Prezydent Federacji – dr hab. Marcin Kalinowski, prof. WSB

Prezydent Federacji

Organ jednoosobowy Federacji – kieruje nią i reprezentuje ją na zewnątrz. Realizuje politykę naukową i odpowiada za prawidłowe działanie Federacji.

 

Na pierwszego Prezydenta Federacji Naukowej WSB-DSW wybrano prof. Marcina Kalinowskiego – wieloletniego Dziekana Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, praktyka życia gospodarczego, doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, specjalizującego się w finansach.

 

Zgromadzenie Federacji

Strategiczny i nadzorczy organ kolegialny Federacji Naukowej WSB-DSW. Podejmuje decyzje finansowe i marketingowe, a także prowadzi nadzór nad działalnością Federacji.


Skład:

 • Rafał Kaszta – Przewodniczący Zgromadzenia Federacji, Kanclerz Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu
 • dr hab. Marcin Kalinowski, prof. UWSB Merito – Prezydent Federacji Naukowej WSB-DSW
 • dr Joanna Nogieć – Kanclerz Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu
 • Krzysztof Kamiński – Kanclerz Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW we Wrocławiu
 • Emilia Michalska – Kanclerz Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku
 • Maciej Kolasiński – Wiceprezes Zarządu TEB Akademia
 • dr Anna Kocikowska – Kanclerz Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu
 • Karol Cyrulik — Kanclerz Uczelni WSB Merito w Warszawie.

 

Kolegium Rektorów

Organ opiniodawczy w Federacji, w skład którego wchodzą rektorzy wszystkich uczelni – jednostek uczestniczących w Federacji. Do zadań organu należy wyrażanie opinii w naukowych sprawach dotyczących polityki naukowej, strategii Federacji czy powoływania rad naukowych dyscyplin.


Skład:

 • dr hab. Jan Wiśniewski, prof. UWSB Merito – Przewodniczący Kolegium Rektorów, Rektor Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku
 • dr hab. Sławomir Krzychała, prof. DSW – Wiceprzewodniczący Kolegium Rektorów, Rektor Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Jacek Mercik – Rektor Uniwersytetu WSB Merito Wrocławiu
 • dr hab. Ryszard Sowiński, prof. UWSB Merito – Rektor Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz – Rektor Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu
 • dr hab. Piotr Olaf Żylicz, prof. WSB Merito — Rektor Uczelni WSB Merito w Warszawie.

 

Rady naukowe dyscyplin

Rady naukowe dyscyplin wyznaczają kierunki rozwoju dyscyplin naukowych, a w przyszłości będą odpowiedzialne za proces nadawania stopni naukowych w ramach szkół doktorskich utworzonych na poziomie Federacji.

Pracownicy Federacji

Anna Tomasik
Kierownik Biura Federacji


Zajmuje się organizacją pracy biura oraz monitorowaniem sfery administracyjnej.

 

Aleksandra Koska
Menedżer ds. publikacji naukowych


Koordynuje działania Federacji w ramach kryterium pierwszego ewaluacji jakości działalności naukowej oraz wspiera pracowników naukowych w zakresie publikacji.

 

Aleksandra Koska-Legieć

Małgorzata Urbaniak

Młodsza specjalistka ds. projektów badawczych i komercjalizacji

 

Koordynuje działania Federacji w ramach projektów naukowych i badawczo-rozwojowych oraz w zakresie kryterium trzeciego ewaluacji jakości działalności naukowej. Wspiera pracowników naukowych w zakresie wpływu społeczno-gospodarczego nauki.

brak zdjecia osoby

dr hab. Jacek Borzyszkowski, prof. WSB
Koordynator dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości


Koordynuje działania dyscypliny naukowej, przygotowując strategie jej rozwoju. Realizuje także regularne spotkania pracowników naukowych dyscypliny oraz udziela niezbędnego doradztwa służącego rozwojowi naukowemu.

 

Jacek Borzyszkowski

dr hab. Johannes Platje, prof. WSB
Koordynator dyscypliny ekonomia i finanse

 

Koordynuje działania dyscypliny naukowej, przygotowując strategie jej rozwoju. Realizuje także regularne spotkania pracowników naukowych dyscypliny oraz udziela niezbędnego doradztwa służącego rozwojowi naukowemu.

 

dr hab. Jan Stasieńko, prof. DSW
Koordynator dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach


Koordynuje działania dyscypliny naukowej, przygotowując strategie jej rozwoju. Organizuje także regularne spotkania pracowników naukowych dyscypliny oraz doradza, co służy rozwojowi naukowemu.

dr Anna Pol
Koordynator dyscypliny językoznawstwo

 

Koordynuje działania dyscypliny naukowej, przygotowując strategie jej rozwoju. Realizuje także regularne spotkania pracowników naukowych dyscypliny oraz udziela niezbędnego doradztwa służącego rozwojowi naukowemu.

dr Marcin Starnawski
Koordynator dyscypliny pedagogika

 

Koordynuje działania dyscypliny naukowej, przygotowując strategie jej rozwoju. Realizuje także regularne spotkania pracowników naukowych dyscypliny oraz udziela niezbędnego doradztwa służącego rozwojowi naukowemu.

 

brak zdjecia osoby

dr Miłosz Gac
Koordynator dyscypliny nauki o bezpieczeństwie

 

Koordynuje działania dyscypliny naukowej, przygotowując strategie jej rozwoju. Realizuje także regularne spotkania pracowników naukowych dyscypliny oraz udziela niezbędnego doradztwa służącego rozwojowi naukowemu.

Miłosz Gac nauki o bezpieczeństwie

dr hab. Marcin Błażejowski, prof. WSB
Analityk wskaźników ewaluacji


Zajmuje się przygotowywaniem wstępnych wersji rozwiązań w obszarze ewaluacji jakości działalności nauki oraz kontrolą wskazanego procesu.

 

dr Paweł Kufel
Analityk wskaźników ewaluacji


Zajmuje się przygotowywaniem wstępnych wersji rozwiązań w obszarze ewaluacji jakości działalności nauki oraz kontrolą wskazanego procesu.