stickers projekty karteczki zadania stickers projekty karteczki zadania

Konkursy międzynarodowe

HORIZON EUROPE


Horyzont Europa jest czołowym programem grantowym wspierającym badania i innowacje. Ułatwia tworzenie i rozpowszechnianie wiedzy i technologii mające na celu rozwój europejskiej nauki, by z sukcesami stawiała czoła globalny wyzwaniom.

Więcej informacji

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS (MSCA)


Finansowania ukierunkowane na rozwój doktorantów i doktorów habilitowanych.

Więcej informacji

EUROPEAN RESEARCH COUNCIL (ERC) 


Program grantowy dla najlepszych badań pionierskich.

Więcej informacji

KONKURSY MIĘDZYNARODOWE WE WSPÓŁPRACY Z NARODOWYM CENTRUM NAUKI


Chist-era Call CHIST-ERA Call 2023 (ncn.gov.pl)

 

JPND  JPND 2024 (ncn.gov.pl)

 

JPIAMR IMPACT JPIAMR IMPACT (ncn.gov.pl)

 

DAINA 3 DAINA 3 (ncn.gov.pl)

 

IMPRESS-U IMPRESS-U (ncn.gov.pl)

 

WEAVE-UNISONO   Weave-UNISONO (ncn.gov.pl)

Konkursy Krajowe

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


NCBR jest kluczowym ośrodkiem wspierania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych i społecznych, kreuje ekosystem wiedzy i informacji na ich temat. Inicjuje i realizuje przedsięwzięcia przyczyniające się do cywilizacyjnego rozwoju kraju.

Harmonogram konkursów w 2024 r.

NCBiR

Narodowe Centrum Nauki


Narodowe Centrum Nauki wspiera badania podstawowe poprzez finansowanie w drodze konkursów projektów badawczych oraz działań naukowych.

Aktualny harmonogram konkursów NCN

NCn

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)


NAWA działa na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej. Agencja dąży do umocnienia doskonałości naukowej, umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych, a także do promocji Polski - jej języka oraz kultury w celu budowania wizerunku kraju oferującego interesujące możliwości edukacyjne i badawcze.

Aktualny harmonogram naborów

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP)


Fundacja jest instytucją non profit, która wspiera wybitnych uczonych i zespoły badawcze we wszystkich dziedzinach nauki. Wspomaga również innowacyjne przedsięwzięcia i komercjalizację odkryć oraz wynalazków naukowych.

Więcej informacji

stickers projekty karteczki zadania

Kontakt

Małgorzata Urbaniak

Młodsza Specjalistka ds. projektów naukowych i komercjalizacji


murbaniak@federacjanaukowa.pl

tel. 576 802 001