połączenia neurony linie connect współpraca połączenia neurony linie connect współpraca

Obszary współpracy

Pracownicy naukowi uczelni – jednostek uczestniczących i stowarzyszonych Federacji Naukowej WSB–DSW prowadzą badania naukowe w dziedzinach nauk społecznych, humanistycznych oraz nauk medycznych i o zdrowiu.

Wyniki badań publikowane są w czasopismach o zasięgu zarówno międzynarodowym, jak i krajowym. Jednocześnie rezultaty badań znajdują zastosowanie w instytucjach otoczenia społeczno – gospodarczego, m.in. poprzez wspólnie realizowane projekty, usługi badawcze na zlecenie, ekspertyzy i opinie wykonywane na zlecenie podmiotów prywatnych i publicznych.

Dzięki współpracy naukowców z różnych ośrodków badania realizowane w ramach Federacji mają charakter kompleksowy i interdyscyplinarny.

Pracownicy jednostek uczestniczących i stowarzyszonych w Federacji podejmują współpracę z zagranicznymi uczelniami, przedsiębiorcami, fundacjami, stowarzyszeniami oraz samorządami lokalnymi, wychodząc naprzeciw aktualnym istotnym wyzwaniom o charakterze społecznym i gospodarczym.

Pracownicy naukowi realizują innowacyjne i pionierskie badania i projekty, które przekładają się bezpośrednio na poziom życia społeczeństwa i funkcjonowanie gospodarki zarówno lokalnie, jak i na arenie międzynarodowej.

Badania prowadzone są w następujących obszarach: