Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu Filia w Chorzowie

ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów

Tel.: 32 349 84 74

NIP: 778-10-28-941

Aby wyświetlić mapę wymagana jest obsługa JavaScript przez przeglądarkę.
zamknij

Adres i godziny otwarcia

ul. Sportowa 29

41-506 Chorzów


pn-pt: 08:00-16:00
so: 08:00-14:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

pokój 14
Zobacz na mapie

ul. Sportowa 29

41-506 Chorzów


pn-pt: 08:00-16:00
so: 08:00-14:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

I piętro
Zobacz na mapie

Sportowa 29

41-506 Chorzów


wt-cz: 09:00-15:00
so: 09:00-15:00
nd: 09:00-14:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

ul. Sportowa 29

41-506 Chorzów


pn-pt: 08:00-16:00
so: 08:00-14:00
Napisz wiadomość

Biblioteka

W okresie 17.07-01.09.2023 Biblioteka otwarta wyłącznie od wtorku do piątku w godzinach 9.00-15.00

Tel.: 32 349 84 71

E-mail: biblioteka@chorzow.merito.pl

zamknij

Adres i godziny otwarcia

I piętro, pokój 125
Zobacz na mapie

ul. Sportowa 29

41-506 Chorzów


wt-śr: 09:00-16:00
cz: 09:00-17:00
pt: 09:00-16:00
so-nd: 09:00-15:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

Pokój 20 i 21.
Zobacz na mapie

ul. Sportowa 29

41-506 Chorzów


wt-pt: 08:00-16:00
so: 09:00-14:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

Pokój 18
Zobacz na mapie

ul. Sportowa 29

41-506 Chorzów


pn-cz: 11:00-16:00
pt: 10:00-15:00
so: 08:00-13:00
Napisz wiadomość

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń

zamknij

Adres i godziny otwarcia

Pokój 73 i 78
Zobacz na mapie

ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7

40-132 Katowice


pn-pt: 08:00-16:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

I piętro
Zobacz na mapie

ul. Armii Krajowej 12

41-503 Chorzów


pn-pt: 08:00-16:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

Pokój 15.
Zobacz na mapie

ul. Sportowa 29

41-506 Chorzów


wt-pt: 09:00-15:00
so: 09:00-14:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

Katarzyna Szczepańska - Koordynatora Klienta Biznesowego
Zobacz na mapie

ul. Sportowa 29

41-506 Chorzów


pn-pt: 08:00-16:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

Mariusz Zroski - Koordynatora Klienta Biznesowego
Zobacz na mapie

ul. Sportowa 29

41-506 Chorzów


pn-pt: 08:00-16:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

pok. 73, II piętro
Zobacz na mapie

ul. Wyszyńskiego 7

40-132 Katowice


pn-pt: 08:00-16:00
Napisz wiadomość

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów z Niepełnosprawnością

Na dyżur w budynku prosimy zapisać się najpierw telefonicznie.

Tel.: 32 349 85 02

E-mail: wsb.otwarta@chorzow.merito.pl

zamknij

Adres i godziny otwarcia

Erika Pieknik - pok. 123
Zobacz na mapie

ul.Sportowa 29

41-506 Chorzów


wt: 09:00-11:00
so: 09:00-11:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

Pokój 06
Zobacz na mapie

ul. Sportowa 29

41-506 Chorzów


pn-pt: 08:00-16:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

Sportowa 29

41-506 Chorzów

Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

ul. Sportowa 29

41-506 Chorzów

Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

ul. Sportowa 29

41-506 Chorzów


pn-pt: 08:00-16:00
Napisz wiadomość

Formularz kontaktowy

- Wybierz -
 • - Wybierz -
 • BHP
 • Biblioteka
 • Biuro Karier i Praktyk
 • Biuro Programu MBA
 • Biuro Rekrutacji - Program Firma i szkolenia
 • Biuro Rekrutacji - Program Firma, szkolenia
 • Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia w Chorzowie
 • Biuro Rekrutacji studiów podyplomowych w Chorzowie
 • Biuro Rekrutacji Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW
 • Dział Marketingu i PR
 • Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń
 • Dział Szkoleń
 • Dział Współpracy z Zagranicą
 • Dziekanat
 • Inspektor Ochrony Danych, Mateusz Potocki
 • Pełnomocnik Rektora ds. Studentów z Niepełnosprawnością
 • Reklamacje
 • Studium Języków Obcych

Podaj numer albumu jeśli jesteś naszym studentem lub absolwentem. Przyśpieszy to realizację Twojego zgłoszenia

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ? Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 5. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@poznan.merito.pl. W JAKICH CELACH, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? Cele marketingowe W celach marketingowych Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przez 5 lat liczonych od 1 stycznia roku następującego po dacie wyrażenia zgody. Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przesyłać Ci informacje na temat naszej oferty, wydarzeń przez nas organizowanych i promocji, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Badanie losów absolwenta W celach badania losów absolwentów Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przez 5 lat liczonych od 1 stycznia roku następującego po dacie ukończenia studiów. Dzięki tej zgodzie dowiadujemy się, czy jesteś zadowolony z naszych studiów i jak ich ukończenie wpłynęło na Twoją karierę. Na podstawie tych danych możemy rozwijać ofertę i unowocześniać programy kształcenia. Realizacja usług edukacyjnych i archiwizacja danych po zrealizowaniu usługi W celach realizacji usług edukacyjnych oraz archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie zawartej umowy oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Twoje dane będą przechowywane przez: - 50 lat zgodnie z par. 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów, - 25 lat, jeśli dokumentacja dotyczy studiów podyplomowych oraz MBA, - okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w przypadku innych usług edukacyjnych (np. szkoleń), - 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji, jeśli nie podejmiesz u nas studiów. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE? Jako uczelnia na co dzień korzystamy z usług firm, dzięki którym zapewniamy Ci najwyższy standard obsługi. Twoje dane osobowe mogą zostać im przekazane do przetwarzania na nasze zlecenie. Dzieje się tak najczęściej w przypadku współpracy z konkretnym usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych) lub podwykonawcą (np. agencją marketingową). W takiej sytuacji przekazanie danych nie uprawnia innych podmiotów do dowolnego ich przetwarzania, a jedynie do korzystania z nich w celach wyraźnie przez nas wskazanych. W żadnym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas jako Administratora Danych Osobowych z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Twoje dane mogą być też przekazywane organom publicznym, ale tylko gdy upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? Masz prawo: • dostępu do treści Twoich danych, • do sprostowania Twoich danych, • do usunięcia Twoich danych, jeżeli: - wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, - Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane, - wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych, - wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu dostosowania naszych usług do Twoich preferencji, - Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, • do ograniczenia przetwarzania Twoich danych, • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, • do przenoszenia danych, • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa. Podanie danych osobowych w celach marketingowych i w celu badania losów absolwentów jest dobrowolne. Podanie danych w celach realizacji usług edukacyjnych i archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi jest wymagane ustawowo lub jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli odmówisz podania swoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, nie będziemy mogli zrealizować dla Ciebie usługi. W JAKI SPOSÓB DOPASOWUJEMY USŁUGI DO TWOICH ZAINTERESOWAŃ I PREFERENCJI? Dane osobowe zebrane w celach marketingowych będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany, w formie profilowania. Oznacza to, że dzięki analizie podanych przez Ciebie danych przedstawimy ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.

To pytanie ma na celu sprawdzenie, czy jesteś człowiekiem i zapobieganie automatycznemu przesyłaniu spamu.