WSB-DSW Merito:

 

otwarta książka

Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu

 • „Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja. Kwartalnik Myśli Społeczno-Pedagogicznej” - 70 pkt w wykazie czasopism MEiN
 • „Forum Oświatowe” - 70 pkt w wykazie czasopism MEiN
 • „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” - 70 pkt w wykazie czasopism MEiN
 • „Studia Poradoznawcze” - 70 pkt w wykazie czasopism MEiN

 

Serie wydawnicze:

 • Seria Biblioteka Współczesnej Myśli Społecznej
 • Seria Dissertationes Paedagogicae
 • Seria Wittgensteinowska

 

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu

 • „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” - 20 pkt w wykazie czasopism MEiN
 • „Studia Periegetica” - 40 pkt w wykazie czasopism MEiN
 • „Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej”
 • „Chorzowskie Studia Polityczne”
 • „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie”
 • „Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”

 

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

 • „WSB Journal of Business and Finance” - 20 pkt w wykazie czasopism MEiN

 

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

 • „Central European Review of Economics and Management” (CEREM) - 20 pkt w wykazie czasopism MEiN
 • „Central and Eastern European Journal of Economics and Management” (CEEJEM)

 

Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

 • „Torun Business Review” (TBR) - 20 pkt w wykazie czasopism MEiN
 • „Torun Social Science Review” (TSSR)