Prezydent Federacji – dr hab. Marcin Kalinowski, prof. WSB

Prezydent Federacji

Organ jednoosobowy Federacji – kieruje nią i reprezentuje ją na zewnątrz. Realizuje politykę naukową i odpowiada za prawidłowe działanie Federacji.

 

Na pierwszego Prezydenta Federacji Naukowej WSB-DSW Merito wybrano prof. Marcina Kalinowskiego – wieloletniego Dziekana Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, praktyka życia gospodarczego, doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, specjalizującego się w finansach.

 

Zgromadzenie Federacji

Strategiczny i nadzorczy organ kolegialny Federacji Naukowej WSB-DSW Merito. Podejmuje decyzje finansowe i marketingowe, a także prowadzi nadzór nad działalnością Federacji.


Skład:

 • Rafał Kaszta – Przewodniczący Zgromadzenia Federacji, Kanclerz Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu
 • dr hab. Marcin Kalinowski, prof. UWSB Merito – Prezydent Federacji Naukowej WSB-DSW
 • dr Joanna Nogieć – Kanclerz Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu
 • Krzysztof Kamiński – Kanclerz Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW we Wrocławiu
 • Emilia Michalska – Kanclerz Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku
 • Maciej Kolasiński – Wiceprezes Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych Merito
 • dr Anna Kocikowska – Kanclerz Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu

 

Kolegium Rektorów

Organ opiniodawczy w Federacji, w skład którego wchodzą rektorzy wszystkich uczelni – jednostek uczestniczących w Federacji. Do zadań organu należy wyrażanie opinii w naukowych sprawach dotyczących polityki naukowej, strategii Federacji czy powoływania rad naukowych dyscyplin.


Skład:

 • dr hab. Jan Wiśniewski, prof. UWSB Merito – Przewodniczący Kolegium Rektorów, Rektor Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku
 • dr hab. Sławomir Krzychała, prof. DSW – Wiceprzewodniczący Kolegium Rektorów, Rektor Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Jacek Mercik – Rektor Uniwersytetu WSB Merito Wrocławiu
 • dr hab. Ryszard Sowiński, prof. UWSB Merito – Rektor Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz – Rektor Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu

 

Rady naukowe dyscyplin

Rady naukowe dyscyplin wyznaczają kierunki rozwoju dyscyplin naukowych, a w przyszłości będą odpowiedzialne za proces nadawania stopni naukowych w ramach szkół doktorskich utworzonych na poziomie Federacji.

Pracownicy Federacji

dr hab. Jacek Borzyszkowski, prof. UWSB Merito
Zastępca Prezydenta Federacji


Koordynuje działania dyscyplin naukowych, nadzorując realizację strategii ich rozwoju. Realizuje także regularne spotkania Koordynatorów dyscyplin naukowych oraz udziela niezbędnego doradztwa służącego rozwojowi naukowemu.

 

Jacek Borzyszkowski

Anna Tomasik
Kierownik Biura Federacji


Zajmuje się organizacją pracy biura oraz monitorowaniem sfery administracyjnej działalności podmiotu.

 

Maria Sikorska-Gąsior
Kierownik Działu Awansów Naukowych


Koordynuje proces prowadzenia postępowań awansowych pod kątem administracyjno-prawnym oraz organizuje prace Rad Naukowych Dyscyplin.

Aleksandra Koska
Menedżer ds. publikacji naukowych


Koordynuje działania Federacji w ramach kryterium pierwszego ewaluacji jakości działalności naukowej oraz wspiera pracowników naukowych w zakresie publikacji.

 

Aleksandra Koska-Legieć

Patrycja Rudkowska

Młodszy specjalista w Biurze Federacji

 

Organizuje proces rekrutacji i zajęć w ramach szkolenia „seminarium doktorskie”. Wspiera procesy związane z kształceniem akademickim i postępowaniami awansowymi.

dr hab. Monika Chodorek, prof. UWSB Merito
Koordynator dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości

 

Koordynuje działania dyscypliny naukowej, przygotowując strategie jej rozwoju. Realizuje także regularne spotkania pracowników naukowych dyscypliny oraz udziela niezbędnego doradztwa służącego rozwojowi naukowemu.

dr hab. Miłosz Gac, prof. UWSB Merito
Koordynator dyscypliny nauki o bezpieczeństwie

 

Koordynuje działania dyscypliny naukowej, przygotowując strategie jej rozwoju. Realizuje także regularne spotkania pracowników naukowych dyscypliny oraz udziela niezbędnego doradztwa służącego rozwojowi naukowemu.

Miłosz Gac nauki o bezpieczeństwie

dr hab. Johannes Platje, prof. UWSB Merito
Koordynator dyscypliny ekonomia i finanse

 

Koordynuje działania dyscypliny naukowej, przygotowując strategie jej rozwoju. Realizuje także regularne spotkania pracowników naukowych dyscypliny oraz udziela niezbędnego doradztwa służącego rozwojowi naukowemu.

 

dr hab. Jan Stasieńko, prof. Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW
Koordynator dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach


Koordynuje działania dyscypliny naukowej, przygotowując strategie jej rozwoju. Organizuje także regularne spotkania pracowników naukowych dyscypliny oraz doradza, co służy rozwojowi naukowemu.

dr Ewelina Cichoń
Koordynator dyscypliny psychologia

 

Koordynuje działania dyscypliny naukowej, przygotowując strategie jej rozwoju. Realizuje także regularne spotkania pracowników naukowych dyscypliny oraz udziela niezbędnego doradztwa służącego rozwojowi naukowemu.

dr Patrycja Karpińska
Koordynator dyscypliny językoznawstwo

 

Koordynuje działania dyscypliny naukowej, przygotowując strategie jej rozwoju. Realizuje także regularne spotkania pracowników naukowych dyscypliny oraz udziela niezbędnego doradztwa służącego rozwojowi naukowemu.

dr Marcin Starnawski
Koordynator dyscypliny pedagogika

 

Koordynuje działania dyscypliny naukowej, przygotowując strategie jej rozwoju. Realizuje także regularne spotkania pracowników naukowych dyscypliny oraz udziela niezbędnego doradztwa służącego rozwojowi naukowemu.

 

dr Mateusz Ziemba
Koordynator dyscypliny nauki o kulturze fizycznej

 

Koordynuje działania dyscypliny naukowej, przygotowując strategie jej rozwoju. Realizuje także regularne spotkania pracowników naukowych dyscypliny oraz udziela niezbędnego doradztwa służącego rozwojowi naukowemu.

dr hab. Marcin Błażejowski, prof. UWSB Merito
Analityk wskaźników ewaluacji


Zajmuje się przygotowywaniem wstępnych wersji rozwiązań w obszarze ewaluacji jakości działalności nauki oraz kontrolą wskazanego procesu.

 

dr Paweł Kufel
Analityk wskaźników ewaluacji


Zajmuje się przygotowywaniem wstępnych wersji rozwiązań w obszarze ewaluacji jakości działalności nauki oraz kontrolą wskazanego procesu.