Program studiów

Przedmioty podstawowe i kierunkowe:                  

 • Podstawy nauki i teorii bezpieczeństwa
 • Prawne podstawy bezpieczeństwa
 • Polityka i strategie bezpieczeństwa
 • System bezpieczeństwa narodowego
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Zachowanie w sytuacjach kryzysowych - szkolenie praktyczne
 • Logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • Bezpieczeństwo militarne
 • Prawo konstytucyjne
 • Współczesne systemy polityczne
 • Postępowanie administracyjne
 • Administracja publiczna
 • Międzynarodowe stosunki polityczne
 • Najnowsza historia polski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
 • Geografia
 • Podstawy zarządzania
 • Podstawy psychologii
 • Filozofia
 • Podstawy socjologii
 • Podstawy ekonomii
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Podstawy technologii informacyjnej i aplikacji biurowych
 • Język obcy
 • Podstawy komunikacji
 • Metodyka pracy projektowej
 • Wprowadzenie do pracy dyplomowej
 • Wyzwania rynku pracy
 • Przedmiot kierunkowy w języku obcym 
 • Przedmioty specjalnościowe obowiązkowe (godziny w semestrze w zależności od specjalności)
 • Wychowanie fizyczne
 • Bhp
 • Język polski (tylko dla obcokrajowców)
 • Praktyka zawodowa
 • Seminarium dyplomowe

Oraz przedmioty specjalnościowe, które realizowane są od II roku studiów.