Federacja Naukowa WSB-DSW Merito (Centrum Badań i Komercjalizacji) dołączyła do PACTT - Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii!
Jest to zrzeszenie przedstawicieli uczelnianych jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie i komercjalizację własności intelektualnej. W jego skład wchodzi obecnie 90 uczelni i jednostek naukowych.

 

Dla Federacji i tworzących ją uniwersytetów to bardzo ważny krok, dzięki któremu dołączamy do największej społeczności szeroko promującej i profesjonalizującej transfer technologii i wiedzy. 💡 

Czytaj więcej