Dr hab. inż. Bogna Janik, wykładowca Uniwersytetu WSB Merito Poznań oraz wieloletni praktyk w zakresie bankowości i rynków kapitałowych, uzyskała tytuł doktora habilitowanego w dyscyplinie naukowej ekonomia i finanse. 

 

– W monografii „Inwestycje społecznie odpowiedzialne. Typologia krajów europejskich” podjęłam problem badawczy polegający na zbadaniu czynników zróżnicowania inwestycji społecznie odpowiedzialnych na europejskim rynku finansowym – powiedziała dr inż. Bogna Janik. Celem podjętych badań było opracowanie typologii wybranych krajów europejskich według wartości inwestycji społecznie odpowiedzianych (mierzonych wartością SRI per capita), z uwzględnieniem czynników społeczno-gospodarczych, środowiskowych i kulturowych.

 

Prowadzone badanie miało charakter interdyscyplinarny. Pozwoliło na poznanie wielopłaszczyznowych związków pomiędzy różnymi zjawiskami z obszaru finansów i ekonomii a ekologii, życia społecznego oraz szeroko rozumianej kultury i na tej podstawie identyfikację krajów o podobnych cechach.

 

Serdecznie gratulujemy awansu naukowego!

Czytaj więcej